Peradarstvo

Peradarstvo

Uzgoj peradi, savjeti i preporuke iz peradarstva…

Proizvodnja jaja i uzgoj pura

Pure treba hraniti kompletnim krmnim smjesama sa 16-18 posto sirovih bjelančevina, 11.300 KJ metaboličke energije, 2,20 posto kalcija i 0,90 posto fosfora.Pure dnevno pojedu...

Influenca ptica ili ptičja gripa

Influenca ptica (ptičja gripa) je u svijetu proširena bolest koja se javlja u mnogobrojnih vrsta ptica i peradi.Uzročnik bolesti je virus (različitih tipova, o...

Marekova bolest peradi

Marekova bolest je virusno oboljenje peradi i nakon kokcidioze smatra se ekonomski najznačajnijom bolesti u suvremenom peradarstvu.Proširena je po čitavom svijetu i najčešće se...

Dezinfekcija i priprema peradnjaka

Iz peradnjaka se nakon završenoga tova iznosi oprema (hranilice, pojilice, grijaća tijela) i stelja s fecesom.Hranilice i pojilice treba očistiti i oprati toplom vodom...

Kako suzbiti tekut kod peradi?

U mjesecima kada je temperatura zraka između 25 i 35°C , a relativna vlažnost zraka veća od 70 % idealno je vrijeme za razmnožavanje...

Proizvodnja jaja

Proizvodnja jaja počinje s useljavanjem kokica u objekat ili u kaveze baterija kod baterijskog sistema.Prilikom samog početka uzgoja nesilica osobito je potrebno obratiti pažnju...

Vakcinacija tovnih pilića

Široki spektar vakcina stoji vam na raspolaganju protiv mnogih uobičajenih bolesti peradi. Bilo koji program vakcinacije može se primjenjivati samo nakon pažljivog razmatranja bolesti...

Posavska guska

Sve današnje europske pasmine domaće guske nastale su udomaćivanjem i selekcijom sive guske (Anser anser), koja je autohtona gnjezdarica i za Hrvatsku, dakle, guska...

Pravilna hranidba stoke

Da bi se ostvarila zadovoljavajuća proizvodnja i osiguralo zdravlje životinja potrebna je odgovarajuća i kvalitetna hranidba stoke.Pravilna hranidba jedan je od glavnih preduvjeta za...

Načini uzgoja biserke

U nas je običaj da se biserke drže ekstenzivno sa ostalom peradi na seoskom imanju ili slobodnim prostorima oko njega uglavnom kao ukrasna perad...

Pasmine gusaka

Divlja guska tipična je ptica selica, jer se u kasnu jesen iz sjevernih krajeva seli na jug. Razmnožava se jednom godišnje u proljeće pri...

Zagorska golovrata kokoš

Zagorsku golovratu kokoš navodi 1951. godine peradarski stručnjak Krešimir Došen, pri čemu ističe kako je morfološki različita od populacija golovrate kokoši ili sedmogradske golovratke,...

Hranidba i tov purića

U intenzivnome tovu puriće treba hraniti po volji, potpunim krmnim smjesama.Zbog intenzivnoga rasta, purići imaju veće potrebe od pilića za svim hranjivim tvarima, osobito...

Dravska guska

U većem dijelu kontinentalne Hrvatske uzgajala se domaća guska, slična divljoj, pri čemu je na području rijeke Drave prisutna i dravska guska.Danas se taj tip...