MLJEKARSTVO

Zasušivanje vimena krava

Ako se vime ne zasuši na vrijeme u slijedećoj laktaciji će doći do smanjenog lučenja mlijeka, počevši od lučenja kolostruma ,koji je prijeko potreban...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Vladanje konja

Hodovi koje konj rabi su korak, kas, galop i rjeđi tölt (telt – samo kod islandskih konja), te rahvan (neki konji u Americi). Korak je...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Uzroci, posljedice i načini ublažavanja stresa u kozarstvu

Svaka nova nesvakidašnja pojava i situacija, osobito ona neugodna i bolna uzrokuje stres u koza bez obzira na njihovu tjelesnu razvijenost, spol i kategoriju,...

Predaja zahtjeva za uzgajivače ovaca i koza do 26. studenog

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine objavljen je u „Narodnim novinama“ broj...

OVČARSTVO

Utjecaj hranidbe na kvalitetu mlijeka ovaca

Kao i za sve ostale mliječne preživače laktacijska krivulja mliječnih ovaca, kako u pogledu proizvedenog mlijeka tako i sastav mlijeka, uvjetovana je glavnim čimbenicima,...

Predaja zahtjeva za uzgajivače ovaca i koza do 26. studenog

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine objavljen je u „Narodnim novinama“ broj...

KUNIĆARSTVO

Sanitarne mjere u objektu za uzgoj kunića

Higijena je najbolja obrana od subkliničkih (subclinical) infekcija. Kako su subkliničke infekcije jedan od najčešćih razloga nedovoljnom iskorištenju hrane, slabom prirastu, slaboj produktivnosti, viskokom...

PERADARSTVO

Uvjeti smještaja kod tova purića

Uvjeti smještaja purića moraju biti besprijekorni, jer su oni osjetljiviji od pilića na neodgovarajuću temperaturu, vlagu, propuh, buku i druge štetne čimbenike. Ovisno o dobi...

Kako suzbiti tekut kod peradi?

U mjesecima kada je temperatura zraka između 25 i 35°C , a relativna vlažnost zraka veća od 70 % idealno je vrijeme za razmnožavanje...

Zagorska golovrata kokoš

Zagorsku golovratu kokoš navodi 1951. godine peradarski stručnjak Krešimir Došen, pri čemu ističe kako je morfološki različita od populacija golovrate kokoši ili sedmogradske golovratke,...

Dravska guska

U većem dijelu kontinentalne Hrvatske uzgajala se domaća guska, slična divljoj, pri čemu je na području rijeke Drave prisutna i dravska guska. Danas se taj tip...

Posjednici peradi trebaju pojačati biosigurnosne mjere

Zbog sve učestalijih izbijanja visoko patogene influence ptica (VPIP) u divljih ptica i domaće peradi zabilježenih tijekom proteklih nekoliko tjedana obavještavamo o povećanoj opasnosti...

PČELARSTVO

Medonosna pčela u voćnjacima

Medonosna pčela (Apis mellifera) najvažniji je oprašivač među insektima. U usporedbi s drugim insektima, pčela oprašuje 80-85 % bilja više, te je i njezin...

Neke vrste pčela

Na svijetu ima približno oko 20.000 vrsta pčela gotovo na svim kontinentima. Kranjska pčela (apis mellifica var. carnica Pollm) - ili domaća pčela. Pripada grupi...

Nozemoza pčela

VETERINA

Dijagnoza, terapija i preventiva sindroma propusnih crijeva kod krava

Ono što treba imati na umu kad govorimo o nekoj bolesti i poremećaju, pa tako i u slučaju SPCa, da se nikad ne radi...

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Vezikularna enterovirusna bolest svinja (VBS) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja . Uzročnik je RNK virus roda Enterovirus, porodica Picornaviridae. Bolest se očituje...

Kako suzbiti tekut kod peradi?

U mjesecima kada je temperatura zraka između 25 i 35°C , a relativna vlažnost zraka veća od 70 % idealno je vrijeme za razmnožavanje...

Uzročnik i način širenja virusnog arteritisa konja

Virusni arteritis konja je zarazna bolest konja koja se klinički očituje dišnim i reproduktivnim poremećajima. Od prvog dokaza i opisa virusa 1953. godine u Sjedinjenim...

Liječenje lohiometre kod krava

Lohiometra se javlja tijekom prvih dana po porodu, a u nastanku sudjeluje više uzroka. Najvažniji su otežani porod, nepravilna i nehigijenska pomoć pri porodu, zaostala...