Stanje u sektoru govedarstva u Republici Hrvatskoj

16

Posljednjih desetljeća govedarstvo prolazi kroz značajne strukturne promjene, što se može pratiti kroz podatke o prosječnoj veličini stada te broju gospodarstava u govedarstvu.

Ukupan broj goveda u Republici Hrvatskoj je u razdoblju od 2013. godine stabilan te je u prosincu 2020. godine iznosio 476.843 grla. U istom razdoblju, broj posjednika goveda smanjen je za 27,02%, što se odrazilo na povećanje broja grla svih kategorija po gospodarstvu. Tako je 2013. godine prosječno gospodarstvo držalo 13, a 2020. godine 18 grla goveda, što je povećanje od 38,57%.

U razdoblju od 2013. godine populacija krava smanjena je za ~25.500 grla ili 14,13%. Ovo smanjenje ima izravan utjecaj na broj teladi koja su namijenjena stavljanju u tov. Posljedično, govedarstvo Hrvatske karakterizira uvoz goveda (većinom teladi za tov) te je u 2020. godini zabilježen uvoz od 137.724 grla, odnosno 65,00% više u usporedbi s 2013. godinom. U istom razdoblju raste izvoz goveda (većinom utovljene junadi), te je 2020. godine izvezeno 53.283 grla, odnosno 76,83% više u usporedbi s izvozom 2013. godine.

Smanjenje ukupnog broja krava najizraženije je u populaciji mliječnih i kombiniranih pasmina čime se smanjuje i broj grla u proizvodnji mlijeka. U razdoblju od 2013. do kraja 2019. godine broj krava mliječnih i kombiniranih pasmina manji je za 21,31%, dok u istom razdoblju raste broj krava ostalih pasmina (mesne, križanci).

Nakon dugogodišnjeg kontinuiranog smanjenja, tijekom 2020. godine zaustavljen je pad broja krava, te bilježi povećanje za 1,04% u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, nepovoljna je struktura s velikim brojem malih gospodarstava koja drže od jedne do pet krava te su ova gospodarstva 2019. godine činila 75,23% svih gospodarstava. Gospodarstva koja posjeduju do 30 krava drže 60,84% populacije krava. Više od 100 krava posjeduje svega 0,4% gospodarstava, a na ovim gospodarstvima nalazi se 20,75% populacije.

U usporedbi s količinama iz 2013. godine, isporučene količine mlijeka u 2020. godini niže su za 13,82%. U istom razdoblju smanjen je broj isporučitelja za 62,42%, dok su se prosječne isporučene količine po isporučitelju udvostručile. U Republici Hrvatskoj je tijekom 2019. godine mlijeko otkupljivačima isporučivalo 5.472 gospodarstva, a ukupno su isporučili 435.606.090 kg mlijeka. Gospodarstava koja posjeduju više od 50 krava po farmi isporučila su 51% ukupne količine isporučenog mlijeka tijekom 2019. godine.

Treba istaknuti da je u posljednjih šest mjeseci 2020. godine zaustavljen višegodišnji negativni trend pada proizvodnje mlijeka, te u tom periodu bilježimo za 3.859.509 kg veću isporuku mlijeka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. To se odrazilo i na ukupnu proizvodnju u 2020. godini u Republici Hrvatskoj koja je iznosila 434.297.602 kg mlijeka, što je svega 0,3% manje nego u prethodnoj godini. Za usporedbu, u prethodnim godinama pad proizvodnje mlijeka na godišnjoj razini je bio veći od 3,5%.

Proizvodnja goveđeg mesa najvećim dijelom uključuje utovljenu junad, te telad, junice i krave. Zbog nedovoljnog broja domaće teladi za tov, značajne potrebe namiruju se iz drugih zemalja Europske Unije. Broj klasiranih trupova porijeklom iz Hrvatske smanjen je za 12,52% u razdoblju od 2013. do 2020. godine. U istom razdoblju smanjen je i broj grla uvezenih za klaoničku obradu za 67,29%. Prema podacima dostavljenima s linije klanja, 2020. godine zaklano je i klaonički obrađeno 169.621 trupova, odnosno 7,3 % manje u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine.

Proteklu, 2020. godinu obilježila je pandemija bolesti COVID-19, te je imala velik utjecaj na sve segmente poslovanja, a značajno se odrazila i na poljoprivrednu proizvodnju i trženje poljoprivrednih proizvoda.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.