RATARSTVO

Gnojidba i prihrana u ratarstvu

Gnojidba je jedan od najvažnijih načina kako biljci osigurati dovoljne količine potrebnih elemenata da bi imale neometan rast i dale prinos. Biljka prima hraniva potrebna...

Suzbijanje korova u usjevima pšenice

Kao i proteklih sezona u ovom kalendarskom razdoblju kondicija ozimih usjeva je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta,...

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

POVRTLARSTVO

Uzgoj mahuna u vrtu

Još uvijek jako raširena tehnika izravnog sijanja u zemljište na otvorenom koja počinje u trećoj dekadi travnja i produljuje se do polovice-kraja lipnja kod...

Poremećaji u uzgoju cvjetače

Cvjetača je izuzetno kvalitetna i tražena povrtna kultura. Za ishranu se koristi bijeli metamorfozirani cvat s nekoliko najmlađih listova. Kod uzgoja cvjetače često se događaju...

Sjetva peršina

Kupusne sovice

VOĆARSTVO

Izbor i sadnja voćaka

Najčešće se citira, ali i najčešće zanemaruje, savjet da se sadnice kupuju samo od provjerenih dobavljača. Sadnice se naručuju što ranije, jer je u...

MASLINARSTVO