Riječnik stručnih izraza koji se nalaze u uputama za primjenu sredstava za zaštitu bilja

5088

Adulicid je preparat koji suzbija samo odrasle razvojne oblike štetnika

Akaricid je sredstvo za zaštitu bilja koje se koristi za suzbijanje grinja

Baktericid je sredstvo za zaštitu bilja koje se koristi za suzbijanje nepoželjnih bakterija

Djelatna tvar je sastavni dio sredstva za zaštitu bilja djelotvornog na štetnike

Doza je količina sredstva za zaštitu bilja koja se primjenjuje na jedinicu površine

Fitotoksičnost je oštećenje kulturne biljke nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja

Formulacija je smjesa djelatne tvari i materijala koji se dodaje formulaciji

Fungicid je sredstvo za zaštitu bilja kojim se suzbijaju uzročnici gljivičnih bolesti

Herbicid je sredstvo za zaštitu bilja koje može uništiti ili oštetiti korov ili kulturnu biljku

Insekticid je sredstvo za zaštitu bilja koje se koristi za suzbijanje štetnih kukaca

Karenca je propisano najkraće razdoblje izraženo brojem dana koji moraju proći od primjene sredstva za zaštitu bilja do berbe, žetve ili otkosa

Koncetracija je količina sredstva za zaštitu bilja u datom volemenu

Kontaktno djelovanje je djelovanje na organizme preko njihova dodira sa sredstvom

Kurativno djelovanje je djelovanje tvari u trenutku kada štetnici već ispoljavaju svoje efekte ili kada je već došlo do zaraze, odnosno do masovnog napada

Larvicid je sredstvo za zaštitu bilja za suzbijanje štetnika u stadiju larve (ličinke)

Limacid je sredstvo za zaštitu bilja kojim se suzbijaju štetni puževi

Ovicid je sredstvo za zaštitu bilja koje se koristi za uništavanje štetnika u stadiju jaja

Preventivno djelovanje je djelovanje koje spriječava štetnike da izazovu zarazu, odnosno masovni napadaj

Pripravak je formulacija koja se izravno primjenjuje ili se prije primjene dodatno razbalažuje

Rezidua je ostatak sredstva za zaštitu bilja

Rezistentnost (pesticidi) je pojava gubitka djelotvornosti isprva djelotvornog pesticida

Rodenticid je sredstvo koje se koristi za suzbijanje štetnih glodavaca

Sistemično djelovanje je djelovanje sredstva za zaštitu bilja koje se podjednako očituje na svim dijelovima biljke, bez obzira preko kojeg dijela je unjeto u biljku

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.