NAJNOVIJE

Nedostaci , mane i kvarenje vina

Negativne promjene koje se javljaju u vinu, zavisno od njihovog nastanka i intenziteta, mogu se označiti kao nedostaci, mane i kvarenja vina. Nedostatci koji se...

POLJOPRIVREDA

Nedostaci , mane i kvarenje vina

Negativne promjene koje se javljaju u vinu, zavisno od njihovog nastanka i intenziteta, mogu se označiti kao nedostaci, mane i kvarenja vina. Nedostatci koji se...

Postrna sjetva

Ukoliko je poljoprivredni proizvođač u Zahtjevu za potporu u poljoprivredi na ARKOD parceli postrnu sjetvu označio kao ekološki značajnu površinu, tada mora zadovoljiti određene...

EKO I HOBI

IZDVOJENO