Autor ivan Dana 18.02.2013 u 03:26 | Kategorija | Nema komentara

________________________________________________________________ Sadnja radiča Pitanje: Kako se sadi radič? I kada se sadi ? Igor Odgovor: Poznate su samonikle i brojne selekcionirane sorte koje se, na temelju njihove uporabe za jelo, dijele na lisnate radiče, radiće s tornjem ili stabljikom, radiče s korijenom i cikorije za kavu. Radič je čvrsta biljka koja postiže najbolje rezultate na […]