28.4 C
Zagreb
24 . srpanj 2024

MLJEKARSTVO

Tjelesna kondicija krava

Ocjenjivanje tjelesne kondicije krava daje dodatne korisne informacije za poboljšanje stada. Glavni je cilj postići optimalnu kondiciju krave u vrijeme telenja to značajno utiče na...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Prednosti dodavanja mahunarki u pašnjake

Pašnjaci sastavljeni isključivo od trava ne osiguravaju velike energetske potrebe mladih konja, konja za teški rad niti kobila u laktaciji, a vjerojatno nisu prikladni...

Hrvatski posavac

Shagya araber

Arapski konj

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Istarska koza

Istarska koza službeno je registrirana i zaštićena kao autohtona pasmina u Republici Hrvatskoj rješenjem Ministarstva od 20. lipnja 2013. godine. Kritično je ugrožena, kao i...

Čimbenici koji utječu na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka

Proizvodnja mlijeka je dosta složena i uvjetovana je međusobnim odnosom između životinje, hrane i okoliša. Genetska predodređenost koze za proizvodnju mlijeka je najvažniji čimbenik količine...

OVČARSTVO

Dubrovačka ovca

Dubrovačka ruda je pasmina ovaca koja se uzgaja na uskom pojasu Hrvatske obale od poluotoka Pelješca do granice sa Crnom Gorom. "Pretpostavlja se da je...

Paška ovca

Paška ovca je nastala križanjem izvorne paške otočne pramenke s pasminama finijeg runa. Glavni utjecaj u stvaranju paške ovce imali su ovnovi pasmina merino...

KUNIĆARSTVO

Belgijski orijaš

Belgijski orijaš poznat i pod imenom flamanac ili flamanski orijaš. Jedna je od najkrupnijih pasmina koja je i kod nas prilično rasprostranjena. Krupnoća grla uglavnom...

PERADARSTVO

Stolisnik u hranidbi peradi

Stolisnik se u veterinarskoj medicini koristi s dobrim uspjehom, u obliku čajnog oparka, kod kolika i grčeva u stoke. Stolisnik ili hajdučka trava (Achillea...

Uzgoj prepelica

Prepelica je koka selica iz Sredozemlja i Afrike, a u naše krajeve dolazi u travnju i svibnju, a odlazi u rujnu. Spadaju u red...

Uzgoj malih prepelica

Najbolja su električna odgajališta- kavezi, za korištenje na malim gospodarstvima, izrađena od metala. Kavezi- odgajališta za prepelice imaju ugrađene pojilice za vodu i hranilice za...

Kavezni sustavi držanja koka nesilica

Kokoš neslica je kokoš vrste Gallus gallus koja je dosegla zrelost za nesenje i uzgaja se za proizvodnju jaja koja nisu namijenjena valjenju. Sustavi držanja...

Upotreba stelje kod uzgoja peradi

Stelja je jedan od temeljnih čimbenika stvaranja i održavanja povoljnog ambijenta u peradnjacima za tovne piliće. Na odabir vrste stelje utječu lokalni uvjeti, cijena stelje...

PČELARSTVO

Kako se dobiva svježi pelud?

Pelud se upotrebljava i za vlastitu korist jer je on sastavni dio mnogih ljekovitih i dijetetskih proizvoda. Pelud ili cvjetni prah u biljnom svijetu predstavlja...

Struktura pčelinje zajednice

Rodbinski odnosi unutar pčelinje zajednice se razlikuju od ostalih važnih domaćih životinja i rezultat su specifičnog načina sparivanja i oplodnje, socijalne strukture i jedinstvenog...

Pčele radilice

Med od suncokreta

VETERINA

Kisela indigestija ili acidoza goveda

Kisela indigestija nastaje zbog preobilne hranidbe krmivima bogatim ugljikohidratima, primjerice škrobom i različitim topljivim šećerima. Razgradnjom šećera i škroba nastaju velike količine mliječne i...

Zarazni ektim koza

To je virusna infekcija od koje mogu oboliti i koze i čovjek. Većinom je blaga, ali zbog sekundarno prisutnih bakterija može biti teška pa čak...

Mikropopulacija predželudaca kod preživača

U predželucima preživača obitava brojna populacija bakterija (1010- 1011 /gramu buragova sadržaja). Prilike u buragu su optimalne za život i razmnožavanje stotina vrsta bakterija koje...

Enzootska leukoza goveda

Enzootska goveđa leukoza je kronična zarazna bolest goveda virusne etiologije. Ovi virusi su osjetljivi na zagrijavanje i pasterizaciju. Izvori infekcije za goveda su goveda koja...

Q-groznica

Ta je bolest u ovaca blage prirode. Međutim, pojava te bolesti bitna je zato što se prenosi sa životinje na čovjeka pa je ubrajamo...