Načela etičnosti pri korištenju robotizirane mužnje

236

Automatizirani muzni sustav je novija tehnologija koja je preuzela dio poslova na farmama za proizvodnju mlijeka, te je smanjila potrebu za interakcijom čovjek-životinja.

Ovaj sustav obavlja mužnju krava cijelo vrijeme bez nužnosti prisustva čovjeka odnosno muzača. U kompjuterskom softveru svakog robota pohranjuju se svi podaci o kravama po mužnji. Pristup podacima je moguć s bilo koje udaljenosti od farme uz pomoć kompjutera ili mobilnog telefona. Farmer u svakom trenutku može imati uvid u stanje svoga stada odnosno o proizvodnom, zdravstvenom i reproduktivnom stanju životinja.

AMS unaprjeđuje uvjete rada i sam stil života farmera, te također pruža određene ekonomske prednosti, ali i unaprjeđenje zdravlja i dobrobiti životinja. Međutim, iako AMS smanjuje potrebe rada u izmuzištu, farmer je i dalje ključan u održavanju i poboljšavanju zdravlja krava i njihove dobrobiti. U ovom sustavu proizvodnje i mužnje krava vodi se računa o svakom čimbeniku koji ima utjecaj na proizvodnju. Jedan od takvih je i način kretanja krava u staji i dolazak do robota za mužnju („cow traffic“). Ovisno o proizvođaču AMS-a, najčešće se koriste dva koncepta ili načina kretanja krava u staji do robota, a to su slobodni i vođeni Prema istraživanjima u Ujedinjenom Kraljevstvu, roboti su omogućili uštedu i smanjenje troškova rada na način da se dio tog „slobodnog“ vremena iskoristi i preusmjeri na druge poslove, primjerice na siliranje, za što bi bez robota bila plaćena neka druga osoba.

AMS prikuplja, analizira i omogućuje više podataka o ponašanju i proizvodnji krava nego što je uobičajeno dostupno u konvencionalnim izmuzištima. To omogućava farmerima pojedinačan pristup svakoj kravi, što mu dalje stvara mogućnost za pravovremenu intervenciju i prevenciju zdravlja i dobrobiti krava. Ovo je samo jedan primjer sposobnost AMS-a, a koje farmeri mogu potencijalno analizirati i koristiti. Veći dio farmera koristi dobivene podataka od AMS-a, koji im tada postaje ključni čimbenik u vođenju njihove farme. Međutim, jedan dio farmera nije ni svjestan svih podataka koji su dostupni ili nije voljan ili nije u mogućnosti uključiti sve dobivene podatke u vođenje farme.

Farmer mora znati kako se s tehnološkim promjenama mijenjaju i očekivanja, ali i sam odnos čovjeka i životinje. Zato se od farmera očekuje kako će se i dalje brinuti za svoje krave koristeći nova saznanja koja dobije od AMS-a, a krave treba izvježbati tako da se ponašaju na način koji zahtijeva dizajn AMS-a (poput dolaska na mužnju u redovitim razmacima). Može se reći kako primjena AMS-a na farmi ne narušava zdravlje i dobrobit krava, ali povećanje broja mužnji po danu što dovodi životinju do njezinih gornjih granica proizvodnog potencijala. Takvim pristupom polako se narušavaju načela etičnosti, skraćuje se dugovječnost, ali to nije krivnja AMS-a, nego odluka farmera.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.