NAJNOVIJE

AGRO SAVJETI

POLJOPRIVREDA

Priprema mehanizacije za proljetne radove

Ako se želi pripremiti određeni stroj za proljetne radove da bi bili sigurni da će postići pouzdanost u radu, funkcionalnost, trajnost, a samim time...

Dopušteni postupci i sredstva u proizvodnji mošta i vina

U proizvodnji, doradi i njezi vina uz uobičajene tehnološke postupke (muljanje - runjenje, ocjeđivanje, prešanje, otakanje, pretakanje, prozračivanje, dolijevanje i sl.) dopušteni su i...

STOČARSTVO

Vitaminski dodaci u ishrani mliječnih krava, koza i ovaca

Vitaminski dodaci su vrlo značajna skupina hranjivih tvari pri pravilnome podmirenju ukupnih hranidbenih potreba mliječnih goveda, koza i ovaca. Te hranjive tvari u organizmu životinja...

Stočni grašak, bob i uljana repica u ishrani svinja

Najveći proizvođač stočnog graška je Kina, sa 60 posto, pa SAD, u Europi Nizozemska, Velika Britanija i Rusija, u Africi Kongo, a u Južnoj...

EKO I HOBI

PROMO

VIJESTI