MLJEKARSTVO

Što su somatske stanice?

Somatske stanice su tjelesne stanice, uključujući bijele krvne stanice (leukocite), epitelne stanice, koje se prirodno nalaze u mlijeku u određenome broju. Somatske stanice su tjelesne...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Ždrebljenje kobile

Nakon pripusta u prvoj polovini ždrebnosti kobila se njeguje i hrani kao i ostali konji te radi redoviti posao. U drugoj polovini ždrebnosti na...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Voluminozna hrana u kozarstvu

Obzirom da su koze preživači, jasno je kako je voluminozna krma osnovna komponenta njihovog obroka. Ona se koristi u svježem i osušenom stanju. Silirana se...

Higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Higijenski uvjeti smještaja koza imaju nezanemariv utjecaj na zdravlje životinja. Stoga se u cilju očuvanja zdravlja, uspješnog razvoja grla u uzgoju i njihove proizvodnosti, velika...

OVČARSTVO

Šišanje ovaca

Ovce šišamo najmanje jednom godišnje iako neki (rijetki) ovce šišaju dva puta. Ovisno o temperaturama zraka i vremenu striža ovaca počinje od sredine travnja...

Tov odraslih ovaca i ovnova

U tov se stavljaju ovce i ovnovi koji su isključeni iz rasploda. Svake se godine za vrijeme striže ovaca, odabiru rasplodna grla te se...

Hranidba janjadi

KUNIĆARSTVO

Objekti za uzgoj kunića

Za optimalne proizvodne rezultate i besprijekorno održavanje zoohigijenskih uvjeta najbolje je da prostor za uzgoj kunića ima najmanje dva međusobno odvojena dijela. U jednom dijelu...

PERADARSTVO

Vakcinacija tovnih pilića

Široki spektar vakcina stoji vam na raspolaganju protiv mnogih uobičajenih bolesti peradi. Bilo koji program vakcinacije može se primjenjivati samo nakon pažljivog razmatranja bolesti...

Posavska guska

Sve današnje europske pasmine domaće guske nastale su udomaćivanjem i selekcijom sive guske (Anser anser), koja je autohtona gnjezdarica i za Hrvatsku, dakle, guska...

Pravilna hranidba stoke

Da bi se ostvarila zadovoljavajuća proizvodnja i osiguralo zdravlje životinja potrebna je odgovarajuća i kvalitetna hranidba stoke. Pravilna hranidba jedan je od glavnih preduvjeta za...

Načini uzgoja biserke

U nas je običaj da se biserke drže ekstenzivno sa ostalom peradi na seoskom imanju ili slobodnim prostorima oko njega uglavnom kao ukrasna perad...

Pasmine gusaka

Divlja guska tipična je ptica selica, jer se u kasnu jesen iz sjevernih krajeva seli na jug. Razmnožava se jednom godišnje u proljeće pri...

PČELARSTVO

Varooza pčela

Varooza je nametnička bolest pčela i pčelinjeg legla koju uzrokuje grinja Varroa destructor. Ženke nametnika žive na odraslim pčelama i hrane se hemolimfom, a jaja...

Vrenje meda

Što je sadržaj vode u medu veći, to je mogućnost kristalizacije manja, dok je gušći med zasićeniji grožđanim šećerom od rjeđeg i zato skloniji kristalizaciji....

VETERINA

Šišanje ovaca

Ovce šišamo najmanje jednom godišnje iako neki (rijetki) ovce šišaju dva puta. Ovisno o temperaturama zraka i vremenu striža ovaca počinje od sredine travnja...

Klasična svinjska kuga

Klasična kuga svinja je virusna (virus iz fam. Flaviviridae) bolest domaćih i divljih svinja raširena po cijelom svijetu. Nastanku ove bolesti pogoduje unos novonabavljenih naoko...

Bruceloza domaćih životinja

Bruceloza je često kronična zarazna bolest uzrokovana bakterijama iz roda Brucella (fam. Brucellaceae) od koje oboljevaju ovce, koze, goveda, svinje, psi i ljudi. Pojavljuje...

Respiratorne bolesti goveda

Respiratorne bolesti goveda su bolesti koje nastaju međusobnim djelovanjem više različitih čimbenika među koje spadaju predispozicija životinje, okolišni čimbenici i različiti mikroorganizmi. Najčešće okolišni čimbenici...

Čađavost prasadi

Eksudativni epidermitis svinja ( EEP ) je kožna zarazna bolest koju uzrokuje Staphilococcus hyicus, poznata još pod nazivom “ čađavost prasadi”. Očituje se generaliziranim epidermitisom,...