Oznake Pasmine

Oznaka: pasmine

Lička pramenka

Istarska koza

Dalmatinski bušak

Dubrovačka ovca

Paška ovca