Voćarstvo

Voćarstvo

Instrukcije u rezidbi voćaka, predstavljanje novih tehnologija i sorti u voćarstvu…

Upotreba hidrogela u voćarstvu i vinogradarstvu

Hidrogel je bijeli kristal različite granulacije (sličan šećeru) poznat kao spoj natrijev poliakrilat. Hidrogel ili aquagel u kontaktu s vlagom povećava 10 puta zapremninu i...

Sve što trebate znati o folijarnoj gnojidbi

Folijarna gnojidba zapravo je dodatna ishrana biljaka, i nije zamjena za ishranu kroz tlo, dakle preko korijena, jer su potrebe biljaka za hranivima (tu...

Proizvodnja sadnica smokve

Dolaskom proljeća reznice se pripremaju za ožiljavanje, u svrhu čega se koristi tlo ili supstrat. U velikim rasadnicima u tu svrhu koriste se topli...

Sortiment malina

Nasad maline podiže se sadnicama koje se dobiju iz ožiljenih izboja. Za podizanje nasada maline s čistim sortama upotrebljavaju se sadnice proizvedene u posebnim...

Ljeskova grinja

Ljeskova grinja (Phytophus avellanae) je štetnik prisutan u svim područjima uzgoja lijeske koji u starijim nasadima, ovisno o osjetljivosti sorte, napada do 30% pupova,...

Slobodni i oblikovani uzgojni oblici voćaka

Mnoge voćke, osobito stablašice i u manjoj mjeri penjačice te neke osjetljive voćke, možete raznoliko oblikovati. Kada se odlučite za oblik, imajte na umu koliko...

Fenološke faze jabuke i kruške

Fenologija je znanstvena disciplina unutar biologije koja se bavi proučavanjem životnog ciklusa, tj. ciklusa rasta i razvoja biljaka i životinja potaknutih klimatskim i okolišnim...

Suzbijanje odraslih hrušteva

Suzbijanje odraslih hrušteva rijetko je kada potrebno. Brojnost i štete od grčica mogu se uspješno smanjiti kombinacijom agrotehničkih i kemijskih mjera. Od agrotehničkih mjera osobito...

Sve što trebate znati o pistacijama

Rod pistacija (Pistacia) obuhvaća desetak vrsta vazdazelenoga listopadnog drveća i grmlja iz porodice vonjača (Anacardiaceae), rasprostranjenih na području Sredozemlja, istočne Azije, južnoga dijela Sjedinjenih...

Sustavi uzgoja jagode

Jagoda se može uzgajati na više načina pa se razlikuju dva osnovna načina uzgoja: uzgoj na otvorenom polju i uzgoj u zaštićenom prostoru. Kod uzgoja...

Izbor sadnog materijala oraha

Kvaliteta sadnica ima izniman značaj za primanje nakon sadnje, za rast i razvoj, odnosno za pun uspjeh proizvodnje oraha. Prilikom izbora sadnica potrebno je obratiti...

Raspored voćaka u voćnjaku

Raspored voćaka u nasadu može biti različit. Pravilan raspored mora osigurati voćkama dovoljno životnog prostora, sigurno oprašivanje i primjenu mehanizacije. U suvremenim voćnjacima voćke se...

Ekološki uvjeti za uzgoj trešnje

Trešnja, kao i sve druge voćne vrste, ima određene zahtjeve prema ekološkim uvjetima proizvodnje. Redoviti i zadovoljavajući urod visoke kvalitete moguće je postići samo...

Primjena herbicida u voćnjacima

Suzbijanje korovskih biljaka moguće je provoditi mehaničkim mjerama, kemijskim mjerama ili kombinacijom tih dviju metoda. Agrotehničke mjere uključuju višekratnu obradu tla unutar i između redova...