echo adrotate_ad(88, true, 0, 0);

MLJEKARSTVO

Uljana repica kao hrana za mliječne krave

Uljana repica uglavnom se kao krma koristi u ekstremnim situacijama, kada je zbog suše ili mraza umanjen prinos zrna repice, te kada nema dovoljno...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Savjeti za novopečene jahače

Konji moraju naučiti prihvatiti jahača i ukoliko se ovaj proces ne uradi temeljno, teskoće će se javiti kasnije. Dosta jahača zaboravlja da su konji...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Nedostatak minerala u ishrani koza

Uobičajeno tumačenje i mišljenje da ovce dobro podnose nedostatak joda, na nesreću prenijeto je i na koze. Danas znamo da i ovce pate od nedostatka...

Intenzivni sustav uzgoja koza

Intenzivni sustav uzgoja temelji se na visokoproduktivnim (visokomliječnim) pasminama koza odlikovanim dobrim genetskim potencijalima za visoku proizvodnju mlijeka. Osim toga to su životinje većeg tjelesnog...

OVČARSTVO

Priprema ovaca za oplodnju

Šezdeset dana prije sezone pripusta, treba pregledati ovce i utvrditi u kakvoj su kondiciji. Ako su ovce previše iscrpljene u prethodnom proizvodnom ciklusu, i u...

Mužnja ovaca

Za pravilnu mužnju važno je ovce pripremiti. Mužnja prije svega mora biti blag postupak prema životinji kako ne bi došlo do njenog uznemiravanja i...

Creska ovca

Rapska ovca

Lička pramenka

KUNIĆARSTVO

Tov kunića

Mladi se klasično odbijaju sa 8, 10 ili 12 tjedana starosti. U intenzivnim uvjetima proizvodnje mladunci se odbijaju sa 4-8 tjedana starosti. Tov kunića počinje...

PERADARSTVO

Uzgoj i tov gusaka

Brojlerski tov guščića započinje  već u prvom danu života. Prva 4 tjedna guščiće treba držati u zatvorenoj prostoriji koja se zagrijava; u krugove promjera 1.5-2...

Kako se razmnožava perad?

Sve vrste peradi razmnožavaju se jajima. Iz jajeta se razvija zametak ukoliko su oplođena. U peradarstvu razlikujemo proizvodnju konzumnih jaja koja nisu oplođena i uzgoj...

Uzgoj i tov pataka

Ekstenzivan uzgoj pataka zahtjeva mala ulaganja, ali je i mala proizvodnja. Patke se drže na vodi(ribnjacima), a Intenzivan uzgoj se može odvijati ili na...

Sistemi napajanja u tovu pilića

Osiguravanje čiste, hladne vode sa odgovarajućim protokom je od osnovnog značaja za dobru proizvodnju. Bez adekvatnog dnevnog uzimanja vode, potrošnja hrane će opasti i rezultati...

Uvjeti smještaja kod tova purića

Uvjeti smještaja purića moraju biti besprijekorni, jer su oni osjetljiviji od pilića na neodgovarajuću temperaturu, vlagu, propuh, buku i druge štetne čimbenike. Ovisno o dobi...

PČELARSTVO

Med od cvijeta jabuke i kruške

Jabuke dijelimo u dvije podvrste: divlju jabuku i pitomu jabuku (Malus pumila Mill.). Divlja jabuka raste samonikla po šumama. Pitoma jabuka poznata je još...

Žalac, otrovna žlijezda i ubodi pčela

U obrani se pčela služi žalcem koji je smješten na kraju zatka, a za vrijeme mirovanja pokriven je desetom leđnom i trbušnom ljušcicom. Žalac potječe...

VETERINA

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Vezikularna enterovirusna bolest svinja (VBS) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja . Uzročnik je RNK virus roda Enterovirus, porodica Picornaviridae. Bolest se očituje...

Influenca ili gripa konja

Influenca konja je vrlo kontagiozna zarazna bolest kopitara koju izaziva virus (virus Influenzae), a po svojoj raširenosti predstavlja pravu svjetsku zarazu. Niske temperature pomažu očuvanju...

Bolesti peradi izazvane nepravilnom hranidbom

Perad vrlo burno reagira na različite nedostatke u hranidbi u obliku ovih oboljenja. Rahitis, koji izaziva nedostatak kalcija i fosfora u stočnoj hrani ili njihov...

Trihineloza svinja

Trihineloza je invazivna bolest, od koje obolijeva veliki broj vrsta domaćih i divljih životinja mesojeda i svejeda i čovjek (preživači ne obolijevaju). Uzročnik je mikroskopski...

Preventivne mjere metaboličkih poremećaja kod krava

Najbolja prevencija, odnosno sprječavanje pojave svih metaboličkih poremećaja, je pravilna hranidba. U suhostaju je važno hraniti životinje visokokvalitetnim sijenom i silažom, koji će pokriti većinu...