MLJEKARSTVO

Ciklus tjelesne kondicije krava

Optimalna tjelesna kondicija može se postići ako se strategija hranidbe bazira na pojedinačnoj hranidbi krava prema trenutnim potrebama i ako se velika pažnja pridaje...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Maleus kopitara

Maleus je obično kronična bakterijska zarazna bolest kopitara koja je veoma opasna i za ljude. U posljednjih nekoliko desetljeća ove bolesti nema u Europi.Uzročnik...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Soja u hranidbi stoke

Jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao brašno,...

Hranidba koza u laktaciji

Osim visokokvalitetne voluminozne krme i u ovom periodu potrebno je koze prihranjivati koncentriranom krmom.Osim što pravilna hranidba na početku laktacije omogućava ukupnu visoku proizvodnju...

OVČARSTVO

Hranidba janjadi mliječnom zamjenicom

Umjetna hranidba janjadi podrazumijeva hranidbu janjadi putem dude i bočice ili umjetne pojilice (kante s dudama). Janjad možemo hraniti odnosno prihranjivati ovčjim, kozjim ili...

Krčka ovca

Stoljetno napasanje prostranih krčkih pašnjaka, autohtonim i s tim prostorom saživjelim ovcama, izravno se odražava na održavanje botaničke strukture, odnosno sprečavanje procesa sukcesije i...

KUNIĆARSTVO

Gomolji i korijenje u prehrani kunića

Unašem klimatskom području od gomoljača najzastupljeniji su krumpir i čičoka, a od korjenjača različite vrste repa i mrkva.Ubrajamo ih u skupinu sočnih voluminoznih krmiva...

PERADARSTVO

Upotreba stelje kod uzgoja peradi

Stelja je jedan od temeljnih čimbenika stvaranja i održavanja povoljnog ambijenta u peradnjacima za tovne piliće.Na odabir vrste stelje utječu lokalni uvjeti, cijena stelje...

Međimurski puran

Sve što je rečeno o nastanku zagorskog purana i dalmatinske tuke vrijedi i za međimurskog purana, nastalog križanjem starih domaćih populacija purana u izrazito...

Domaća patka

Uzgoj pataka započinje prije najmanje 3000 godina, a zasniva se na divljoj patki (Anas platyrrhychos). S vremenom su iz populacija domaćih pataka selekcijskim radom...

Dalmatinski puran

Smatra se da su prvi purani u Dalmaciju došli iz Italije. Tradicija uzgoja dalmatinskih purana ili tuka datira vjerojatno od kraja 16. stoljeća, a i...

Proizvodnja jaja i uzgoj pura

Pure treba hraniti kompletnim krmnim smjesama sa 16-18 posto sirovih bjelančevina, 11.300 KJ metaboličke energije, 2,20 posto kalcija i 0,90 posto fosfora.Pure dnevno pojedu...

PČELARSTVO

Pčelinji otrov

Pčelinji otrov je čisti proizvod organizma pčele. On je izlučevina žalčanog sustava koji ima osnovnu biološku ulogu u štićcnju pčelinje zajednice od neprijatelja.Budući da...

Pripreme za vrcanje meda

Nektar unesen u saće još nije zreo med -sada je tek slatka tekućina koju pčele trebaju preraditi u med.Nektar produžava svoju zriobu u košnici,...

Siva pčela

VETERINA

Suzbijanje unutarnjih parazita kod ovaca

Važno je napomenuti da su pojedini paraziti karakteristični za određena područja i način držanja stada.Držanje ovaca na naplavnim terenima kao i u blizini bara...

Maleus kopitara

Maleus je obično kronična bakterijska zarazna bolest kopitara koja je veoma opasna i za ljude. U posljednjih nekoliko desetljeća ove bolesti nema u Europi.Uzročnik...

Bolest bijele linije

Bolest bijele linije nastaje kao posljedica ozljede/oštećenja bijele linije, koja je spoj tvrde stijenke papka i elastičnoga tabanskog dijela zbog temeljne razlike između tih...

Salmoneloza u konjogojstvu

Salmonele nastanjuju crijeva i žučni mjehur mnogih životinja koje ih stalno ili povremeno izlučuju izmetom. Kao izvor infekcije mnogo su značajniji subklinički izlučivači jer...

Traumatski čir kod krava

Traumatski čir je nezarazna ozljeda živog dijela papka, tzv. koriuma, nastala uglavnom kao posljedica preraslosti papaka. Papci rastu 5-7 mm mjesečno tijekom cijelog života,...