Spremanje rojeva u pčelinjaku

230

Roj se u lisnjače ponajviše ubacuje na sipaonik koji se uvuče krakovima pod postavljeno saće pa se pčele mekom vlažnom peruškom upravljaju da se ne razmile previše po sipaoniku.

Stoga treba prije ubacivanja prislanjanjem prozora pritvoriti medište, a i matičnu rešetku zatvoriti. Pa ipak se događa da se vrlo veliki rojevi dosta razmile i treba dugo čekati dok se pčele zavuku. Štaviše, treba i dimiti ako se žele zatvoriti prozor i košnice.

Bolje ide ako se košnica sa zaklopljenim letom stavi čelom na tlo, iznutra prislone na stijenku 2 do 3 okvira i zatim roj istrese u slobodan dio plodišta. Košnica se lagano uspravi, digne na svoje mjesto i odmah otvori leto. Zatim se straga lagano umeće ostatak okvira do kraja i što brže zatvori prozor prije no što pčele dopuze po stropu natrag i napolje. Na ovaj se način ubacuju pomoću lijevka i rojevi u nukleuse.

Najprirodniji i najbolji način ubacivanja ipak je na leto. U košnici se složi sve saće, zatvore prozor i vrata, sprijeda izvadi letvica za stezanje leta, namjesti uz blagu kosinu prema gore širok sipaonik i roj strese s nekoliko prekida uz samo čelo i leto na sipaonik. Pčele će, privučene mirisom saća, odmah grnuti kroz široko leto u košnicu pa se ostatak može do kraja istresti nasred sipaonika, štaviše i noću. Pčelar tada može mirno ići na spavanje jer će roj do jutra sigurno biti već sav u košnici. Ujutro se makne sipaonik, vrati letvica i roj ostavi dva do tri dana na miru, pa tek tada otvori, pogleda i prema potrebi stegne na zauzeti kraj košnice.

Roju s nesparenom maticom {drugak ili trećak) treba svakako staviti na kraj gnijezda okvir s medom i praškom, a još bolje uza nj i okvir s manjom površinom zrela legla, jer je to »sidro« koje će ga odvratiti od bježanja. Ako se uz takvu pripremu ubacuje ubrzo nakon stezanja, treba zasjeniti košnicu i sipaonik na letu, pripremiti koji kavez ili praznu kutiju od šibica, bacati roj na sipaonik i pažljivo motriti ulazak pčela. Ako se opazi ulazak jedne matice, treba ostale, koje se još stresu, pohvatati na sipaoniku kavezom ili kutijom od šibica te spremiti za punjenje oplodnjaka ili za kasnije dijeljenje roja u odvojke. Šteta je za gubitak svake od onih divnih mladih matica koje će, ako se već nisu razračunale na grani i u rojnici, to sigurno učiniti u košnici.

Takvim rojevima, nakon vraćanja letvice za manje leto, treba svakako na leto staviti upadljive znakove za orijentaciju (šarena kutija od šibica, punjena šljunkom da ne odleti, stara baterija, šarena kutija od konzerve, plavi ili žuti poklopac od kreme), i to iznad samog leta ili na poletaljku s obje strane leta. To je za lisnjače neophodno jer se mlade matice u vrtlogu pčela zbog blizine drugih leta mogu izgubiti pri izletu na sparivanje.

Roju se može dva dana nakon ubacivanja dati velika hranilica sirupa 1 : 1 , ako ima djelomično izgrađenag saća već idući dan, kod stegnutih zajednica nakon vađenja suvišnog saća i umetanja pregrade i u manjim lesonitnim hranilicama s plovkom iza pregrade. Kad prenese veliku hranilicu žitke hrane, može se dati za trajni podražaj razvoja i gradnje puna hranilica (velika) suhog šećera s tankom trakom meda.

Davanje hrane roju na početku razvoja, unatoč nekoj prosječnoj paši, uvijek se isplati, a tko mu da veliku hranilicu najprije žitkog pa zatim suhog šećera, neće žaliti što je dao hranu i pravio hranilicu. Ako je roj vrlo jak (3 do 5 kg), on će plodište AŽ košnice posve ispuniti i izgraditi za osam dana. Stoga je dobro da mu se skupi, nakon ometanja pčela, iz nekoliko drugih košnica (nipošto nositi strane pčele u roj!) izgrađeno medišno saće sa nešto unesenog meda iz nekoliko drugih košnica i odmah nastavi medište, osofoitp ako je dobra paša. U tom slučaju roj može već te godine vratiti dobrim prinosom sve ono što je izgubljeno rojenjem.

Spoje li se dva jača roja na grani, treba brzo pripremiti bar jednu košnicu, poprskati roj vodom, obrati ga u veću pletaru ili rojnicu i ubacivati na obroke preko sipaonika u košnicu. Ugledamo li ulazak jedne matice, treba pletaru okrenuti i motriti po stranicama raširene pčele nije li druga među njima još živa. Ako je ugledamo, pletara se vrati s tom maticom na stoličicu pod mjestom obiranja i tu kao obično čeka do večeri da se normalno drugamo ubaci ostatak spojenog roja. Ne uspije li odvajanje, šteta nije velika jer je spojeni roj uvijek jak.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.