NAJNOVIJE

Hranidba koza u laktaciji

Osim visokokvalitetne voluminozne krme i u ovom periodu potrebno je koze prihranjivati koncentriranom krmom.Osim što pravilna hranidba na početku laktacije omogućava ukupnu visoku proizvodnju...

AGRO SAVJETI

POLJOPRIVREDA

Rezidba vinove loze

Jednom kada je loza oblikovana, potrebno je svake godine orezivati rozgve kako bi ih potaknuli da proizvode grožđe i kako biste zadržali razvoj brajde...

Tikve i tikvice

Posljednjih godina sve više u uzgoju je zastupljen uzgoj tikava, kako za stočnu hranu tako i za ulje i prehranu, a ništa manje ne...

EKO I HOBI

VIJESTI