MLJEKARSTVO

Proizvodnja kozjeg mlijeka

Kozje mlijeko je bijele boje, slatkastog okusa i karakterističnoga mirisa. U usporedbi s kravljim, ima različit lipolitički sastav (veći udjel kapronske, kaprilne i kaprinske masne...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Timarenje konja

Pod “timarenjem” podrazumijevamo redovitu aktivnost nužnu za pravilno održavanje konja. Kao što je ranije naglašeno, konj je na slobodi savršeno sposoban za održavanje vlastite...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Hrvatska bijela koza

Točno vrijeme, mjesto i način nastanka hrvatske bijele koze nisu poznati. Međutim, pretpostavlja se da je nastala oplemenjivanjem autohtonih koza s uvezenim bijelim (sanskim)...

Hrvatska šarena koza

Iako je u Hrvatskoj duga tradicija uzgoja koza, niti u jednoj se grani stočarstva tijekom povijesti situacija nije toliko drastično mijenjala kao u kozarstvu. Uzgoj...

OVČARSTVO

Lička pramenka

Lička pramenka nastala je u gorsko-planinskim područjima Like i Gorskog kotara, gdje ju i danas najviše uzgajaju. Nastala je na prostranim, vegetacijom bogatim prirodnim pašnjacima...

Janjenje ovaca

Ovca je poliestrična životinja. Ako smo joj osigurali optimalne uvjete držanja, potrebnu hranidbu i zdravstvenu zaštitu, ovca se može janjiti tijekom cijele godine. Naročito je...

Winterberg ovca

Laktacija ovaca

KUNIĆARSTVO

Djetelina i mahunarke u hranidbi kunića

Smiljkita, lucerka, inkarnatka i crvena djetelina odlična su hrana za kuniće. Od mahunarki, kao hrana za kuniće najčešće se uzima grahorica i stočni grašak. Djeteline...

PERADARSTVO

Uvjeti smještaja pilića u tovu

Piliće možemo toviti na podu ili u kavezima. Prednost podnoga načina držanja je u boljoj kakvoći pilećih trupova (manje ozljeda) i u manjim ulaganjima,...

Poluintenzivan (klasičan) tov purića

Za taj oblik tova osobito su pogodni purići zagorske pure i manja jata na seoskim gospodarstvima. Prvih 60 dana tova purići se hrane kao i...

Upotreba enzima u hranidbi peradi

Povoljna cijena i očigledni efekti upotrebe enzima u stočnoj hrani doveli su do njihove široke primene u posljednjih nekoliko godina. U početku koristili su se pojedinačni...

Pšenica i ječam u ishrani stoke

Kemijski sastav pšenice je znatno varijabilniji nego drugih žitarica. Tako sadržaj proteina varira od 10 do 18%,ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja. Tako visoke temperature...

Hranidba pilića i nesilica

Starter se daje pilićima tijekom prvih 14 dana tova, a finišer nakon toga do kraja tova. Finišer II može se davati pilićima posljednjih sedam dana...

PČELARSTVO

Med od metvice

Rodu metvica (Mentha L.) pripada više samostalnih vrsta, varijeteta i križanaca. Iako se metvice po obliku, građi listova i cvijeta znatno razlikuju jedna od...

Primorski vrijesak kao pčelinja paša

Primorski vrijesak raste na vapnenačkim područjima Sredozemlja. U našoj je zemlji vrlo rasprostranjena biljka na kršu Cme Gore, Hercegovine, Dalmacije, dijela Bosne, Like i...

VETERINA

Laminitis je postao prilično raširen problem papaka

Kao glavni uzrok za mnoge probleme papaka, laminitis je vrlo ozbiljno stanje. Današnji kiselinski udjeli, visokoproteinska hrana, nepravilne koncentracije omjera neprobavljivih tvari i držanje životinja...

Ketoza krava i ovaca

Ketoza nastaje kao posljedica nedovoljnoga primanja energetskih i glukoneogenih tvari u organizam. Javlja se obično u prvoj trećini laktacije, kada je, zbog velike proizvodnje...

Sindrom masne jetre

Sindrom masne jetre nastaje iz istoga razloga kao i ketoza. Zbog nedostatka glukoze i trošenja masnih rezervi, dolazi do nakupljanja masti u jetri. Zbog toga...

Atipična kuga peradi

Atipična kuga peradi javlja se u kokoši i druge peradi te u pojedinih vrsta ptica. Uzročnik bolesti je virus, a izvori bolesti zaražena perad koja...

Atrofični rinitis svinja

Atrofični rinitis svinja pojavljuje se u mlade prasadi, češće u kratkorilih pasmina. Uzročnici su različiti mikroorganizmi, a izvori bolesti krmače kliconoše i bolesna prasad. Bolest...