Herbicidi

SCORPIO 70 WG

Scorpio 70 WG je selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih jednogodišnjih korova u krumpiru,rajčici, soji i lucerni proizvođača Genera d.d. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva: herbicid Područje...

SAVANA

Savana je sulfoureja herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi nakon nicanja repe i korova proizvođača Stockton Chemical Corp. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva:...

SANSAC

Sansac je kombinirani herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ozimom i jarom ječmu proizvođača Bayer CropScience AG. Formulacija sredstva: suspo-emulzija Namjena...

SAMSON EXTRA 6 OD

Samson Extra je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, višegodišnjih travnih korova iz rizoma i iz sjemena i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu...

SAMBA

Samba je translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva (za zrno i silažu) i na strništima na kojima...

SAFIR

Safir je sulfonilureja herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova proizvođača GAT Microencapsulation AG. Formulacija sredstva: vododispergirajuće...

SAFARI

Safari je sulfoniureja herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova proizvođača Du Pont International Operations SARL. Formulacija...

RUBIN

Rubin je herbicid za suzbijanje nekih jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu, krumpiru i kukuruzu proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena...

ROKO

Roko je zemljišni herbicid koji se primjenjuje nakon sjetve a prije nicanja kulture i korova, za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova u suncokretu, krumpiru...

REGLONE FORTE

Reglone Forte je neselektivni kontaktni herbicid- desikant za desikaciju cime sjemenskog i merkantilnog krumpira, suncokreta, soje, uljane repice, sjemenske lucerne i sjemenske djeteline te...

REBELL

Rebell je selektivno herbicidno sredstvo za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi proizvođača BASF SE. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: herbicid Područje primjene: ratarstvo...

RAFT

Raft je zemljišni herbicid namijenjen za suzbijanje korova u suncokretu nakon sjetve prije nicanja i nakon nicanja u stadiju 2-4 lista suncokreta proizvođača Bayer...

RADAZIN TZ-50

Radazin TZ-50 je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova te smanjenje zakorovljenosti s jednogodišnjim travnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu i sjemenskom...

RADAZIN EXTRA TZ

Radazin Extra TZ je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i jednogodišnjih širokolisnih korova u kokuruzu za zrno i za silažu proizvođača Herbos...