MLJEKARSTVO

Hranidba krava u ranoj laktaciji po modificiranoj metodi razdoja

Po ovoj se metodi krave ti suhostaju hrane obrokom koji osigurava hranjive tvari za uzdržnu hranu i dnevnu proizvodnju mlijeka od 8 litara. Obrok od...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

8,7 milijuna kuna za uzgoj toplokrvnih pasmina konja i očuvanje izvornih...

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u četvrtak 11. ožujka 2021. godine usvojeni su Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja...

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Odabir novog rasplodnog pomlatka

Rasplodni pomladak koji bi zamijenio izlučena grla, može se osigurati iz vlastitog uzgoja, ili kupiti od drugih uzgajivača. Ostavljanje novog rasplodnog pomlatka iz vlastitog uzgoja...

Oprema u objektima za smještaj koza

Oprema u kozarniku podrazumijeva jasle, valove za koncentrat, pomične ograde i pojilice. Jasle mogu biti od različitih materijala (najčešće drvo) i različitih oblika. Mogu biti...

OVČARSTVO

Mužnja ovaca

Za pravilnu mužnju važno je ovce pripremiti. Mužnja prije svega mora biti blag postupak prema životinji kako ne bi došlo do njenog uznemiravanja i...

Creska ovca

Stoljećima je ovčarstvo na otoku Cresu bilo osnova egzistencije stanovništva. Naime, ovčarstvo kao važna gospodarska grana spominje se još u Creskom statutu iz 1332. godine,...

KUNIĆARSTVO

Razmnožavanje kunića

Ljeti plodnost opada zbog visokih temperatura. Pritom je pad plodnosti linearan. Prilikom rasta temperature s 20°C na 28°C plodnost će se smanjivati obrnuto proporcionalno rastu...

PERADARSTVO

Uzgoj fazana

Fazan ili gnjetao potječe iz Azije, a živi u krajevima do 600 m nadmorske visine. Fazani su spolno zreli sa 8-10 mjeseci, a žive...

Osobitosti probave u peradi

Probava peradi temelji se na istim principima kao i probava sisavaca. Probavni se sustav sastoji od gotovo istih dijelova, ali neki od njih, uključujući...

Automatizacija u tovu pilića

U tovu pilića raspodjela hrane vrši se spiralnim transporterima, koji hranu iz rezervoara s hranom transportiraju u okrugle hranilice. Kod opskrbe i korištenja vode na...

Što sve trebate znati o uzgoju pauna

Paunovi su rod ptica, koji uključuje različite vrste: Indijski plavi paun, Pavo cristatus („sveta ptica“ Azije) i njegove mutacije Crni paun letač, Pavo cristatus...

Prirodna inkubacija jaja

Kada se skupi određeni broj jaja pristupamo nasađivanju kvočki. Ako su neke kokoši prije prokvocale, ne treba im dati da sjede na pravim jajima,...

PČELARSTVO

Povijest i nastanak pčela

Živa bića na zemlji traju, razvijaju se i propadaju već milijune i milijune godina. Od tih silnih milijuna godina samo je mali dio osvijetljen...

Pčelinja uš, opasan nametnik pčela

To je sitna muha, smeđecrvenkaste boje, ovalnog oblika, duga 1,5 mm, a široka oko 1 mm, bez krila, sa tri para nogu. Živi na pčelama,...

VETERINA

Republici Hrvatskoj dodijeljen status države službeno slobodne od bruceloze goveda

Dana 14. travnja 2021. godine u službenom listu Europske Unije stupila je na snagu Provedbena Odluka komisije (EU) 2021/596 o izmjeni Priloga II. Odluci...

Akutni nadam buraga zbog pjenušavoga vrenja

Akutni nadam buraga zbog pjenušavoga vrenja (pjenušavi nadam) pojavljuje se u preživača zbog prejedanja leguminozama, mladom travom, odnosno pašom, ili krmiva koja su počela...

Respiratorne bolesti goveda

Respiratorne bolesti goveda su bolesti koje nastaju međusobnim djelovanjem više različitih čimbenika među koje spadaju predispozicija životinje, okolišni čimbenici i različiti mikroorganizmi. Najčešće okolišni čimbenici...

Čađavost prasadi

Eksudativni epidermitis svinja ( EEP ) je kožna zarazna bolest koju uzrokuje Staphilococcus hyicus, poznata još pod nazivom “ čađavost prasadi”. Očituje se generaliziranim epidermitisom,...

Pastereloza domaćih životinja

Pastereloza je uvjetna zarazna bolest različitih životinjskih vrsta čiji uzročnici, bakterije vrsta Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica naseljavaju sluznicu zdravog dišnog trakta. Pastereloza je uvjetna...