Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Postrna sjetva

Ukoliko je poljoprivredni proizvođač u Zahtjevu za potporu u poljoprivredi na ARKOD parceli postrnu sjetvu označio kao ekološki značajnu površinu, tada mora zadovoljiti određene...

Zanimljivosti o uljanoj repici

Uljana repica je poznata u kulturi odavno. Antički Grci i Rimljani upotrebljavali su ulje iz njihovog sjemena kao gorivo za dobijanje svjetla. One su porijeklom...

Sve što trebati znati o uzimanju uzoraka tla

Prije uzimanja uzoraka treba procijeniti ujednačenost parcele, a to se može jedino dobrim poznavanjem mikroreljefa (nagiba, depresija, uzvišenja) i teksturnih karakteristika tla. Neujednačenost parcele najlakše...

Kada vaditi šećernu repu?

Vadi se u tehnološkoj zriobi. Vrijeme početka vađenja određuju stručnjaci šećerane na temelju provjere zrelosti šećerne repe. Može se vaditi ručno vilama, plugom, linijama za...

Tehnologija uzgoja suncokreta

U plodosmjeni ga treba uzgajati sa minimalnom pauzom od 4 godine. Ukoliko je ta pauza manja, razne bolesti suncokreta će biti intenzivnije. Rano napušta...

Najznačajnije bolesti kukuruza

Među najznačajnije bolesti kukuruza se ubrajaju palež klijanca kukuruza, pjegavost listića kukuruza, suha trulež kukuruza, mjehurasta snijet i trulež korijena, stabljike i klipa kukuruza. Palež...

Gnojidba livada i travnjaka

Unapređenje proizvodnje na prirodnim travnjacima se ne može ostvariti bez mineralnih gnojiva. Naša zemljišta su siromašna u hranjivim elementima. I toliko koliko ih ima u...

Najznačajnije bolesti šećerne repe

Najznačajnija bolest koja se javlja u toku vegetacije je svakako pjegavost lišća šećerne repe. Infekciju uzrokuje gljivica, a javlja se tijekom ljeta u prvoj polovici...

Smiljkita ili smiljka

Smiljkita spada među starije biljke koje se već dugi niz godina koriste za stočnu ishranu. Uzgaja se na više kontinenata. Koristi se za podizanje višegodišnjih...

Pojava ljubičaste boje na kukuruzu

Ponekad u proljeće može se primjetiti da kukuruz "pocrveni", dobije ljubičastu boju. Kad seljaci vide takav kukuruz obično su zabrinuti. Što je uzrok pojavi...

Gnojidba duhana

Kako odraditi gnojidbu, kojim gnojivom i u koje vrijeme uvelike ovisi o prethodnom korištenju zemljišta. Duhan bi trebalo obvezno uzgajati u plodoredu što i nije...

Agrotehnika proizvodnje kukuruza šećerca

Jedna je od najvažnijih preduvjeta uspješne proizvodnje šećerca izolacija od običnog kukuruza. Stoga šećerac mora biti 75-100 metara udaljen od usjeva običnog kukuruza. Osim prostorne,...

Agrotehnika i uzgoj riže

Pripada botanički među širokolisne trave. Jednogodišnja je biljka, naraste do 1.8 m visoko. Prirodno područje rasprostiranja riže je tropsko i subtropsko područje Afrike i...

Žuta hrđa pšenice

U usjevima ozime pšenice posljednjih godina zabilježeni su neuobičajeno jaki napadi žute hrđe pšenice. Tijekom obilaska polja zasijanih ozimom pšenicom poglavito u Podravini, ali i...