MLJEKARSTVO

Vitaminski dodaci u ishrani mliječnih krava, koza i ovaca

Vitaminski dodaci su vrlo značajna skupina hranjivih tvari pri pravilnome podmirenju ukupnih hranidbenih potreba mliječnih goveda, koza i ovaca. Te hranjive tvari u organizmu životinja...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Ždrebljenje kobile

Nakon pripusta u prvoj polovini ždrebnosti kobila se njeguje i hrani kao i ostali konji te radi redoviti posao. U drugoj polovini ždrebnosti na...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Mikroklimatski i higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Važan čimbenik očuvanja zdravlja, samim time i bolje produktivnosti koza u uzgoju jesu odgovarajuće mikroklimatske prilike u kozarniku. Stoga se za osiguravanje kvalitetnih uvjeta držanja...

Osobitosti probave u preživača

Probava u preživača uvelike se razlikuje od probave ostalih domaćih životinja. Preživači su karakteristični zbog postojanja predželudaca i akta preživanja. Njih se naziva i poligastričnim...

OVČARSTVO

Hranidba janjadi

Prva hrana za janjad je, naravno, majčino mlijeko. Ukoliko se ovce muzu, janjad se nakon 3-4 dana počinje napajati mliječnom zamjenicom. Sa 15 dana života...

Birka, izumrla pasmina

Birka je nastala merinizacijom, odnosno križanjem domaćih kontinentalnih populacija ovaca, vjerojatno u tipu pramenki, sa španjolskim merino ovcama. Kako navodi profesor Ivan Šmalcelj, nakon merinizacije...

Mužnja ovaca

KUNIĆARSTVO

Pasmine kunića

Težina velikih pasmina kreće se od 5,5 kg nadalje, kod srednjih od 2,5 do 5,5 kg , kod malih i patuljastih od 0,5 do...

PERADARSTVO

Zagorska golovrata kokoš

Zagorsku golovratu kokoš navodi 1951. godine peradarski stručnjak Krešimir Došen, pri čemu ističe kako je morfološki različita od populacija golovrate kokoši ili sedmogradske golovratke,...

Hranidba i tov purića

U intenzivnome tovu puriće treba hraniti po volji, potpunim krmnim smjesama. Zbog intenzivnoga rasta, purići imaju veće potrebe od pilića za svim hranjivim tvarima, osobito...

Dravska guska

U većem dijelu kontinentalne Hrvatske uzgajala se domaća guska, slična divljoj, pri čemu je na području rijeke Drave prisutna i dravska guska. Danas se taj tip...

Uzgoj i tov gusaka

Brojlerski tov guščića započinje  već u prvom danu života. Prva 4 tjedna guščiće treba držati u zatvorenoj prostoriji koja se zagrijava; u krugove promjera 1.5-2...

Kako se razmnožava perad?

Sve vrste peradi razmnožavaju se jajima. Iz jajeta se razvija zametak ukoliko su oplođena. U peradarstvu razlikujemo proizvodnju konzumnih jaja koja nisu oplođena i uzgoj...

PČELARSTVO

Radovi u pčelinjaku početkom proljeća

Početkom proljeća, nakon nekoliko zimskih mjeseci, počinju intenzivniji radovi u pčelinjacima. U to vrijeme počinje i cvatnja voćaka pa se pčele raduju svakom toplom i...

Podizanje legla u medište

Zrelost pčelaca za taj zahvat može se ocijeniti po živom radu i izletu. Pri zagledanju predvečer treba da ispunjaju prostor ispod okvira do podnice...

VETERINA

Uzroci neplodnosti domaćih životinja

Uzroka neplodnosti domaćih životinja ima više koje treba poznavati ne samo zbog liječenja, već i zbog preventive i sprečavanja njenih pojava. Mnogo je razloga i...

Šuga ovaca

Uzročnici te bolesti jesu grinje, šugarci. Nekad je ova bolest nanosila velike štete ovčarskoj proizvodnji. Danas se češće pojavljuje najčešće kao posljedica loših uvjeta...

Pseudotuberkuloza koza i ovaca

Pseudotuberkuloza je kronična zarazna bolest uzrokovana bakterijom Corynebacterium pseudotuberculosis koja se može održati u zagađenom zemljištu više mjeseci i biti izvor infekcije za zdrave...

Simptomi tuberkuloze domaćih životinja

Tuberkuloza je kronična zarazna bolest koju izazivaju samo patogene bakterije iz roda Mycobacterium (fam. Mycobacteriacae). Od ove bolesti mogu oboliti praktično sve vrste kičmenjaka, a...

Međupapčana flegmona goveda

Riječ je o upali tkiva iznad i između papaka (nije bolest papaka). Uzročnik je bakterija Fusobacterium necrophorum, koja je i inače prisutna u crijevima...