NAJNOVIJE

Pomagala za otkrivanje estrusa u krava

Na tržištu u Hrvatskoj postoje pomagala za otkrivanje tjeranja kod krava koje nisu na vezu. Radi na principu kartice na grebanje. I to na principu...

POLJOPRIVREDA

Krupnoća plodova rajčice

Osim sortnih osobina na krupnoću ploda utječu klimatski i zemljišni uvjeti, tehnologija proizvodnje kao i položaj ploda na biljci i u grozdu. Prema Lešić i...

Zaštita suncokreta od štetnika

Suncokret nema ekonomski značajnog štetnika, odnosno u tehnologiji proizvodnje ove kulture nema obvezatne tehnološke mjere suzbijanja štetnika. Suzbijanje se provodi prema potrebi i eventualno se...

EKO I HOBI

IZDVOJENO