Oznake Pasmine

Oznaka: pasmine

Istarska koza

Dubrovačka ovca

Paška ovca

Istarska ovca