27.9 C
Zagreb
22 . lipanj 2024
Fungicidi Ukrasno bilje

Ukrasno bilje

SULTAN 50 SC

SULTAN 50 SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici, nakon presađivanja kupusa, kelja, cvjetače...

BAKRENO VAPNO WP 50

Bakreno vapno WP 50 je preventivni fungicid u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo,...

BAYCOR WP 25

Baycor WP 25 je preventivni i kurativni sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Bayer CropScience AG. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo,...

BIOPOL V

Biopol V je kontaktni preventivni fungicid za premazivanje rana nakon rezidbe voćaka i ukrasnog drveća za sprečavanje oštećenja rana od patogenih gljiva proizvođača Biochem...

BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP

Bordoška suspenzija 20 WP je kontaktni preventivni fungicid proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje Orijentacijska cijena:...

CAPTAN 50

Captan 50 je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i cvijeću poizvođača Pinus TKI d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje...

CAPTAN WP 50

Captan WP 50 je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Arysta Lifescience S.A.S. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno...

CHROMOSUL 80

Chromosul 80 je kontaktni preventivni fungicid s popratnim akaricidnim djelovanjem na Eryophidae u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, hmeljarstvu i ukrasnom bilju proizvođača Chromos Agro d.d. Formulacija...

COSAVET DF

Cosavet DF je kontaktno preventivni fungicid, sa popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje šiškarice (Eryophiidae) proizvođača Sulphur Mills Limited. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva: fungicid Područje primjene:...

CUPROCAFFARO 50 WP

Cuprocaffaro 50 WP je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrtlarstvu proizvođača Isagro S.p.A. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid,...

DIFCOR

Difcor je sistemični fungicid proizvođača GLOBALCHEM N.V. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje Orijentacijska cijena: 1080,00 Kn /...

FOLPAN 50 WP

Folpan 50 WP je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i cvjećarstvu proizvođača Makhteshim-Agan Industries Ltd. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva:...

FOND 12 E

Fond 12 E je lokalno sistemični preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu,vinogradarstvu i cvijećarstvu proizvođača Chromos Agro d.d. Formulacija sredstva: koncentrat...

FONGANIL GOLD

Fonganil Gold je fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama, jagodi, povrću, duhanu, ukrasnom bilju, crnogoričnom i bjelogoričnom...