Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Mikroelementi u zemljištu

Svako biljno hranivo ima i sasvim određenu fiziološku ulogu u biljci, u slučaju nedostatka pojavljuju se i tipični znakovi nedovoljne ishrane ili gladovanja za...

U tijeku prihrana pšenice i uljane repice

Čim se dnevna temperatura zraka ustali na 10℃ potrebno je, bez odugovlačenja, krenuti s prvom prihranom kako se ne bi preskočio optimalan rok njene...

Zanimljivosti o ricinusu

Ricinusovo ulje upotrebljava se u kožarskoj i tekstilnoj industriji. Značajna je sirovina za proizvodnju plastičnih masa, sintetičkog kaučuka, umjetne kože, sapuna i kozmetičkih preparata. Dobiveno...

Navodnjavanje podzemnim cijevima

Dovođenje vode u zemljište podzemnim cijevima je drugi način podzemnog navodnjavanja, kod kojega se u tlo ugrađuju na određenu dubinu i razmake perforirane cijevi...

Štetnici soje

Na usjevima soje najčešće se pojavljuju Stričkov šarenjak i grinje. Stričkov šarenjak (Vanessa cardui) Gusjenice mogu napraviti velike štete u pojedinim godinama ovisno o klimatskim prilikama....

Miskantus ili kineski šaš

Svjetska industrija traži nove izvore energije. Sve veća je potreba za biljnim gorivom koje bi jednog dana zamijenilo fosilne izvore energije poput uglja, nafte...

Gnojidba šećerne repe

Gnojidba šećerne repe mineralnim gnojivima ima važnu ulogu u povećanju prinosa korijena i njegove tehnološke kvalitete. Valja posebnu pozornost obratiti pravilnoj i pravodobnoj gnojidbi kako...

Uzgoj pivarskog ječma

Tehnologija proizvodnje pivarskog ječma je standardizirana počev od izbora površina za sjetvu, plodoreda i same sjetve i zaštite usjeva. Suvremeni strojevi omogućuju kvalitetnu obradu i...

Zanimljivosti o raži

Raž (lat. Secale cereale) strna je žitarica, za koju se smatra da se počela uzgajati oko 1500 god pr.kr. na području današnje Turske. Od tada...

Zob, skromna kultura koja ne traži puno

Zob je najcjenjenija u ishrani konja. U odnosu na ostale žitarice zrno zobi ima 2-3 puta više masti, a bjelančevine su znatno probavljivije. Osim kvalitetnog...

Lisne uši na žitaricama

Lisne uši se mogu hraniti i razmnožavati na jednoj biljnoj vrsti tj. jednom domaćinu tada ih nazivamo monoecijske. U prirodi prevladavaju vrste koje imaju...

ASN ili KAN za prvu prihranu žitarica

Pravovremena prva prihrana važna je za sve žitarice, a naročito za ječam. Uz to što ova prihrana utječe na koncentraciju klorofila u listu, intenzivniju...

Suzbijanje korijenovih muha

Korijenove muhe u narodu se zovi i grahove, kukuruzne ili muhe sjemena. Jedan štetnik zapravo objedinjuje više vrsta roda Delia, a najzastupljenije su dvije:...

Repičina pipa

Repičina pipa napada uljanu repicu i povrtne kupusnjače. Štetu čine odrasli oblici odlaganjem jaja, ličinke čine glavne štete kad se ubušuju u stabljiku, peteljke i...