MLJEKARSTVO

Laktacija – izlučivanje mlijeka

Mliječna žlijezda je u času telenja razvijena i sposobna proizvoditi mlijeko. Preduvjet kontinuirane proizvodnje mlijeka je redovito pražnjenje vimena. Laktaciju možemo podijeliti na sljedeće funkcije: Stvaranje...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Influenca ili gripa konja

Influenca konja je vrlo kontagiozna zarazna bolest kopitara koju izaziva virus (virus Influenzae), a po svojoj raširenosti predstavlja pravu svjetsku zarazu. Niske temperature pomažu očuvanju...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Koze su veći „gurmani“ od drugih preživača

Koze su veći „gurmani“ od drugih preživača jer u odnosu na ovce i goveda, pojedu više hrane dnevno u odnosu na svoju tjelesnu masu....

Pretjerano pašenje na sušom zahvaćenom pašnjaku dovodi do defolijacije i degradacije...

Ljeto općenito donosi visoke temperature i manjak padalina. Na taj način dolazi do pada proizvodnje krme na pašnjaku. Ljetno izostajanje normalnog ciklusa vode na pašnjaku...

OVČARSTVO

Winterberg ovca

Ova rasa spada među najcjenjenije rase nastale pod utjecajem merina. Nastala je u Zapadnoj Njemačkoj u pokrajini Winterberg, po kojoj je i dobila ime. Winterberg...

Pretjerano pašenje na sušom zahvaćenom pašnjaku dovodi do defolijacije i degradacije...

Ljeto općenito donosi visoke temperature i manjak padalina. Na taj način dolazi do pada proizvodnje krme na pašnjaku. Ljetno izostajanje normalnog ciklusa vode na pašnjaku...

KUNIĆARSTVO

Greške u uzgoju kunića

Da bi kunići mogli zadovoljiti postavljeni zahtjev, treba im pružiti udoban smještaj i ostale odgovarajuće uvjete. Ako se to ne drži na umu, nema uspjeha...

PERADARSTVO

Klasičan tov purića

Za taj oblik tova osobito su pogodni purići zagorske pure i manja jata na seoskim gospodarstvima. Prvih 60 dana tova purići se hrane kao i...

Upotreba enzima u hranidbi peradi

Povoljna cijena i očigledni efekti upotrebe enzima u stočnoj hrani doveli su do njihove široke primene u posljednjih nekoliko godina. U početku koristili su se pojedinačni...

Hranidba pilića i nesilica

Starter se daje pilićima tijekom prvih 14 dana tova, a finišer nakon toga do kraja tova. Finišer II može se davati pilićima posljednjih sedam dana...

Pšenica i ječam u ishrani stoke

Kemijski sastav pšenice je znatno varijabilniji nego drugih žitarica. Tako sadržaj proteina varira od 10 do 18%,ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja. Tako visoke temperature...

Suzbijanje tekuti u peradarstvu

Tekuti (pripadaju u člankonožce, rod Acari) su uglavnom ektoparaziti na perju i/ili koži peradi koji se hrane kožnim detritusom i perjem ili sišu krv...

PČELARSTVO

Nedovoljno proučene bolesti pčela

Češće se u krvi pčela onih zajednica koje se u proljeću slabije razvijaju nalaze razni mikroorganizmi. Septikemija pčela Ustanovljeno je više vrsta bakterija a i rikecije...

Prijenos ličinki u matične osnove

Četvrtog dana od dana stavljanja matice u izolator može se pristupiti prijenosu. Pošto se voštane osnove matičnjaka utvrde u drvene podloge, razmjeste se ove...

VETERINA

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Vezikularna enterovirusna bolest svinja (VBS) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja . Uzročnik je RNK virus roda Enterovirus, porodica Picornaviridae. Bolest se očituje...

Učinkovitim mjerama spriječena pojava afričke svinjske kuge u Hrvatskoj i podignuta biosigurnost na farmama

Hrvatska je zahvaljujući svojim veterinarskim stručnjacima i izvrsnoj suradnji lovoovlaštenika, posjednika svinja, kao i svih veterinarskih organizacija uspjela ostati zemlja u kojoj nije zabilježen...

Influenca ili gripa konja

Influenca konja je vrlo kontagiozna zarazna bolest kopitara koju izaziva virus (virus Influenzae), a po svojoj raširenosti predstavlja pravu svjetsku zarazu. Niske temperature pomažu očuvanju...

Bolesti peradi izazvane nepravilnom hranidbom

Perad vrlo burno reagira na različite nedostatke u hranidbi u obliku ovih oboljenja. Rahitis, koji izaziva nedostatak kalcija i fosfora u stočnoj hrani ili njihov...

Kataralni mastitis

Kataralnim mastitisom nazivamo upale epitela mliječnih alveola, cisterni i mliječnih kanala. Mogu biti akutnoga i kroničnoga tijeka. Najčešće nastaju zbog loših higijenskih prilika u staji,...