MLJEKARSTVO

Prijavite se za potporu za kupnju i uzgoj rasplodnih junica

Do 1. listopada 2018. godine otvorene su prijave za Javni poziv raspisan temeljem Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Kako hraniti konje?

Konji, za razliku od ostalih biljojeda, nemaju složen želudac. Probava se kod konja događa u crijevima, tj. fermentacija se odvija u velikom slijepom crijevu,...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Hranidba koza u ekološkom uzgoju

Kod nas prednjači ekološki uzgoj ovaca i goveda, dok se ekološkim uzgojem koza bavi razmjerno manji broj poljoprivrednika. Uzimajući u obzir prirodna obilježja koja...

Voluminozna hrana u kozarstvu

Obzirom da su koze preživači, jasno je kako je voluminozna krma osnovna komponenta njihovog obroka.Ona se koristi u svježem i osušenom stanju. Silirana se...

OVČARSTVO

Finska ovca

Finska ovca spada u grupu nordijskih ovaca sa kratkim repom. Uzgaja se u istočnom i sjeveroistočnom dijelu Finske.Izvor: finnsheep.orgU posljednjih 60 godina rada na povećanju...

Tov janjadi na paši

U uvjetima nestašice žitarica i drugih koncentriranih krmiva te njihove visoke cijene, moraju se pronaći nove tehnologije tova, koje će garantirati kvalitetu i nižu...

KUNIĆARSTVO

Vrste kaveza za uzgoj kunića

Svaki kavez mora imati i prateću opremu u koju ubrajamo jaslice za sijeno i zelenu krmu, hranilicu, pojilicu i kutiju za gnijezdo. Ova oprema...

PERADARSTVO

Dezinfekcija i priprema peradnjaka

Iz peradnjaka se nakon završenoga tova iznosi oprema (hranilice, pojilice, grijaća tijela) i stelja s fecesom.Hranilice i pojilice treba očistiti i oprati toplom vodom...

Kako suzbiti tekut kod peradi?

U mjesecima kada je temperatura zraka između 25 i 35°C , a relativna vlažnost zraka veća od 70 % idealno je vrijeme za razmnožavanje...

Proizvodnja jaja

Proizvodnja jaja počinje s useljavanjem kokica u objekat ili u kaveze baterija kod baterijskog sistema.Prilikom samog početka uzgoja nesilica osobito je potrebno obratiti pažnju...

Vakcinacija tovnih pilića

Široki spektar vakcina stoji vam na raspolaganju protiv mnogih uobičajenih bolesti peradi. Bilo koji program vakcinacije može se primjenjivati samo nakon pažljivog razmatranja bolesti...

Posavska guska

Sve današnje europske pasmine domaće guske nastale su udomaćivanjem i selekcijom sive guske (Anser anser), koja je autohtona gnjezdarica i za Hrvatsku, dakle, guska...

PČELARSTVO

Veliki voskov moljac, neprijatelj pčela

Veliki voskov moljac, Galleria mellonella (ženka duga oko 13 mm, a mužjak oko 11 mm, raspon krila oko 25 do 30 mm, na krilima...

Suzbijanje europske truleži

Ako se ovo oboljenje javi u lakoj formi, većina pčelara ne poduzima posebne mjere liječenja jer bolest, ostane neprimjećena, simptomi obično brzo nestaju.Taj posao...

Čuvanje meda

VETERINA

Metiljavost domaćih životinja

Metiljavost je parazitarna bolest više vrsta domaćih i divljih životinja, a u ovce je uzrokuje veliki metilj (fascioloza) i mali ili kopljasti metilj (dikrocelioza).Veliki...

Kako suzbiti tekut kod peradi?

U mjesecima kada je temperatura zraka između 25 i 35°C , a relativna vlažnost zraka veća od 70 % idealno je vrijeme za razmnožavanje...

Liječenje lohiometre kod krava

Lohiometra se javlja tijekom prvih dana po porodu, a u nastanku sudjeluje više uzroka.Najvažniji su otežani porod, nepravilna i nehigijenska pomoć pri porodu, zaostala...

Zoonoze domaćih životinja

Zoonoze predstavljaju skupinu zaraznih bolesti, zajedničkih ljudima i pojedinim životinjskim vrstama, koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obratno.Opisano je preko 200...

Enzootska bronhopneumonija goveda

Ova bolest ima multikauzalnu etiologiju, a očituje se respiratornim simptomima. Počinje kao akutna infekcija virusima koji smanjuju obrambene sposobnosti epitela dišnog sustava.Oportunističke bakterije dovode...