echo adrotate_ad(88, true, 0, 0);

NAJNOVIJE

Jagode penjačice: da ili ne?

Jagode penjačice su trajnice koje narastu do visine čovjeka i vrlo su rodne. Lako ih je i uzgajati u našim uvjetima, a potrebno im je...

AGRO SAVJETI

POLJOPRIVREDA

En Primeur 2018, kušanje mladih graševina, pošipa i drugih sorti

U organizaciji Udruženja vinarstva pri HGK te udruga Graševina Croatica, Vina Dalmacije i Hortus Croatiae, u srijedu, 31. siječnja, održat će se En Primeur...

Sve o proizvodnji crvenog luka

Proizvodnja crvenoga luka za industrijsku preradu daje visoki urod lukovica dobrih za preradu, jer imaju relativno visok sadržaj suhe tvari, pa se manje troši...

Rabarbara

STOČARSTVO

Turopoljska svinja

Turopoljska svinja naša je najstarija pasmina svinja, oblikovana na području Turopolja, po kojem je i dobila ime. Nastala je u predantičko doba križanjem šiške i...

Osobitosti probave u preživača

Probava u preživača uvelike se razlikuje od probave ostalih domaćih životinja. Preživači su karakteristični zbog postojanja predželudaca i akta preživanja. Njih se naziva i poligastričnim...

EKO I HOBI

AGRO BAZA

PROCESOR

DOMAĆI DUGI

GL IMPERIA

ZUCKERGOLD

KARATE ZEON

PENDIGAN 330 EC

PROMO

VIJESTI