MLJEKARSTVO

Suhostaj krava

Suhostaj započinje zasušenjem krave metodom smanjivanja hranidbe bogatih energetskih krmiva i završava trenutkom telenja krave. Suhostaj traje najmanje 40 dana, a to je razdoblje prije...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Držanje konja na pašnjaku s nadstrešnicom

Držanje konja na pašnjacima je najzdraviji način držanja konja. Pašnjake je potrebno nadosijavati te čistiti od korova. Na pašnjacima konji imaju dovoljno prostora za kretanje,...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Sustav obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Sustav jedinstvenog označavanja i registracije ovaca i koza započeo je s provedbom 2009. godine, a uspostavljen je na temelju Pravilnika o provođenju obveznog označavanja...

Odabir podmladka u kozarstvu

Rasplodni podmladak koji bi zamijenio izlučena grla, može se osigurati iz vlastitog uzgoja, ili kupiti od drugih uzgajivača. Ostavljanje novog rasplodnog podmladka iz vlastitog uzgoja...

OVČARSTVO

Pravilna hranidba stoke

Da bi se ostvarila zadovoljavajuća proizvodnja i osiguralo zdravlje životinja potrebna je odgovarajuća i kvalitetna hranidba stoke. Pravilna hranidba jedan je od glavnih preduvjeta za...

Sustav obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Sustav jedinstvenog označavanja i registracije ovaca i koza započeo je s provedbom 2009. godine, a uspostavljen je na temelju Pravilnika o provođenju obveznog označavanja...

Šišanje ovaca

KUNIĆARSTVO

Hranidba kunića u ekstenzivnom uzgoju

Ako se kunići drže u malim skupinama na ekstenzivan način, može ih se hraniti voluminoznom hranom. Za takav način držanja kunića prema može se...

PERADARSTVO

Komisija odobrila hrvatski program pomoći peradarstvu vrijedan 20 milijuna kuna

Europska komisija odobrila je program pomoći vrijedan 20 milijuna kuna za potporu poduzećima koja posluju u sektoru peradarstva u koronakrizi, nakon što je utvrdila...

Započelo podnošenje zahtjeva za potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi

Objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 102/2), kojim se...

Uvjeti držanja hibridnih purana

Uvjeti smještaja i mikroklimatski uvjeti za uzgoj hibridnih purana su vrlo slični onima opisanim kod uzgoja zagorskih purana. Još jednom je potrebno napomenuti da...

Kako se razmnožava perad?

Sve vrste peradi razmnožavaju se jajima. Iz jajeta se razvija zametak ukoliko su oplođena. U peradarstvu razlikujemo proizvodnju konzumnih jaja koja nisu oplođena i uzgoj...

Pravilna hranidba stoke

Da bi se ostvarila zadovoljavajuća proizvodnja i osiguralo zdravlje životinja potrebna je odgovarajuća i kvalitetna hranidba stoke. Pravilna hranidba jedan je od glavnih preduvjeta za...

PČELARSTVO

Proizvodnja mliječi u obezmatičenoj zajednici

Mliječ se može uspješno proizvoditi u svim sistemima košnica, ali su za to najpogodnije one košnice, bez obzira na sistem, koje imaju jednake okvire...

Patvorenje meda

Patvorenjem nazivamo namjerno mijenjanje sastava ili svojstva neke tvari koje nisu njezini prirodni sastojci. Pri tome se u osnovnu tvar stavljaju dodaci koji imaju...

VETERINA

Leptospiroza domaćih životinja

Bolest je rasprostranjena u cijelom svijetu, pa tako i u našoj zemlji, osobito u dolinama rijeka i njihovih pritoka. Pripada skupini tipičnih zoonoza, a...

Enterotoksemije domaćih životinja

Enterotoksemije su infekcije izazvane toksinima bakterije Clostridium perfringens od kojih pretežno obolijevaju mlade životinje (ovce i u odrasloj dobi), a uzročnici se unesu iz...

Koje su posljedice mastitisa?

Mastitis može biti uzrokovan bakterijskom infekcijom ili traumom. Prilikom razmnožavanja bakterija, one otpuštaju metabolite i toksine koji stimuliraju obrambeni mehanizam krave. Kao odgovor na...

Bolest plavog jezika

Bolest plavog jezika je zarazna bolest domaćih i divljih preživača koju izaziva virus iz fam. Reoviridae. Nastanak i širenje bolesti je u uskoj povezanosti...

Ždrebećak

Ždrebaćak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama. Uzročnik je otporan u...