NAJNOVIJE

Vitaminski dodaci u ishrani mliječnih krava, koza i ovaca

Vitaminski dodaci su vrlo značajna skupina hranjivih tvari pri pravilnome podmirenju ukupnih hranidbenih potreba mliječnih goveda, koza i ovaca. Te hranjive tvari u organizmu životinja...

AGRO SAVJETI

POLJOPRIVREDA

Uzgoj batata

Batat daje najbolje prinose na ocjeditim glinastopjeskovitim tlima, slabije opskrbljenom humusnom komponentom, a kiselost bi trebala biti oko 6 pH. Obrada tla (oranje) treba biti...

Maslinov medič

Važno je pratiti napad i brojnost maslinova mediča kako bi se na vrijeme spriječila šteta na stablima. Tijelo ovih štetnika je ovalno, dugo oko...

STOČARSTVO

Vitaminski dodaci u ishrani mliječnih krava, koza i ovaca

Vitaminski dodaci su vrlo značajna skupina hranjivih tvari pri pravilnome podmirenju ukupnih hranidbenih potreba mliječnih goveda, koza i ovaca. Te hranjive tvari u organizmu životinja...

Stočni grašak, bob i uljana repica u ishrani svinja

Najveći proizvođač stočnog graška je Kina, sa 60 posto, pa SAD, u Europi Nizozemska, Velika Britanija i Rusija, u Africi Kongo, a u Južnoj...

EKO I HOBI

PROMO

VIJESTI