Autor ivan Dana 31.07.2013 u 11:57 | Kategorija Europa | Nema komentara
soja

Zbog ulaska Hrvatske u EU, europska proizvodnja soje povećat će se za čak deset posto. Navodi se to u publikaciji koju Komisija objavljuje tri puta godišnje u kojoj prognozira kratkoročne izglede ratarskih usjeva, te proizvodnje mesa i mlijeka u EU. U publikaciji se navodi da će površine pod uljaricama ove godine prijeći rekordnu razinu od […]

Autor ivan Dana 09.03.2013 u 10:43 | Kategorija Hrvatska | Nema komentara
jaja

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2012. godini u odnosu na 2011. porasle su cijene svih proizvoda u skupinama uljarica, rezanog cvijeća, voćnih sadnica i cjepova vinove loze. U skupini žitarica (u kojoj najveći udio imaju pšenica i kukuruz) cijene kukuruza su dosta porasle, dok cijena pšenice bilježi blago odstupanje u odnosu na 2011. […]

Autor ivan Dana 04.02.2013 u 09:37 | Kategorija Svinjogojstvo | Nema komentara
svinje

Najveći proizvođač stočnog graška je Kina, sa 60 posto, pa SAD, u Europi Nizozemska, Velika Britanija i Rusija, u Africi Kongo, a u Južnoj Americi Argentina. Kod nas se počela poklanjati pozornost stočnom grašku i zbog dušika koji ostavlja grašak u zemlji. U stočnom grašku ima 22 – 28 posto proteina pa se očekuje njegovo […]

Autor ivan Dana 22.01.2013 u 07:24 | Kategorija Hrvatska | Nema komentara
sjeme suncokreta

Zrna uljarice su bogate bjelančevinama (sojino 38%, orašac 28 %, lan 20%, suncokret 15%), uljima (suncokret 35-50%, sojino 17-22%, uljane repice 35-45%). Isto tako bogate su fosforom, ali siromašne kalcijem. Skoro sve uljarice sadrže antinutritivne tvari te se moraju preraditi prije pohranjivanja domaćim životinjama. Danas se koristi hidrotermički odbrađeno zrno soje tostirano ili ekstrudirano. Zrno […]

Autor ivan Dana 07.01.2013 u 07:52 | Kategorija Hrvatska | Nema komentara

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuju minimalni zahtjevi zootehnike u stočarstvu i akvakulturi u ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda, a obuhvaćaju pravila, tehnike i određene norme uzgoja domaćih životinja, plan proizvodne jedinice, uvjete prijelaznog razdoblja, vrstu i pasminu životinja, način držanja životinja, zahtjeve u reprodukciji, hranidbi, njezi, […]

Autor ivan Dana 07.01.2013 u 06:41 | Kategorija Pravilnici | Nema komentara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 13. stavka 3., članka 14. stavka 2. i članka 17. stavka 1. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 139/10.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI BILJA I ŽIVOTINJA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuju: – minimalni zahtjevi za ekološku proizvodnju bilja […]

Autor ivan Dana 17.10.2012 u 10:23 | Kategorija Zakoni | Nema komentara

HRVATSKI SABOR 3637 Na temelju članka 88.L488626 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UREčENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Proglašavam Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2009. godine. Klasa: 011-01/09-01/197 Urbroj: 71-05-03/1-09-2 Zagreb, 7. prosinca 2009. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O […]

Autor ivan Dana 16.10.2012 u 11:04 | Kategorija Agro tema | Nema komentara
lopovi5

Naspecifična je ova godina, ne samo po poskupljenju hrane i njene nestašice nego, dobrim dijelom i zbog tih posljedica, i na krađe po poljima, vrtovima, vinogradima, voćnjacima, šumama, štagljevima, svinjcima, kokošinjcima… Krade se sve, kažu ogorčeno vlasnici tih površina, sve nemoćniji u nastojanjima da zaštite svoju muku. Zbog suše, cijena hrani – povrću, ratarskim kulturama… […]