SELECT

1037

Select je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (monokotiledonskih) korova u šećernoj repi, soji, krumpiru i suncokretu proizvođača Arvesta Corporation.

Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju

Namjena sredstva: herbicid

Područje primjene: povrćarstvo, ratarstvo

Orijentacijska cijena: ( nije dostupna )

PRIMJENA:

Šećerna repa

– jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Prilikom primjene treba biti stalno uključena mješalica uz utrošak vode od 200 l/ha. Suzbijanje jednogodišnjih korova visine 5 – 15 cm u količini od 0,4 l select-a + 1,2 l/ha mineralnog ulja (4 ml select-a + 12 ml na 1000 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)
– višegodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Prilikom primjene treba biti stalno uključena mješalica uz utrošak vode od 200 l/ha.Suzbijanje višegodišnjih korova 8-25 cm visine 0,8 l/ha SELECT-a + 2,4 l/ha mineralnog ulja (8 ml SELECT-a + 24 ml na 100 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)

Soja

– jednogodišnji travni korovi
Primjena: Smije se koristiti samo do početka cvatnje soje. Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Prilikom primjene treba biti stalno uključena mješalica uz utrošak vode od 200 l/ha. Suzbijanje jednogodišnjih korova visine 5 – 15 cm u količini od 0,4 l select-a + 1,2 l/ha mineralnog ulja (4 ml select-a + 12 ml na 1000 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)
– višegodišnji travni korovi
Primjena: Smije se koristiti samo do početka cvatnje soje. Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Prilikom primjene treba biti stalno uključena mješalica uz utrošak vode od 200 l/ha.Suzbijanje višegodišnjih korova 8-25 cm visine 0,8 l/ha SELECT-a + 2,4 l/ha mineralnog ulja (8 ml SELECT-a + 24 ml na 100 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)

Suncokret

– jednogodišnji travni korovi
Primjena: Smije se koristiti samo do početka cvatnje suncokreta. Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Prilikom primjene treba biti stalno uključena mješalica uz utrošak vode od 200 l/ha. Suzbijanje jednogodišnjih korova visine 5 – 15 cm u količini od 0,4 l select-a + 1,2 l/ha mineralnog ulja (4 ml select-a + 12 ml na 1000 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)
– višegodišnji travni korovi
Primjena: Smije se koristiti samo do početka cvatnje suncokreta. Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Prilikom primjene treba biti stalno uključena mješalica uz utrošak vode od 200 l/ha.Suzbijanje višegodišnjih korova 8-25 cm visine 0,8 l/ha SELECT-a + 2,4 l/ha mineralnog ulja (8 ml SELECT-a + 24 ml na 100 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)

Krumpir

– jednogodišnji travni korovi
Primjena: Prilikom primjene SELECT-u se obavezno mora dodavati mineralno ulje u slijedećim količinama kod suzbijanja jednogodišnjih korova 5-15 cm visine 0,4 l/ha SELECT-a +1,2 l/ha mineralnog ulja(4ml SELECT-a +12 ml na 100 m^2). Prilikom primjene mora biti stalno uključena mješalica uz utrošak 200 l/ha vode. Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)
– višegodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u aktivnom rastu korova. Djelotvornost se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše te niskih ili visokih temperatura.Prilikom primjene treba biti stalno uključena mješalica uz utrošak vode od 200 l/ha.Suzbijanje višegodišnjih korova 8-25 cm visine 0,8 l/ha SELECT-a + 2,4 l/ha mineralnog ulja (8 ml SELECT-a + 24 ml na 100 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2).Suzbijanje pirike (Agropyron repens) 8-25 cm visine 1 l/ha SELECT-a + 3 l/ha mineralnog ulja (10 ml SELECt-a + 30 ml na 100 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinoch1oa crus-gelli), muhara (Setaria spp.), obične svračice(Digitaria sanguinelis), divljeg prosa (Panicum spp.), pirike (Agropyron repens)i divljeg sirka (Sorghum helepense)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.