Autor ivan Dana 19.03.2014 u 08:36 | Kategorija Hrvatska | Nema komentara
sabor-zakon-kvalifikacije

Rebalansom proračuna Ministarstvo poljoprivrede ostat će bez 409 milijuna kuna, od čega se 50 milijuna kuna odnosi na subvencije, a o tome je u ponedjeljak raspravljao saborski Odbor za poljoprivredu. – Ne možemo uvijek rasti. Proračun ministarstva za 2014. godinu u startu je bio veći za gotovo 800 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu. […]

Autor ivan Dana 18.07.2013 u 09:24 | Kategorija Europa | Nema komentara
eu

Politički dogovor o reformi poljoprivredne politike postignut je krajem lipnja, nakon tri mjeseca intenzivnih pregovora. U reformiranoj poljoprivrednoj politici EU-a stavlja se veći naglasak na zaštitu okoliša, predviđa veće potpore za mlade poljoprivrednike u svim državama članicama, snažnije organizacije poljoprivrednika i manje birokracije u trošenju 50 milijardi eura godišnje koliko je predviđeno za poljoprivredu u […]