Peradarstvo

Peradarstvo

Uzgoj peradi, savjeti i preporuke iz peradarstva…

Probavni sustav kokoši

Početna proteoliza, kao i mehanički procesi razgradnje hrane, počinju u mišićnome želucu. Ipak, glavni se probavni procesi odvijaju zahvaljujući enzimima iz crijeva. Tu se razgrađuju...

Postupak sa pilićima tijekom uzgoja

Kada su proizvodne prostorije i sva pokretna i nepokretna operna temeljito očišćeni i dezinficirani, po podu se stavlja stelja u sloju od nekih 5-10...

Sakupljanje i čuvanje prepeličjih jaja

Kad se radi o prepelicama koje se drže u malim kavezima onda sakupljanje jaja za inkubiranje ne predstavlja nikakav problem, jer su njihovi kavezi...

Uvjeti smještaja pilića u tovu

Piliće možemo toviti na podu ili u kavezima. Prednost podnoga načina držanja je u boljoj kakvoći pilećih trupova (manje ozljeda) i u manjim ulaganjima,...

Klasičan tov purića

Za taj oblik tova osobito su pogodni purići zagorske pure i manja jata na seoskim gospodarstvima. Prvih 60 dana tova purići se hrane kao i...

Upotreba enzima u hranidbi peradi

Povoljna cijena i očigledni efekti upotrebe enzima u stočnoj hrani doveli su do njihove široke primene u posljednjih nekoliko godina. U početku koristili su se pojedinačni...

Hranidba pilića i nesilica

Starter se daje pilićima tijekom prvih 14 dana tova, a finišer nakon toga do kraja tova. Finišer II može se davati pilićima posljednjih sedam dana...

Pšenica i ječam u ishrani stoke

Kemijski sastav pšenice je znatno varijabilniji nego drugih žitarica. Tako sadržaj proteina varira od 10 do 18%,ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja. Tako visoke temperature...

Suzbijanje tekuti u peradarstvu

Tekuti (pripadaju u člankonožce, rod Acari) su uglavnom ektoparaziti na perju i/ili koži peradi koji se hrane kožnim detritusom i perjem ili sišu krv...

Križevačka kukmasta kokoš

Križevačka kukmasta kokoš nastala je selekcijskim radom uzgajivača Josipa i Katice Vojte iz Križevaca. Podloga za selekciju bile su domaće kukmaste kokoši, odnosno lakši...

Međimurska kokoš

Međimursku kokoš selekcionirali su uzgajivači Alojzije i Franjo Zvonar iz Donje Dubrave. Podloga za selekciju bile su domaće populacije hrvatske kokoši s područja Međimurja, odabrane...

Osobitosti probave u peradi

Probava peradi temelji se na istim principima kao i probava sisavaca. Probavni se sustav sastoji od gotovo istih dijelova, ali neki od njih, uključujući...

Podunavska guska

Kao i u slučaju dravske i posavske guske, u dijelu kontinentalne Hrvatske uz rijeku Dunav uzgajala se domaća guska, slična divljoj, pri čemu se...

Posavska kukmasta kokoš

Posavska kukmasta kokoš nastala je na temelju stare populacije težeg tipa zagorsko-štajerske kokoši koje su križane s orpingtonom, rhode islandom, plymouth rockom, newhampshireom, amrockom,...