NAJNOVIJE

Crna pjegavost vinove loze

Znakovi zaraze mogu se vidjeti na mladicama, rozgvi, a u nekih sorata i na listovima i stapkama grozdova. Na mladicama se uočavaju uleknuća ovalnog...

AGRO SAVJETI

POLJOPRIVREDA

Crna pjegavost vinove loze

Znakovi zaraze mogu se vidjeti na mladicama, rozgvi, a u nekih sorata i na listovima i stapkama grozdova. Na mladicama se uočavaju uleknuća ovalnog...

Suzbijanje korova u luku

Luk se proizvodi na tri načina: iz sjemena, iz lučica i iz presadnica. U proizvodnji iz lučica, češnjeva i prijesadnica broj selektivnih herbicida prilično...

STOČARSTVO

Posavska guska

Sve današnje europske pasmine domaće guske nastale su udomaćivanjem i selekcijom sive guske (Anser anser), koja je autohtona gnjezdarica i za Hrvatsku, dakle, guska...

Grabež u pčelinjaku

U ranom proljeću, dok još nema paše, zatimu jeseni, kad je sva paša prestala, a i preko ljeta u bespašnoj sezoni, pčele sabiračice pokušavaju...

EKO I HOBI

AGRO BAZA

Riječnik stručnih izraza koji se nalaze u uputama za primjenu sredstava...

Adulicid je preparat koji suzbija samo odrasle razvojne oblike štetnika Akaricid je sredstvo za zaštitu bilja koje se koristi za suzbijanje grinja Baktericid je sredstvo za...

WING P

WING P je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu, kukuruzu šećercu, soji...

NIC 4 OD

FOLIO GOLD

ACANTO PLUS

SULTAN 50 SC

TORNADO FORTE

BETANAL MAXX PRO

PROMO

VIJESTI