MLJEKARSTVO

Laktacija ovaca

Korištenje zelenih i sočnih krmiva te silaže u hranidbi ovaca u laktaciji povoljno utječe na proizvodnju mlijeka, ali s nešto nižim sadržajem masti i...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Hranidba kobila nakon ždrebljenja

Ako je oždrebljenje prošlo normalno, a zdravstveno stanje kobile je dobro, ona treba dobivati kvalitetno sijeno i napoj od lanenog brašna (na 2 litre...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Proizvodnja kozjeg i jarećeg mesa

Zadnjih nekoliko godina ta se proizvodnja intenzivira, jer su obiteljska gospodarstva prepoznala ekonomsku isplativost te proizvodnje. Uzgoji koza organizirani su u mini farmama, s 30...

Hranidba i tov jaradi

Preporučuje se da jaradi koja se ostavlja za rasplod siše najmanje 2 mjeseca, uz davanje manje količine kvalitetne voluminozne krme (trave, sijeno, sjenaža). Nakon odbijanja...

OVČARSTVO

Winterberg ovca

Ova rasa spada među najcjenjenije rase nastale pod utjecajem merina. Nastala je u Zapadnoj Njemačkoj u pokrajini Winterberg, po kojoj je i dobila ime. Winterberg...

Laktacija ovaca

Korištenje zelenih i sočnih krmiva te silaže u hranidbi ovaca u laktaciji povoljno utječe na proizvodnju mlijeka, ali s nešto nižim sadržajem masti i...

KUNIĆARSTVO

Djetelina i mahunarke u hranidbi kunića

Smiljkita, lucerka, inkarnatka i crvena djetelina odlična su hrana za kuniće. Od mahunarki, kao hrana za kuniće najčešće se uzima grahorica i stočni grašak. Djeteline...

PERADARSTVO

Upotreba enzima u hranidbi peradi

Povoljna cijena i očigledni efekti upotrebe enzima u stočnoj hrani doveli su do njihove široke primene u posljednjih nekoliko godina. U početku koristili su se pojedinačni...

Pšenica i ječam u ishrani stoke

Kemijski sastav pšenice je znatno varijabilniji nego drugih žitarica. Tako sadržaj proteina varira od 10 do 18%,ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja. Tako visoke temperature...

Hranidba pilića i nesilica

Starter se daje pilićima tijekom prvih 14 dana tova, a finišer nakon toga do kraja tova. Finišer II može se davati pilićima posljednjih sedam dana...

Uljana repica i tikva u ishrani peradi

Uljana repica zbog svoje relativno niske cijene u odnosu na druge uljarice i dobre adaptabilne sposobnosti na različite uvjete uzgoja, najraširenija je uljna kultura...

Uzgoj guščića

Uzgoj je guščića, kao i drugih vrsta peradi, najkritičniji prvih dana po unošenju u objekt. Iako su, za razliku od pura i pilića, prekriveni gustim...

PČELARSTVO

Povijest i nastanak pčela

Živa bića na zemlji traju, razvijaju se i propadaju već milijune i milijune godina. Od tih silnih milijuna godina samo je mali dio osvijetljen...

Pčelinja uš, opasan nametnik pčela

To je sitna muha, smeđecrvenkaste boje, ovalnog oblika, duga 1,5 mm, a široka oko 1 mm, bez krila, sa tri para nogu. Živi na pčelama,...

Kaduljin med

VETERINA

Sindrom masne jetre

Sindrom masne jetre nastaje iz istoga razloga kao i ketoza. Zbog nedostatka glukoze i trošenja masnih rezervi, dolazi do nakupljanja masti u jetri. Zbog toga...

Atipična kuga peradi

Atipična kuga peradi javlja se u kokoši i druge peradi te u pojedinih vrsta ptica. Uzročnik bolesti je virus, a izvori bolesti zaražena perad koja...

Atrofični rinitis svinja

Atrofični rinitis svinja pojavljuje se u mlade prasadi, češće u kratkorilih pasmina. Uzročnici su različiti mikroorganizmi, a izvori bolesti krmače kliconoše i bolesna prasad. Bolest...

Griženje repova u svinja

Griženje repova u svinja (kanibalizam) pojavljuje se u prasadi u tovu, zbog prenapučenosti ili loše navike koja se širi među prasadi. Pojavi te navike pogoduju...

Paratuberkuloza ili Jonova bolest

Paratuberkuloza je kronična neizlječiva zarazna bolest bakterijske etiologije, a od ove bolesti najčešće obole goveda i ovce u intenzivnim uzgojima. Uzročnik se izlučuje putem balege...