NAJNOVIJE

Zaštita voćaka od divljači

Voćnjaci na brdskim područjima posebno tijekom zimskih mjeseci sa snijegom, često stradavaju od zeca. Naime, zec grize koru mladih voćaka i na taj način pričinjava...

POLJOPRIVREDA

Bolesti i štetnici uljane repice

Povećanjem potrošnje biljnih ulja u prehrani i zamjenom konvencionalnih goriva bio dizelom, potrebe za uljanom repicom se povećavaju. Potencijal prinosa uljane repice je genetski uvjetovan...

Pripreme za zimsku sjetvu povrća

U odnosu na prosinac i siječanj sjetva i sadnja povrća tijekom veljače dobiva sve veće značenje, što se podjednako odnosi na otvoreni i zaštićeni...

EKO I HOBI

IZDVOJENO