MLJEKARSTVO

Priprema za mužnju

Za pravilnu mužnju važno je životinju pravilno pripremiti kroz nekoliko radnih operacija. Mužnja, prije svega, mora biti blagi postupak prema životinji, kako ne bi...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Ishrana konja

Konj travu odgriza blizu samog korijena. Ukoliko je trava obilna, konj uzima 2-3 zalogaja i kreće dalje, no ukoliko je pašnjak oskudan travom, konj...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Hranidba gravidnih koza

Različite faze gravidnosti, kod koza zahtijevaju i različite sisteme ishrane ovisno o njihovim potrebama. Tako da primjerice u prvoj fazi gravidnosti (prva tri mjeseca), hranidbi...

Mliječne žlijezde koza i ovaca

Mliječna je žlijezda specijalizirana kožna žlijezda, koju u krave čine četiri zasebna odjeljka. Građena je iz dvije gotovo potpuno neovisne polovice. Četvrtine vimena sastoje se...

Tov jaradi

Metode parenja koza

OVČARSTVO

Mliječne žlijezde koza i ovaca

Mliječna je žlijezda specijalizirana kožna žlijezda, koju u krave čine četiri zasebna odjeljka. Građena je iz dvije gotovo potpuno neovisne polovice. Četvrtine vimena sastoje se...

Intenzivan tov odbijene janjadi

Takav tov se provodi odmah po poluranome odbiću sisajuće janjadi. Tako je odbijena janjad, u dobi 60-70 dana, teška oko 20 kg. Janjad se...

Lička pramenka

Janjenje ovaca

Winterberg ovca

KUNIĆARSTVO

Privremena jalovost kunića

U skupinu privremene jalovosti ubrajamo prividnu bređost, poremećaje vezane uz godišnje doba, linjanje, bolesti nogu i nepravilno iskorištavanje. Prividna (lažna) bređost javlja se kada kod...

PERADARSTVO

Zarazni bronhitis kokoši

Zarazni bronhitis kokoši javlja se u kokoši svih dobi te u pilića u dobi od 2 dana do 6 tjedana. Uzročnik je virus, a izvor...

Uzgoj purića

Za intenzivan - brojlerski tov treba uzimati puriće visokoproizvodnih međulinijskih hibrida koje obilježava brzi rast, mali utrošak hrane za kilogram prirasta, odlična kakvoća trupa,...

Suzbijanje tekuti (grinja) kod peradi

Slobodnoživuća ektoparazitska crvena grinja Dermanycus galline poznata kao tekut smatra se najštetnijim parazitom peradi, a posebno velik problem stvara kod uzgoja kokoši nesilica. Grinja je...

Uzgoj fazana – Formiranje matičnog jata

Pri formiranju matičnog jata izdvajanje koka i pijetlova potrebno je osigurati dobre mlade fazane, uvijek se na to formira od jednogodišnjih fazana. Za formiranje matičnog...

Probavni sustav kokoši

Početna proteoliza, kao i mehanički procesi razgradnje hrane, počinju u mišićnome želucu. Ipak, glavni se probavni procesi odvijaju zahvaljujući enzimima iz crijeva. Tu se razgrađuju...

PČELARSTVO

Ugibanje pčela u toku zimovanja

Za zimovanja mogu pčele ugibati s raznih uzroka, koji su više-manje međusobno povezani. Uglavnom su to biološke poremetnje u pčelinjoj zajednici. Pčele mogu ugibati i...

“Upravljanje“ toplinom u košnicama

Aktivnost pčela izravno ovisi o temperaturnim uvjetima okoline. Pri temperaturi zraka od 8 °C pčele ne komuniciraju s prirodom, ne izlaze na let ni...

VETERINA

Bolest bijelih mišića

Bolest bijelih mišića (nutritivna degeneracija) javlja se u prasadi u dobi od 2 do 4 mjeseca, općenito u mladih životinja (telad, junad, ždrebad, katkad...

Zarazni bronhitis kokoši

Zarazni bronhitis kokoši javlja se u kokoši svih dobi te u pilića u dobi od 2 dana do 6 tjedana. Uzročnik je virus, a izvor...

Šuga ovaca

Uzročnici te bolesti jesu grinje, šugarci. Nekad je ova bolest nanosila velike štete ovčarskoj proizvodnji. Danas se češće pojavljuje najčešće kao posljedica loših uvjeta...

Uzroci neplodnosti domaćih životinja

Uzroka neplodnosti domaćih životinja ima više koje treba poznavati ne samo zbog liječenja, već i zbog preventive i sprečavanja njenih pojava. Mnogo je razloga i...

Pseudotuberkuloza koza i ovaca

Pseudotuberkuloza je kronična zarazna bolest uzrokovana bakterijom Corynebacterium pseudotuberculosis koja se može održati u zagađenom zemljištu više mjeseci i biti izvor infekcije za zdrave...