Autor ivan Dana 28.05.2014 u 08:47 | Kategorija Svinjogojstvo | Nema komentara
svinje

Pri prevelikoj naseljenosti objekta loši su mikroklimatski uvjeti, što se negativno odražava na brzinu rasta i stupanj iskorištavanja hrane. Skupine tovljenika ne bi smjele biti veće od 15-20 životinja. U većim skupinama teže se uspostavlja socijalni odnos među životinjama i češći su međusobni sukobi, što negativno utječe na proizvodne rezultate. Načini držanja krmača: puni pod […]

Autor ivan Dana 28.06.2013 u 08:48 | Kategorija Peradarstvo | Nema komentara
guske

Uzgoj je guščića, kao i drugih vrsta peradi, najkritičniji prvih dana po unošenju u objekt. Iako su, za razliku od pura i pilića, prekriveni gustim paperjem, i guščići u prvim danima života potrebuju u cijelosti kontroliran okoliš. U guščamiku je potrebno osigurati i takove uvjete, da su najednom mjestu jedinke iste starosti i podrijetla. Guščići […]

Autor ivan Dana 25.01.2013 u 01:29 | Kategorija Hrvatska | Nema komentara
svinje

Broj krmača iz godine u godinu smanjuje se u oborima slavonskih seljaka, a svinjogojci opravdano strahuju da neće proizvesti dovoljno svinja za domaće tržište . “Suša je smanjila urod kukuruza, primjerice kod mene i do 70 posto pa nismo imali dovoljno hrane već smo bili prisiljeni kupovati hranu koja je zbog velike potražnje i nestašice, […]

Autor ivan Dana 07.01.2013 u 07:52 | Kategorija Hrvatska | Nema komentara

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuju minimalni zahtjevi zootehnike u stočarstvu i akvakulturi u ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda, a obuhvaćaju pravila, tehnike i određene norme uzgoja domaćih životinja, plan proizvodne jedinice, uvjete prijelaznog razdoblja, vrstu i pasminu životinja, način držanja životinja, zahtjeve u reprodukciji, hranidbi, njezi, […]