Kozarstvo Stranica 4

Kozarstvo

Edukacija, savjeti i preporuke u uzgoju koza

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu. Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Hranidba koza u laktaciji

Osim visokokvalitetne voluminozne krme i u ovom periodu potrebno je koze prihranjivati koncentriranom krmom. Osim što pravilna hranidba na početku laktacije omogućava ukupnu visoku proizvodnju...

Zanimljivosti o hranidbi koza

Koze su životinje koje vole brstiti te koje toleriraju različite okuse hrane i jedu biljke kao što je lišće niskog raslinja, koje druge životinje...

Voluminozna hrana u kozarstvu

Obzirom da su koze preživači, jasno je kako je voluminozna krma osnovna komponenta njihovog obroka. Ona se koristi u svježem i osušenom stanju. Silirana se...

Higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Higijenski uvjeti smještaja koza imaju nezanemariv utjecaj na zdravlje životinja. Stoga se u cilju očuvanja zdravlja, uspješnog razvoja grla u uzgoju i njihove proizvodnosti, velika...