NAJNOVIJE

Uzgoj purića

Za intenzivan - brojlerski tov treba uzimati puriće visokoproizvodnih međulinijskih hibrida koje obilježava brzi rast, mali utrošak hrane za kilogram prirasta, odlična kakvoća trupa,...

AGRO SAVJETI

POLJOPRIVREDA

Sve što trebate znati o pregledu prskalica i atomizera

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji...

Dodavanje šećera u mošt

Potrebna količina šećera za popravljanje mošta može se odrediti na više načina. Ovdje će biti prikazan primjer koji se najviše koristi u praksi. Dodavanje šećera na...

STOČARSTVO

Uzgoj purića

Za intenzivan - brojlerski tov treba uzimati puriće visokoproizvodnih međulinijskih hibrida koje obilježava brzi rast, mali utrošak hrane za kilogram prirasta, odlična kakvoća trupa,...

Dizenterija svinja

Dizenterija svinja (krvavi proljev) može se pojaviti u svih kategorija svinja. Uzročnik je mikroorganizam, a izvori bolesti su balega, zagađena hrana i voda te...

EKO I HOBI

VIJESTI