0 22
Prema podacima TISUP-a, tokom siječnja 2015. cijena pšenice u RH bila je u prosjeku oko 1,31 kn/kg. Početkom veljače cijena je pala za 5,9...

EDUKACIJA

0 52
Rezidba je pomotehnička mjera koja se primjenjuje od vremena od kada postoji i breskva kao voćna kultura. Rezidba ima za cilj reguliranje vegetativnog i reproduktivnog...

0 14
Bolest plavog jezika je zarazna bolest domaćih i divljih preživača koju izaziva virus iz fam. Reoviridae. Nastanak i širenje bolesti je u uskoj povezanosti...

EKO I HOBI

0 24
Božikovina (Ilex Aquifolium L.) je zaštićena, ali i ljekovita biljka. Poznata je i po nazivima česvina,zelenika, božje drvce, bodika. Vezano uz narodne običaje, božikovina predstavlja...

ZANIMLJIVOSTI

0 60
Europska svemirska agencija dovršava testiranje dva europska satelita koji će pratiti rast poljoprivrednih kultura te dojavljivati kada treba pojačati navodnjavanje ili gnojiti kao i...

REGIJA I SVIJET


NAŠI PARTNERI


[%%LINKS%%]