27.9 C
Zagreb
22 . lipanj 2024

Fungicidi

ARTEA PLUS

Artea Plus je kombinirani fungicid za suzbijanje folijarnih biljnih bolesti proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: ratarstvo Orijentacijska cijena:...

ARTEA 330 EC

ARTEA 330 EC je kombinirani sistemični fungicid za tretiranje usjeva proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: ratarstvo Orijentacijska cijena:...

APRON XL 350 ES

Apron XL 350 ES je sistemični fungicid za tretiranje sjemena namjenjen suzbijanju bolesti koje se prenose sjemenom, kao i zaštiti od prvih zaraza plamenjačom...

ANTRACOL COMBI WP 76

Antracol Combi WP 76O je fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje bolesti kod vinove loze. Proizvođač je Bayer CropScience AG, a distributer i...

AMISTAR EXTRA

Amistar Extra je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, šećernoj repi, hrastu i uljanoj repici proizvođača Syngenta Crop Protection AG, distributera i...

AMISTAR OPTI

Amistar OPTI je preventivno-kurativni kontaktno sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu i pšenoraži proizvođača Syngenta Crop Protection AG i distributera...

AMISTAR 250 SC

Amistar 250 SC je fungicid sistemičnog i translaminarnog djelovanja za preventivno suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, raži, pšenoraži i šećernoj repi. Proizvođač je...

ALONSO

Alonso je kombinirani kontaktno - sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze i crne pjegavosti rozgve proizvođača Sinochem Ningbo Ltd. Zastupnik za RH je ...

ALIETTE FLASH

Aliette Flash je sistemični preventivni i kurativni fungicid proizvođača, distributera i zastupnika Bayer CropScience AG. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo,...

ACROBAT MZ WG

Acrobat MZ WG je kombinirani kontaktno-sistemični preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača i distributera BASF Agro. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva:  fungicid Područje primjene: vinogradarstvo,...

ACROBAT MZ

Acrobat MZ je kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača i distributera BASF Agro B.V. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: vinogradarstvo, povrćarstvo,...

BORDOŠKA JUHA Caffaro 20 WP

Caffaro 20 WP je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Isagro S.p.A. Distributer, zastupnik je Poljopromet d.o.o. Namjena sredstva: fungicid, baktericid Područje primjene:  voćarstvo,...

BALDO F

Baldo F je kombinirani fungicid za zaštitu vinove loze proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: vinogradarstvo  Orijentacijska cijena: 180,00 Kn / 1...

BALDO M

Baldo M je kombinirani fungicid za zaštitu vinove loze, povrće i duhana proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo Orijentacijska...