Kako suzbiti orahovu muhu?

1982

Najveći, ali ne i jedini štetnik koji se pojavljuje u nasadima oraha je sigurno orahova muha.

orahova muha

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje. Štete prave ličinke koje se 3-5 tjedana razvijaju u zelenoj, mesnatoj, ovojnici plodova oraha (egzokarp). Kako se u jednom plodu razvija više ličinki, lupina na napadnutom mjestu omekša i naknadno gotovo potpuno pocrni. Takvi plodovi otpadaju ili ostaju duže na stablu.

Među najvažnije agrotehničke mjere za smanjenje populacije orahove muhe ubrajamo: sakupljanje i spaljivanje napadnutih plodova oraha, postavljanje u krošnje većeg broja žutih ljepljivih ploča u vrijeme leta čime smanjujemo brojnost odraslih oblika, obradu tla ujesen ili u proljeće na dubinu 5 do 20 cm čime također smanjujemo populaciju jer štetnik u zemljištu prezimljava kao kukuljica. Moguće je prije početka leta orahove muhe površinu ispod stabla prekrivati paučinastom folijom.

Sukladno Naputku o proširenju dozvola za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja na malim kulturama i/ili malim namjenamadopuštenje od 2012. za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima pripravak na osnovi tiakloprida: Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 14 dana).

Također, u našoj zemlji dopuštenje za primjenu u nasadima oraha ima djelatna tvar spinosad u pripravku Laser KS (u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana), registriran za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), ali djelotvoran i na orahovu muhu!

Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 7-10 dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti 4-5 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja ili najkasnije početka mjeseca kolovoza pa sve do kraja prve dekade mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta.

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupnog broja tretiranja (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se ako djelatnim tvarima tiakloprid i spinosad dodajemo biljni proteinski mamac (Buminal) (0,6 lit./100 litara vode). Pripravak nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine otrova. Ako se dodaje insekticidima na osnovi tiakloprida ili spinosada može se tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti na najviše 3 usmjerena tretiranja s prosječnim razmacima 15 dana!

U kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je i tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (40 %) na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida (u pripravku Success Bait KS), koja je u našoj zemlji registriran i koristi se protiv mediteranske i maslinove muhe.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.