Govedarstvo Stranica 6

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Pomagala za otkrivanje estrusa u krava

Na tržištu u Hrvatskoj postoje pomagala za otkrivanje tjeranja kod krava koje nisu na vezu. Radi na principu kartice na grebanje. I to na principu...

Proizvodnja i gospodarenje stajskim gnojem goveda

Stajski je gnoj važan nusproizvod u govedarskoj proizvodnji, a inače predstavlja vrijedno gnojivo u održavanju plodnosti tla. Svakodnevnim čišćenjem staja u kojima borave goveda nastaju...

Paša u ishrani preživača

Paša je kvalitetan i najjeftiniji izvor hranjivih tvari u proizvodnji mlijeka tijekom ljetnih mjeseci, od sredine travnja do sredine listopada. Pašu je moguće organizirati na...

U SAD-u sve manje goveda

WASHINGTON - Broj goveda po glavi stanovnika u SAD-u  je pao na rekordno nisku razinu. Prema podacima iz američkog Ministarstva poljoprivrede, broj goveda sa...