Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Gnojidba uljane repice

Kod određivanja količine i odnosa mineralnih gnojiva u ishrani uljane repice neophodno je napraviti kemijsku analizu tla. Razliku između količine hranjiva koju biljci osigurava...

Obrada i priprema tla za suncokret

Ako se suncokret sije poslije usjeva za koje je zemljište obrađeno 35 do 40 cm duboko, za njega je dovoljna dubina od 30 cm,...

Mineralna gnojiva za gnojidbu duhana

Kako bi imali zadovoljavajući prinos i kvalitetu lista duhana, potrebno je kvalitetno odraditi pripremu tla i gnojidbu. Kako odraditi gnojidbu, kojim gnojivom i u koje...

Uzgoj jarog ječma

Da bi zadovoljili postizanje odgovarajuće kvalitete i dobili ekonomičan prinos potrebno je držati se osnovnih tehnoloških normi u proizvodnji. Izbor proizvodne površine i kvalitete tla Najbolje...

Štetnici u šećernoj repi

Najznačajniji štetnici šećerne repe su kukci, nematode, stonoge, puževi, sisavci i drugi. Od kukaca se najčešće javljaju u tlu žičnjaci i grčice. No tijekom vegetacije...

Obrada tla za proljetnu sjetvu

Za proljetne kulture vrlo je važna «zimska brazda» odnosno jesensko duboko oranje jer je istoj zadatak nakupljanje vode preko vlažnog razdoblja jeseni i zime...

Kada treba obaviti prvu prihranu pšenice?

Prvu prihranu treba obaviti u proljeće čim se osjeti da dolaze aktivne temperature koje omogućuju usvajanje dušika. To su dnevne temperature zraka oko 10ºC, a...

Najbolji predusjevi za kukuruz

Najbolji predusjevi za pšenicu su pšenica i druge strne žitarice. U vlažnijim krajevima poslije pšenica može se s dosta uspjeha uzgajati neki ljetni međuusjev...

Zaštita pšenice od bolesti i korova

Zaštita pšenice od bolesti i štetnika počinje pri proizvodnji i doradi sjemena, a završava u skladištu nakon žetve. Sjemenski usjevi moraju biti uspješno zaštićeni...

Osnovna gnojidba pšenice

Nove sorte su većega genetskog potencijala što osigurava i veće urode. Kako bi se iskoristio visoki potencijal rodnosti današnjih sorti, ishrana i gnojidba neizostavne...

Prihranite travnjake prije zime

U želji da se unaprijedi proizvodnja stočne hrane na travnjacima i livadama poduzimaju se razne tehničke i agrotehničke mjere, a prva u nizu agrotehničkih...

Savjeti za jesensku gnojidbu ozimnih žitarica

Sjetva u optimalnom roku uz adekvatnu zaštitu usjeva i provedbu osnovne i predsjetvene gnojidbe pridonijeti će ostvarenju visokog prinosa. U početku rasta ozimog usjeva, koji...

Jesensko oranje i gnojidba

Jari usjevi siju se ili sade nakon zime, u pretproljeće (jare žitarice) i proljeće (okopavine), a ubiru ljeti ili u jesen. Prilikom planiranja proizvodnje...

Gnojidba lucerne

Njena iznimna važnost se očituje u tome što daje veliku količinu mase čime je osigurana visoka proizvodnja jeftinih bjelančevina po jedinici površine ali ne...