Ovčarstvo Stranica 4

Ovčarstvo

Uzgoj ovaca, savjeti i preporuke iz ovčarstva…

Zarazna šepavost ovaca

Kažemo da je zarazna šepavost bolest ovčara. Javlja se najčešće kao posljedica loših uvjeta držanja i loše brige vlasnika o ovcama. U stado se...

Određivanje starosti ovaca

Odrasla ovca ima 32 zuba; 24 kutnjaka (12 u gornjoj i 12 u donjoj čeljusti), te 8 sjekutića u donjoj čeljusti. Kutnjaci se dijele na...

Istarska ovca

Područje nastanka i uzgoja istarske ovce naš je najveći poluotok Istra (ukupne površine 3556 km2), po kojemu je ova pasmina i dobila ime. Na području...

Istarska ovca

Područje nastanka i uzgoja istarske ovce naš je najveći poluotok Istra, po kojemu je ova pasmina i dobila ime. U posljednja su tri stoljeća autohtone...

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu. Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Hranidba janjadi mliječnom zamjenicom

Umjetna hranidba janjadi podrazumijeva hranidbu janjadi putem dude i bočice ili umjetne pojilice (kante s dudama). Janjad možemo hraniti odnosno prihranjivati ovčjim, kozjim ili...