Okvašivači pospješuju djelovanje pesticida

373

Okvašivači se definiraju kao drugačije supstance, bez značajnih pesticidnih osobina, ali koji povećavaju ili imaju tendenciju da povećaju efikasnost ako se dodaju pesticidima.

U primjeni, okvašivači se svrstavaju u kategoriju pomoćnih sredstava. Korištenje pesticida sa okvašivačima mora biti usuglašeno za oba proizvoda u cilju povećanja efikasnosti i selektivnosti s jedne i zaštiti okruženja, s druge strane. Okvašivači su pomoćne tvari koje se dodaju agrokemikalijama radi povećanja inicijalne efikasnosti, poboljšanja djelovanja i produženja trajanja pesticida i folijarnih gnojiva.

Perzistentnost se ogleda u povećanju početnog depozita kemikalije, maksimalne efikasnosti u dužem vremenskom periodu i zaštiti aktivnih supstanci od gubitaka zbog vremenskih čimbenika sredine. Ovi pripravci prolongiraju ili produžuju efektni vijek folijarno apliciranih pesticida i gnojiva, uz istovremeno smanjenje utjecaja prirodnih vremenskih čimbenika.

Štite depozit na nadzemnim dijelovima biljaka od ispiranja, volatizacije i ubrzane razgradnje od sunčevih i ultravioletnih zraka. Okvašivači štite pesticide na usjevu zbog mogućih gubitaka od kiše, vode pri navodnjavanju i fizičke abrazije. I najzad,omogućavaju ravnomjerno širenje, poboljšavaju i povećavaju početni depozit škropiva. Okvašivači omogućavaju bolje prijanjanje škropiva djelujući na razbijanju površinske tenzije vode. Na taj način okvašivači ne štite pesticide, nego samo čine vodu vlažnijom u dužem periodu. Okvašivači smanjuju površinsku napetost škropiva tako da se kapi šire i prijanjaju na većoj površini lista. Ovim se reducira spiranje škropiva tokom i posle aplikacije.

Dodaju se kod prskanja ili raspršivanja pripravaka kontaktnog djelovanja u cilju smanjenja površinske napetosti, čime se postiže bolje vlaženje biljnih dijelova, kao i za povećanje sposobnosti prianjanja. Koriste se kod suzbijanja pepelnice na jabuci, peronospore luka, kod tretiranja kultura i insekata s naglašenom voštanom prevlakom (repe, kupusnjače i druge) kao i kod tretiranja biljaka s izraženim dlakavim listovima, kao i kod suzbijanja ličinki koje formiraju paučinaste zapretke. Može se smanjiti doza uporabom ovih tvari za 15 – 20 %. Na tržištu se nalazi veliki broj okvašivača, različitih namjena. Jedni se koriste kod svih pesticida dok drugi samo kod herbicida.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here