MLJEKARSTVO

Utjecaj hranidbe na toplinski stres krava

Održavanje tjelesne temperature u goveda je i nasljedno svojstvo putem mogućnosti pojačanog znojenja te strukture i boje dlake.Poznato je kako su na utjecaj visokih...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Maleus kopitara

Maleus je obično kronična bakterijska zarazna bolest kopitara koja je veoma opasna i za ljude. U posljednjih nekoliko desetljeća ove bolesti nema u Europi.Uzročnik...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu.Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Soja u hranidbi stoke

Jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao brašno,...

OVČARSTVO

Određivanje starosti ovaca

Odrasla ovca ima 32 zuba; 24 kutnjaka (12 u gornjoj i 12 u donjoj čeljusti), te 8 sjekutića u donjoj čeljusti.Kutnjaci se dijele na...

Odabir ovaca za proizvodnju mlijeka

Mliječno ovčarstvo karakteriziraju uzgoji ovaca, uglavnom u predjelima gdje su one i nastale autohtone pasmine, s obzirom na veće zahtjeve u smještaju i klimi.Ta...

Istarska ovca

Istarska ovca

KUNIĆARSTVO

Gomolji i korijenje u prehrani kunića

Unašem klimatskom području od gomoljača najzastupljeniji su krumpir i čičoka, a od korjenjača različite vrste repa i mrkva.Ubrajamo ih u skupinu sočnih voluminoznih krmiva...

PERADARSTVO

Uzgoj prepelica

Prepelica je koka selica iz Sredozemlja i Afrike, a u naše krajeve dolazi u travnju i svibnju, a odlazi u rujnu. Spadaju u red...

Kavezni sustavi držanja koka nesilica

Kokoš neslica je kokoš vrste Gallus gallus koja je dosegla zrelost za nesenje i uzgaja se za proizvodnju jaja koja nisu namijenjena valjenju.Sustavi držanja...

Upotreba stelje kod uzgoja peradi

Stelja je jedan od temeljnih čimbenika stvaranja i održavanja povoljnog ambijenta u peradnjacima za tovne piliće.Na odabir vrste stelje utječu lokalni uvjeti, cijena stelje...

Međimurski puran

Sve što je rečeno o nastanku zagorskog purana i dalmatinske tuke vrijedi i za međimurskog purana, nastalog križanjem starih domaćih populacija purana u izrazito...

Domaća patka

Uzgoj pataka započinje prije najmanje 3000 godina, a zasniva se na divljoj patki (Anas platyrrhychos). S vremenom su iz populacija domaćih pataka selekcijskim radom...

PČELARSTVO

Prisilna izgradnja matičnjaka

Dobivanje matica u izgradnji matičnjaka može se uspješno primjenjivati u sezoni samo onda kad zajednice imaju dovoljan broj trutova.Za ovaj način, koji nema veze...

Smještaj pčelinjeg gnijezda

Pčelinje gnijezdo sastoji se od manjeg ili većeg broja tzv. sati ili satina. Broj satina nije stalan, a zavisi o veličini ili jakosti zajednice,...

Siva pčela

VETERINA

Nesimetričnost vimena kod krava

Nesimetričnost vimena može biti posljedica loše anatomske građe, ali i bolesnih stanja.Ako je povećana samo jedna četvrt vimena, gotovo sigurno je kako se radi...

Kolibaciloza teladi

Kolibaciloza je zarazna bolest koju uzrokuje Escherichia coli. Najčešće obolijeva telad u prvih 10 dana života.U strukturi uginuća teladi najveći udjel imaju uginuća zbog...

Hrvatska i službeno slobodna od kuge malih preživača

Na 87. Generalnoj sjednici Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE - Organisation Mondiale de la Sante Animal), održanoj 30. svibnja 2019. godine Republika Hrvatska...

Bolesti papaka

Papci krava stalno rastu (mjesečno oko 7-8 mm). Ako se redovno ne obrezuju, mijenja se točka težišta koja se sa sredine papaka prenosi na...

Zaštita domaćeg svinjogojstva od afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima izvornih pasmina svinja...