Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike...

Sorte duhana

Postoji stotinjak različitih sorti duhana. Raznolikost ovisi o primjeni različitih metoda uzgoja te sušenju i obradi duhana. Prema boji suhog lista duhan se dijeli na...

Talijanski ljulj

Odlične je kakvoće, sije se sam ili u smjesi sa crvenom djetelinom, kao i s lucernom na oranicama za proizvodnju voluminozne krme. Koristi se u...

Bijela trulež suncokreta

Simptomi mogu biti različiti obzirom na biljku domaćina i organe biljke koji su napadnuti. Gljiva ima veliki krug domaćina među kultiviranim biljkama (suncokret, soja, uljana...

Štetnici suncokreta

Na suncokretu se također javljaju, pored polifaga i razni štetnici nadzemnog dijela biljke. Šturci, popci Najčešće štete pričinjavaju u proljeće na različitim kulturama. Šturci imaju podešene...

Utjecaj ekstremnih vremenskih i klimatskih uvjeta na urod kukuruza

U ekstremnim uvjetima rasta i razvoja kukuruza primarni utjecaj na prinos imaju klimatski i vremenski uvjeti. Ove vegetacijske sezone vremenske prilike tijekom vegetacije, prije svega...

Značaj fosfora u gnojidbi šećerne repe

Šećerna repa zahtijeva fosfor većim dijelom u početku vegetacije i zato jer fosfor ima vrlo značajnu ulogu u izgradnji korijenovog sustava. Pri njegovom nedostatku lišće...

Kukuruzna silaža

Siliranje cjelokupne biljke kukuruza ima najdužu tradiciju. Na ovaj način koristi se ukupna hranidbena vrijednost biljke. Skidanje usjeva vrši se u vrijeme voštane zriobe...

Bolesti i štetnici uljane repice

Povećanjem potrošnje biljnih ulja u prehrani i zamjenom konvencionalnih goriva bio dizelom, potrebe za uljanom repicom se povećavaju. Potencijal prinosa uljane repice je genetski uvjetovan...

Gnojidba i prihrana kukuruza

Najsigurniju, najtočniju i najracionalniju gnojidbu odredit ćemo ako obavimo analizu tla. Za izgradnju 100 kg suhe tvari kukuruzu treba osigurati: 2,5 -3,6 kg N 0,8 -1,2 kg...

Upotreba mineralnih gnojiva u poljoprivredi

Mineralna gnojiva se proizvode zapravo iz minerala i nalaze se u vidu mineralnih soli. Bez njih bi suvremena poljoprivredna proizvodnja jednostavno bila nezamisliva. Jer, za...

Tritikale je idealna žitarica za ishranu stoke

Tritikale je nastao ukrštanjem dvije strne žitarice - pšenice i raži. On predstavlja hibridnu vrstu (točnije bastard) jer je nastao od dvije različite vrste...

Smeđa pjegavost lista šećerne repe

Simptomi smeđe pjegavosti lista šećerne repe su malene, relativno okrugle pjege na listu (promjera 2 – 3 mm), u središtu svijetlosmeđe boje, okružene crvenosmeđim...

Plamenjača soje

Plamenjača soje (Peronospora manshurica) se sjemenom raširila diljem svijeta, a u našoj je zemlji opisana od 1983. godine i od tada se javlja gotovo...

Mogu li ograde spriječiti štete od divljači?

Prva izvješća o štetama od divljači potječu iz 1750. godine, iz Čehoslovačke. One su, piše u starim izvještajima, posljedica poremećaja ravnoteže u prehrani divljači. Štete...