Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike...

Kukuruzna silaža

Siliranje cjelokupne biljke kukuruza ima najdužu tradiciju. Na ovaj način koristi se ukupna hranidbena vrijednost biljke. Skidanje usjeva vrši se u vrijeme voštane zriobe...

Bolesti i štetnici uljane repice

Povećanjem potrošnje biljnih ulja u prehrani i zamjenom konvencionalnih goriva bio dizelom, potrebe za uljanom repicom se povećavaju. Potencijal prinosa uljane repice je genetski uvjetovan...

Gnojidba i prihrana kukuruza

Najsigurniju, najtočniju i najracionalniju gnojidbu odredit ćemo ako obavimo analizu tla. Za izgradnju 100 kg suhe tvari kukuruzu treba osigurati: 2,5 -3,6 kg N 0,8 -1,2 kg...

Upotreba mineralnih gnojiva u poljoprivredi

Mineralna gnojiva se proizvode zapravo iz minerala i nalaze se u vidu mineralnih soli. Bez njih bi suvremena poljoprivredna proizvodnja jednostavno bila nezamisliva. Jer, za...

Tritikale je idealna žitarica za ishranu stoke

Tritikale je nastao ukrštanjem dvije strne žitarice - pšenice i raži. On predstavlja hibridnu vrstu (točnije bastard) jer je nastao od dvije različite vrste...

Smeđa pjegavost lista šećerne repe

Simptomi smeđe pjegavosti lista šećerne repe su malene, relativno okrugle pjege na listu (promjera 2 – 3 mm), u središtu svijetlosmeđe boje, okružene crvenosmeđim...

Plamenjača soje

Plamenjača soje (Peronospora manshurica) se sjemenom raširila diljem svijeta, a u našoj je zemlji opisana od 1983. godine i od tada se javlja gotovo...

Mogu li ograde spriječiti štete od divljači?

Prva izvješća o štetama od divljači potječu iz 1750. godine, iz Čehoslovačke. One su, piše u starim izvještajima, posljedica poremećaja ravnoteže u prehrani divljači. Štete...

CROPWAT program za precizno navodnjavanje

CROPWAT je računalni program kojeg su osmislili stručnjaci FAO-a. Program je nastao u svrhu ubrzanja postupka izračunavanja evapotranspiracije, potreba za vodom i modeliranja u...

Važnost kemijske analize tla za potrebe gnojidbe

Zadatak čovjeka je sačuvati tlo od zagađenja i proizvesti zdravstveno ispravnu hranu. To se može provesti samo pravilnom primjenom mineralnih gnojiva. Prvi preduvjet za...

Zanimljivosti o uljanoj repici

Uljana repica je poznata u kulturi odavno. Antički Grci i Rimljani upotrebljavali su ulje iz njihovog sjemena kao gorivo za dobijanje svjetla. One su porijeklom...

Tehnologija uzgoja suncokreta

U plodosmjeni ga treba uzgajati sa minimalnom pauzom od 4 godine. Ukoliko je ta pauza manja, razne bolesti suncokreta će biti intenzivnije. Rano napušta...

Zaštita od bolesti i korova u usjevima ječma

Važna mjera u tehnologiji proizvodnje o kojoj ovisi količina i kvaliteta uroda. Unatoč sistemima obrade tla koji smanjuju populaciju korova, zaštita od korova herbicidima...

Gnojidba livada i travnjaka

Unapređenje proizvodnje na prirodnim travnjacima se ne može ostvariti bez mineralnih gnojiva. Naša zemljišta su siromašna u hranjivim elementima. I toliko koliko ih ima u...