Agro baza Gnojiva Stranica 2

Gnojiva

Agrobaza tekućih i umjetnih gnojiva

NPK 10-30-20

Ovu skupinu čine NPK gnojiva visokih koncentracija hraniva (55 – 60 %) i predstavljaju posljednje dostignuće u kemiji i tehnologiji. To ih čini posebice...

NPK 6-18-36

Ovu skupinu čine NPK gnojiva visokih koncentracija hraniva (55 – 60 %) i predstavljaju posljednje dostignuće u kemiji i tehnologiji. To ih čini posebice...

NPK 8-26-26

Ovu skupinu čine NPK gnojiva visokih koncentracija hraniva (55 – 60 %) i predstavljaju posljednje dostignuće u kemiji i tehnologiji. To ih čini posebice...

NPK 5-20-30

Ovu skupinu čine NPK gnojiva visokih koncentracija hraniva (55 - 60 %) i predstavljaju posljednje dostignuće u kemiji i tehnologiji. To ih čini posebice...

AN N 33,5

Amonij nitrat ( AN 33,5 % ) je dušično gnojivo istih karakteristika kao KAN 27 % N s više aktivne tvari, a manje magnezij...

KAN N 27

KAN je dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola dušika u amonijskom, a pola u nitratnom obliku, pa djeluje brzo i nešto...

UREA N 46

UREA je najzastupljenije gnojivo u svijetu, iako se industrijski počelo proizvoditi tek pedesetih godina. Visokokoncentrirano dušično gnojivo čiji je dušik u amidnom obliku. Koristi...