Peradarstvo Stranica 5

Peradarstvo

Uzgoj peradi, savjeti i preporuke iz peradarstva…

Hranidba i tov purića

U intenzivnome tovu puriće treba hraniti po volji, potpunim krmnim smjesama. Zbog intenzivnoga rasta, purići imaju veće potrebe od pilića za svim hranjivim tvarima, osobito...

Dravska guska

U većem dijelu kontinentalne Hrvatske uzgajala se domaća guska, slična divljoj, pri čemu je na području rijeke Drave prisutna i dravska guska. Danas se taj tip...

Uzgoj i tov gusaka

Brojlerski tov guščića započinje  već u prvom danu života. Prva 4 tjedna guščiće treba držati u zatvorenoj prostoriji koja se zagrijava; u krugove promjera 1.5-2...

Uzgoj i tov pataka

Ekstenzivan uzgoj pataka zahtjeva mala ulaganja, ali je i mala proizvodnja. Patke se drže na vodi(ribnjacima), a Intenzivan uzgoj se može odvijati ili na...