Kako dolazi do problema rezistentnosti korova?

722

Za razumijevanje problema, treba znati na koji način herbicid suzbija jedinke neke korovne vrste.

Ovisno o mehanizmu djelovanja, herbicid ima sposobnost ometati određene životne procese biljke (disanje, diobu stanica, tvorbu aminokiselina, rast, razvoj itd.). U početku primjene herbicida osjetljiva populacija korovne vrste biva uspješno suzbijena. Međutim, iako su na izgled sve jedinke neke populacije iste, to zapravo nije tako. Unutar populacije postoje jedinke koje su određenim mehanizmima sposobne pružiti otpor (prirodno rezistentne) prema herbicidu. Takve jedinke (R biotipovi) u prirodnoj populaciji (prije primjene herbicida) zastupljene su puno manjim brojem jedinki. Zašto?

Zato što su u odnosu na osjetljive jedinke (S biotipove) po većem broju svojstava slabije (niže, manji broj listova, manja lisna površina, manja produkcija suhe tvari) od osjetljivih jedinki. Stoga osjetljive jedinke dominiraju u populaciji. Uzastopnom primjenom herbicida istog mehanizma djelovanja zapravo obavljamo selekciju. Suzbijamo osjetljive jedinke, a pomažemo rezistentnim jedinkama nesmetano umnožavanje.

Ovakva selekcija može trajati niz godina dok u polju ne uočimo problem. Poljoprivrednik tad često zaključuje pogrešno da nešto nije u redu s herbicidom. Nije teško zaključiti da razlog problemu rezistentnosti leži u pogrešnom pristupu primjene herbicida. Osim teorijom selekcije, rezistentnost se objašnjava i teorijom mutacije, odnosno genetičkim promjenama (različito izazvanim) koje mogu rezultirati otporom (rezistentnošću) pojedinih jedinki u kojima je došlo do mutacija.

Bez obzira kako je došlo do rezistentnosti, problem u praksi je uvijek isti. Zbog činjenice da su herbicidi relativno jeftini, učinkoviti, brzog učinka i jednostavni za primjenu, postali su gotovo jedini način borbe protiv korova. Istaknut ćemo nekoliko važnih činitelja koji utječu na rizik pojave rezistentnosti:
• kombiniranje herbicida;
• broj primjena herbicida istog mehanizma djelovanja u jednoj vegetacijskoj sezoni;
• mjere suzbijanja korova;
• intenzitet zakorovljenosti;
• plodored.

Već je naznačeno da se herbicidi međusobno razlikuju po mehanizmu djelovanja, odnosno po tome koji fiziološki proces ometaju u korovnoj biljci. Rizik nastanka problema rezistentnosti je veći ako se na nekoj njivi učestalo i uzastopno primjenjuju herbicidi istog mehanizma djelovanja. Upravo nakon uočavanja problema rezistentnosti koji je u uskoj vezi s mehanizmom djelovanja herbicida, međunarodne udruge koje proučavaju ovaj problem dale su naglasak na označavanje mehanizma djelovanja slovom (Europa, Australija) ili brojem (SAD). U nekim državama (ne u EU) na ambalaži sredstva za zaštitu bilja, zbog važnosti problema, naznačen je (slovom ili brojem) mehanizam djelovanja. Na taj način korisnik sredstva može jednostavnije voditi brigu da na istu njivu ne primjenjuje učestalo herbicide iste oznake mehanizma djelovanja.

Naime, na herbicid istog mehanizma djelovanja, iako kemijski različit, R biotipovi iskazuju otpor iako nikad prije nije primijenjen na njivi, što se naziva unakrsna (cross) rezistentnost. Stoga su u Tablici 1, za orijentaciju, svi u Hrvatskoj registrirani herbicidi razvrstani u skupine po mehanizmu djelovanja. Detaljnije o svim herbicidima može se naći u Pregledu sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2018. godinu (Glasilo biljne zaštite, 1-2). Iz radova profesora Ostojića i suradnika iz početka 80-ih godina prošlog stoljeća može se vidjeti da se Hrvatska već susretala s problemom rezistentnosti lobode, šćira i ambrozije na atrazin, a i s unakrsnom rezistentnošću istih korovnih vrsta (na simazin, cijanazin).

Prema navedenom, poljoprivrednik treba voditi brigu da ne primjenjuje uzastopno herbicid istog mehanizma djelovanja, pogotovo ne ponavljati primjenu herbicida istog mehanizma djelovanja u istoj vegetacijskoj sezoni. Može se uočiti da kemijske tvrtke, u cilju boljeg herbicidnog učinka, ali sprečavanja rizika od rezistentnosti, u pripravcima kombiniraju herbicide različitog mehanizma djelovanja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.