Obavijest poreznim dužnicima
Kreirano 01.06.2013 u 08:36 | Kategorija Obavijesti | Nema komentara

Ministarstvo financija, Porezna uprava poziva sve fizičke osobe, one koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja Zakona na snagu i fizičke osobe u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva, da na vrijeme podnesu zahtjev, jer to mogu učiniti samo 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu.

kune

 

Zahtjev za plaćanje poreznog duga, fizičke osobe mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Fizičkim osobama koje podnesu zahtjev bit će omogućeno reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 %. Plaćanje je omogućeno u mjesečnim obrocima na rok otplate koji ovisno o visini poreznog duga može biti najmanje do 36 mjeseci te najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata. Ako obveznicima više odgovara, može se omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice jednokratnom uplatom.

Naknadno zaprimljeni zahtjevi neće se uvažavati.

Zahtjev mora sadržavati:
– ime, prezime i adresu fizičke osobe
– osobni identifikacijski broj (OIB),
– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
– prijedlog za otpis duga s osnove kamata s prijedlogom razdoblja reprogramiranja naplate glavnice duga,
– ili prijedlog za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom,
– razloge za plaćanje glavnice u produženom roku (realizacija kredita, deblokada od strane drugih vjerovnika i sl.) i ako postoje, dokaze na temelju kojih će podnositelj zahtjeva uplatu u tom roku učiniti izvjesnom.

Radi lakšeg podnošenja zahtjeva te veće učinkovitosti u provedbi postupka po zahtjevu , kreiran je obrazac Zahtjeva za plaćanje poreznog duga prema Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba . Obrazac svojim sadržajem prati sadržaj koji je propisan Zakonom te za slučaj plaćanja glavnice duga jednokratnom uplatom, predviđa doprinošenje dokaza kojima se opravdava utvrđivanje roka za uplatu dužeg od 30 dana.

Sve informacije o novom reprogramu poreznog duga i pripadajući obrasci nalaze se na internetskoj stranici Porezne uprave.

Komentari

XHTML: Možete koristiti i ove dodatke: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>