MLJEKARSTVO

Metoda postupnog zasušenja vimena

Metoda postupnog zasušenja vimena tj. smanjenja broja mužnji, provodi se kod krava koje u 7. mjesecu laktacije daju više od 10 kg mlijeka na...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Pasmine konja

Najčešće pasmine konja u nas su lipicanci, te autohtone pasmine Hrvatski hladnokrvnjak i Posavac, uvozne pasmine Arapski konj, Engleski punokrvnjak, Halfinger i ostali.LipicanacIzvorno uzgojno...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Voluminozna hrana u kozarstvu

Obzirom da su koze preživači, jasno je kako je voluminozna krma osnovna komponenta njihovog obroka.Ona se koristi u svježem i osušenom stanju. Silirana se...

Higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Higijenski uvjeti smještaja koza imaju nezanemariv utjecaj na zdravlje životinja.Stoga se u cilju očuvanja zdravlja, uspješnog razvoja grla u uzgoju i njihove proizvodnosti, velika...

OVČARSTVO

Tov janjadi na paši

U uvjetima nestašice žitarica i drugih koncentriranih krmiva te njihove visoke cijene, moraju se pronaći nove tehnologije tova, koje će garantirati kvalitetu i nižu...

Dalmatinska pramenka

Dalmatinska pramenka, najbrojnija je od devet hrvatskih izvornih pasmina, pripada skupini kombiniranih, kasnozrelih, dugorepih, tjelesno sitnijih pasmina ovaca.Genetski je kombiniranih proizvodnih odlika, iako se...

KUNIĆARSTVO

Izbor mužjaka kunića za rasplod

Izreka »mužjak je pola stada«, često upotrebljavana u krugu uzgajača kunića, ukazuje na posebno značenje kunića mužjaka koji se pari s mnogo ženki i...

PERADARSTVO

Vakcinacija tovnih pilića

Široki spektar vakcina stoji vam na raspolaganju protiv mnogih uobičajenih bolesti peradi. Bilo koji program vakcinacije može se primjenjivati samo nakon pažljivog razmatranja bolesti...

Posavska guska

Sve današnje europske pasmine domaće guske nastale su udomaćivanjem i selekcijom sive guske (Anser anser), koja je autohtona gnjezdarica i za Hrvatsku, dakle, guska...

Pravilna hranidba stoke

Da bi se ostvarila zadovoljavajuća proizvodnja i osiguralo zdravlje životinja potrebna je odgovarajuća i kvalitetna hranidba stoke.Pravilna hranidba jedan je od glavnih preduvjeta za...

Načini uzgoja biserke

U nas je običaj da se biserke drže ekstenzivno sa ostalom peradi na seoskom imanju ili slobodnim prostorima oko njega uglavnom kao ukrasna perad...

Pasmine gusaka

Divlja guska tipična je ptica selica, jer se u kasnu jesen iz sjevernih krajeva seli na jug. Razmnožava se jednom godišnje u proljeće pri...

PČELARSTVO

Izmjena pčelinjih matica

Mlade neoplođene matice nisu uvijek međusobno jednake ni po izgledu ni po vladanju. Tako npr. one matice koje su se izlegle iz umjetnih matičnjaka,...

Kestenov med

Pitomi kesten raste u samoniklim šumama u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Makedoniji. Naročito su velike kestenove šume u Hrvatskoj kod Petrinje, Hrv. Kostajnice, Dvora...

VETERINA

Osobitosti probave u preživača

Probava u preživača uvelike se razlikuje od probave ostalih domaćih životinja.Preživači su karakteristični zbog postojanja predželudaca i akta preživanja. Njih se naziva i poligastričnim...

Enterotoksemije domaćih životinja

Enterotoksemije su infekcije izazvane toksinima bakterije Clostridium perfringens od kojih pretežno obolijevaju mlade životinje (ovce i u odrasloj dobi), a uzročnici se unesu iz...

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Vezikularna enterovirusna bolest svinja (VBS) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja . Uzročnik je RNK virus roda Enterovirus, porodica Picornaviridae.Bolest se očituje...

Bolest plavog jezika

Bolest plavog jezika je zarazna bolest domaćih i divljih preživača koju izaziva virus iz fam. Reoviridae. Nastanak i širenje bolesti je u uskoj povezanosti...

Ždrebećak

Ždrebaćak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama.Uzročnik je otporan u...