Otvoreni natječaji za dugogodišnje zakupe poljoprivrednog zemljišta

520

Agencija za zemljište oglasila je da u zakup daje, uglavnom u istočnim županijama, na 15-tak lokacija 2685 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i to na rok od 50 godina, piše Poslovni dnevnik.

Ipak unatoč tome što se na natječaj mogu javiti fizičke I pravne osobe, detalji natječaja otkrivaju da su prvi na listi prioritetnih kriterija pravni sljednici bivših korisnika koji su zemljište obrađivali kada je još bilo društveno, a čine to i danas dok su obiteljska gospodarstva na samom dnu rang ljestvice, tek su peta.

Dokumentacija koju osoba koja sudjeluje u natječaju obvezno prilaže uz ponudu i na temelju koje dokazuje prvenstveno pravo na natječaju za dugogodišnji zakup je sljedeća:

– pravni sljednik bivšeg korisnika poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu koje je postalo vlasništvom države, pod uvjetom da je u posjedu tog zemljišta i da ga obrađuje, prilaže: preslik sklopljenog ugovora o uređenju međusobnih odnosa u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ili drugi dokaz pravnog sljedništva i potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da je u posjedu tog zemljišta i da ga obrađuje), prilaže i izvod iz sudskog registra, potvrdu o bonitetu (BON-1) i solventnosti (BON-2),
– trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 2 godine do objave natječaja, prilaže: izvod iz sudskog registra, potvrdu o bonitetu (BON-1) i solventnosti (BON-2), rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava iz kojeg je razvidan navedeni rok,
– ostale pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 2 godine do objave natječaja, prilažu: izvod iz sudskog registra, potvrdu o bonitetu (BON-1) i solventnosti (BON-2), rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava iz kojeg je razvidan navedeni rok,
– pravne osobe prilažu: dokaz o statusu pravne osobe, potvrdu o bonitetu (BON-1) i solventnosti (BON-2), osim za novoosnovane,

– nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 2 godine do objave natječaja, prilaže: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava iz kojeg je razvidan navedeni rok, obrtnicu za vlasnika poljoprivrednog obrta, potvrdu nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, te potvrda transakcija »117« ili »131« koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,
– nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i vlasnik poljoprivrednog obrta koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo duže vrijeme, a najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću, prilaže: potvrdu nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova, rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu za vlasnika poljoprivrednog obrta,
– ostale fizičke osobe prilažu preslik osobne iskaznice,
– vlasnik ili posjednik gospodarskog objekta koji sa zemljištem koje se daje u dugogodišnji zakup čini tehnološku cjelinu, prilaže z.k. uložak i posjedovni list za gospodarski objekt, kopiju katastarskog plana na kojem je vidljiva tehnološka cjelina gospodarskog objekta i čestica iz natječaja, identifikacijsku karticu za vrstu proizvodnje,
– potvrdu nadležnog tijela za dokaz o vrsti proizvodnje kojom se pravna ili fizička osoba bavi.

Svi kandidati moraju priložiti i gospodarski program u kojem će iznijeti čime se danas bave, što misle proizvoditi te s kakvom mehanizacijom i ljudstvom raspolažu kao i očekivane prihode i rashode.

Sve ostale informacije potražite ovdje.

Iako u Agenciji kažu da su oglasili površine koje su se do sada mahom koristile temeljem jednogodišnjih ugovora, no da ima i nešto zapuštenih parcela te da će gospodarski program presuđivati tek u situacijama kada su zainteresirani izjednačeni u ostalim kriterijima iz zakona, vlasnici obiteljskih gospodarstava uvjereni su da je natječaj naštiman za tvrtke.

Predsjednik Zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Antun Laslo, Mijo Latin iz Upravnog odbora Poljoprivredne komore i Viktor Pfeifer, predsjednik Udruge ratara iz Donjeg Miholjca smatraju da su fizičke osobe, odnosno obiteljska gospodarstva diskvalificirani već u startu.

Kompanije će, upozoravaju, budući da ulaskom u EU broj hektara postaje ključan za visinu potpora pumpati cijenu zakupnine koju obiteljska gospodarstva pogođena posljedicama suše i financijskim problemima ne mogu platiti. Zakonom treba, poručuju premijeru Milanoviću jer, tvrde, ministar Jakovina ih ustrajno ignorira, izdvojiti dio državne zemlje za obiteljska gospodarstva i odrediti kriterije, a zasebno vrednovati pravne osobe i za njih rezervirane hektare.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.