Zaštita i gnojidba sirka

142

Zbog sporog početnog porasta sirak treba zaštititi od korova herbicidima koji se upotrebljavaju za zaštitu kukuruza (na bazi aktivne tvari atrazina i sl.), ali ne onim herbicidima koji suzbijaju divlji sirak u kukuruzu (rimsulfuron, amidosulfuron, nikosulfuron, acetoklor, metaloklor itd.)

Poslije sjetve obavlja se valjanje. Ako se stvori pokorica, treba ju pravodobno usitniti drljanjem. Suzbijanje korova, kultivacija i prihrana obavljaju se kao kod kukuruza.

Međuredna kultivacija obavlja se međurednim kultivatorima. Na taj način se suzbijaju korovi. Međuredni kultivatori mogu biti povezani sa deponatorima za gnojivo te se sa istovremenom međurednom kultivacijom obavlja i prihrana sirka.

Za visoke urode na srednje plodnim tlima gnojidbom bi trebalo dodati:

  • 120-180 kg/ha N
  • 80-100 kg/ha P2O5
  • 100-160 kg/ha K2O

Oranjem zaorati gnojiva s povišenim sadržajem fosfora (P2O5) i kalija (K2O) (NPK 7:20:30 i sl.) te jedan dio dušika (N) kroz UREU. Predsjetveno gnojiti startnim gnojivom s izbalansiranim sadržajem svih hraniva (NPK 15:15:15 i sl.). Prihrana je u fazi 3-4 lista s KAN-om i iza svake košnje. Od prihrane do uporabe (košnje ili napasivanja) treba proći oko 20 dana.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.