Vijesti Stranica 184

Vijesti

Pregled vijesti iz područja poljoprivrede u Hrvatskoj, regiji i svijetu

Mljekari traže povećavanje cijene mlijeka s 2,40 kuna na 4,05 kuna.

Ili viša cijena ili prekid isporuke mlijeka

Koordinacija udruga proizvođača mlijeka, koja okuplja 27 udruga iz sedam županija, zatražila je na sastanku u Čađavici da Ministarstvo poljoprivrede utječe na povećavanje cijene mlijeka...
Nedostatak hrane povećat će dominaciju razvijenih

Od suše će najviše nastradati najsiromašniji

Suša koja je pogodila gotovo čitavi planet, najveću ekonomsku štetu nanijet će agraru nedovoljno razvijenih zemalja. I prije suše postojao je veliki jaz između razvijenih...

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

HRVATSKI SABOR 650 Na temelju članka 88.L438763 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI Proglašavam Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, kojega je Hrvatski...

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

HRVATSKI SABOR 4145 Na temelju članka 88.L424600 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Proglašavam Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojega je Hrvatski sabor donio...

Zakon o lovstvu

HRVATSKI SABOR 2641 Na temelju članka 88.L283651 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOVSTVU Proglašavam Zakon o lovstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici...

Zakon o poljoprivredi

HRVATSKI SABOR 3636 Na temelju članka 88.L488621 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDI Proglašavam Zakon o poljoprivredi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici...

Zakon o vinu

HRVATSKI SABOR 1219 Na temelju članka 88.L98992 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O VINU Proglašavam Zakon o vinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici...

Zakon o stočarstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89.L49410 Ustava Republike HrvatskeL49409, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O STOČARSTVU Proglašavam Zakon o stočarstvu, koji je donio Zastupnički dom...

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

HRVATSKI SABOR 1740 Na temelju članka 88.L77540 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU Proglašavam Zakon o slatkovodnom ribarstvu, koji je donio Hrvatski sabor...

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

HRVATSKI SABOR 3637 Na temelju članka 88.L488626 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UREčENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Proglašavam Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji...

Zakon o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR 2641 Na temelju članka 88.L283651 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOVSTVU Proglašavam Zakon o lovstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici...

Zakon o duhanu

ODLUKOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA Na temelju članka 89.L64703 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O DUHANU Proglašavam Zakon o duhanu, koji je donio Zastupnički dom...

Bez prava na potpore 100.000 poljoprivrednika?

Novi zakon o poljoprivrednim potporama koji se očekuje ove jeseni definirat će pojam aktivnog poljoprivrednika, pa bi se moglo dogoditi da više od polovine...

Ovršili mu soju vrijednu nekoliko stotina tisuća kuna

Ratara iz Tovarnika ujutro je "pozdravilo" prazno polje. Propao mu je cjelogodišnji trud. Nemalo se iznenadio ratar iz Tovarnika kada je kao svako jutro došao...