Što sve trebate znati o komasaciji?

1955

Okrupnjavanje posjeda u veće i pravilnije katastarske čestice, odnosno komasacija, jedan je od načina za ekonomičnije iskorištavanje zemljišta i stvaranje boljih uvjeta za razvoj poljoprivrede.

zemljista

Vlada je potkraj ožujka prihvatila Konačni prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta i uputila ga na raspravu u Hrvatski sabor. Postupci komasacije u Republici Hrvatskoj nisu se provodili od 1991. godine, a posljednja izmjena Zakona o komasaciji bila je 1987. godine. U Ministarstvu poljoprivrede ističu da danas zapravo ne postoji primjereni pravni okvir za provedbu postupaka komasacije, što u konačnici onemogućava provedbu postupaka, od-nosno dovršenje ranije započetih postupaka komasacije.

Ministarstvo poljoprivrede novim zakonom želi smanjiti usitnjenost katastarskih čestica, ali nastoji i regulirati zemljišnoknjižno stanje poIjoprivrednog zemljišta, kao i ostala pitanja vezana uz njegovo korištenje.

Primjerice, jednostavniju izgradnju poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenje drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Na temelju zakona uredi vat će se i mreža kanala te drugi stvarnopravni odnosi na zemljištu.

Za veće parcele zemljišta nastale kao rezultat komasacije lakše će se dobivati i poticaji iz europskih poljoprivrednih fondova, rekao je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

Prema zakonskom prijedlogu , programe komasacije predlagat će Agencija za poljoprivredno zemljište. Za izradu planova u toj agenciji ćc sc osnovati posebna jedinica od 15 službenika. Proračun će to stajati oko 1,4 milijuna kuna godišnje.

U programima ćc sc opisati područja komasacije i izvori sredstava za njenu provedbu. Pravomoćno rješenje o pokretanju postupka komasacije Agencija će objavljivati u službenom glasilu jedinice lokalne i regionalne samouprave i dostavljati nadležnom općinskom sudu radi zabilježbe u zemljišnim knjigama. Zatim će Agencija s jedinicom lokalne uprave sklapati ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze u provedbi komasacije te financiranje troškova komasacije.

Za provedbu komasacije i za donošenje rješenja, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, imenovat će županijsko komasacijsko povjerenstvo. U procesu komasacije obavlja se procjena zemljišta, opisuje stanje zemljišta prije komasacije i izrađuje projekt mreže poljskih putova i detaljnih kanala. Županijsko komasacijsko povjerenstvo davat će na javni uvid stanje i predložene promjene zemljišnih čestica te o komasaciji provoditi javne rasprave. O žalbama protiv rješenja županijskoga komasacijskog povjerenstva odlučivat će Državno komasacijsko povjerenstvo.

Prema prvim pokazateljima, komasacijom treba biti obuhvaćeno oko 280.000 hektara poljoprivrednoga zemljišta na području Hrvatske. Za to će trebati osigurati 840 milijuna kuna. No prioritet će imati oko 90.000 hektara, u prvom šestogodišnjem razdoblju, do 2020. godine.

Budući da se troškovi komasacijskih operacija procjenjuju na 3000 kuna po hektaru, trošak za prvih šest godina trebao bi iznositi oko 270 milijuna kuna ili prosječno 45 milijuna kuna godišnje. Trošak komasacije podmirivat će se i iz Europskog fonda za ruralni razvoj, očekuju u Vladi.

Pravomoćno rješenje o komasaciji dostavljat će se nadležnom područnom uredu za katastar te nadležnom općinskom sudu koji ga je dužan hitno, a najkasnije u roku od godine dana od dana primitka, provesti u zemljišnim knjigama. U prekršajnim odredbama zakona stoji da će se građani kažnjavati od 5000 do 10.000 kuna ako ometaju postupak komasacije ili ometaju posjed dodijeljenog zemljišta.

Za pravne osobe kazne sežu do 50.000 kuna. Na zemljište dodijeljeno u postupku komasacije neće se plaćati porez na promet nekretninama, određeno je u završnim odredbama predloženog zakona.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.