MLJEKARSTVO

Proizvođačima mlijeka pomoć vrijedna 15 milijuna kuna i dodatne potpore iz...

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s državnim tajnikom Zdravkom Tušekom, ravnateljem Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravkom Baraćem i ravnateljem Uprave za potpore...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Ždrebećak

Ždrebaćak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama. Uzročnik je otporan u...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Odabir podmladka u kozarstvu

Rasplodni podmladak koji bi zamijenio izlučena grla, može se osigurati iz vlastitog uzgoja, ili kupiti od drugih uzgajivača. Ostavljanje novog rasplodnog podmladka iz vlastitog uzgoja...

Proizvodnja kozjeg mlijeka

Kozje mlijeko je bijele boje, slatkastog okusa i karakterističnoga mirisa. U usporedbi s kravljim, ima različit lipolitički sastav (veći udjel kapronske, kaprilne i kaprinske masne...

OVČARSTVO

Hranidba janjadi

Prva hrana za janjad je, naravno, majčino mlijeko. Ukoliko se ovce muzu, janjad se nakon 3-4 dana počinje napajati mliječnom zamjenicom. Sa 15 dana života...

Birka, izumrla pasmina

Birka je nastala merinizacijom, odnosno križanjem domaćih kontinentalnih populacija ovaca, vjerojatno u tipu pramenki, sa španjolskim merino ovcama. Kako navodi profesor Ivan Šmalcelj, nakon merinizacije...

KUNIĆARSTVO

Razmnožavanje kunića

Ljeti plodnost opada zbog visokih temperatura. Pritom je pad plodnosti linearan. Prilikom rasta temperature s 20°C na 28°C plodnost će se smanjivati obrnuto proporcionalno rastu...

PERADARSTVO

Sistemi napajanja u tovu pilića

Osiguravanje čiste, hladne vode sa odgovarajućim protokom je od osnovnog značaja za dobru proizvodnju. Bez adekvatnog dnevnog uzimanja vode, potrošnja hrane će opasti i rezultati...

Utjecaj visokih temperatura na domaće životinje

Toplotni udar nastaje uslijed povećanog stvaranja topline u tijelu i smetnji u njenom odavanju. Znači, nije riječ o lokalnom djelovanju uslijed izravnih sunčevih zraka...

Podnesen zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za sektor proizvodnje jaja

Dana 8. travnja 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede je zaprimilo drugi Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“, a odnosi se na sektor proizvodnje jaja. Podnositelj...

Najbolja nesilica među guskama

Temperament labudolikih gusaka može biti prilično različit među pojedinim uzgojnim linijama, premda kao i kod drugih domaćih gusaka način držanja i postupanje s njima...

Uzgoj fazana

Fazan ili gnjetao potječe iz Azije, a živi u krajevima do 600 m nadmorske visine. Fazani su spolno zreli sa 8-10 mjeseci, a žive...

PČELARSTVO

Poremećaji u košnici

Poznato je da zdrava osjemenjena matica nosi dvije vrste jaja: oplođena, iz kojih se razvijaju ženski članovi, i neoplođena, iz kojih se razvijaju muški...

Med od lavande

Lavanda (Lavandula L.) raširena je u flori Sredozemlja i Kanarskih otoka. Ima je 20 vrsta i križanaca. Voli tople i sunčane predjele oko mora,...

Med od metvice

VETERINA

Ždrebećak

Ždrebaćak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama. Uzročnik je otporan u...

S ljetnom sezonom raste rizik od afričke svinjske kuge

Budući da izbijanje epidemije afričke svinjske kuge može uzrokovati značajnu gospodarsku štetu, pravovremeno prepoznavanje, sprječavanje i prijavljivanje slučajeva od ključne su važnosti za suzbijanje...

Salmoneloza domaćih životinja

Salmoneloza je bolest različitih vrsta divljih i domaćih životinja i čovjeka. Najčešće obolijeva prasad nakon odbića, telad u dobi od 15 do 30 dana...

Učinkovitom primjenom biosigurnosnih mjera spriječena pojava afričke svinjske kuge

U cilju procjene biosigurnosne situacije na svinjogojskim farmama te informiranja posjednika i poduzimanja određenih mjera u cilju smanjenja rizika od pojave i širenja afričke...

Jednostavne indigestije preživača

Indigestije označavaju oboljenja kod kojih nastaju poremećaji u motornoj, mikrobiološkoj i kemijskoj funkciji predželudaca. Osnovni uzroci indigestija kod preživača su nepravilnosti u ishrani i...