25.1 C
Zagreb
19 . svibanj 2024
Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Zaštita soje od bolesti

Soju napada mnogo uzročnika biljnih bolesti, no za sada kod nas oni ne čine znatnu ekonomsku štetu pa se suzbijanje protiv bolesti uglavnom ne...

Plodored za raž

Raž se uzgaja u plodoredu, posebno na slabo plodnim tlima. Uzgoj u plodoredu omogućuje stabilne prinose raži. Premda ona ima moćan korijenov sistem, pa...

Propusti u suzbijanju korova u šećernoj repi

Posljednjih godina, zbog gospodarskih i ekoloških razloga, nastoji se racionalizirati primjenu herbicida a da se ne umanji njihov biološki učinak. Ovakav pristup suzbijanju korova, između...

Otpornost – rezistentnost korova na herbicide

Do danas je dokazano da 254 vrste korova pružaju otpor prema velikom broju herbicida različitog mehanizma djelovanja. Pokušat ćemo ukratko odgovoriti na pitanje što...

Siva pjegavost kukuruza

Prve znakove ove bolesti možemo naći na donjim listovima kukuruza koji je dosegao visinu od struka do ramena čovjeka. Bolest je vrlo opasna ako...

Sjetva i gustoća sjetve soje

Optimalni rok za sjetvu: 15. travnja – 30. travnja. Svakim danom kašnjenja sjetve nakon 1. svibnja prinos opada do 25 kg. U sjetvu se...

Sjetva kukuruza i izbor sjemena

Najbolje je ako se sjetva kukuruza obavi u optimalnom agrotehničkom roku. To je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske od polovice travnja do kraja travnja, a...

Uzgoj crvene djeteline

Crvena djetelina ne podnosi visoke temperature, ljetne suše, ni visoku podzemnu vodu. Najbolji predusjev za crvenu djetelinu su okopavine gnojene stajskim gnojem. Osnovna obrada...

Reducirana obrada tla

Reducirana obrada tla u pravilu isključuje oranje, a sastoji se od različitih zahvata poput plitke plošne obrade teškim tanjuračama ili čizel plugom, obrade u...

Zakidanje cvata i čišćenje zaperaka na duhanu

Zakidanje cvata i čišćenje zaperaka treba obaviti kad je 60 % biljaka u fazi butonizacije, a svako eventualno zakašnjenje smanjuje prirod do 1 %...

Uloga dušika u proizvodnji pšenice

Dušik je osnovni element visokog prinosa pšenice. Poznavanje dinamike usvajanja dušika te problema gubitaka dušika ispiranjem i volatizacijom, osnovni preduvjet visokog prinosa. Za ostvarivanje...

Smeđa pjegavost lista pšenice

Domaćin ove bolesti je pšenica, a moguća pojava i na ostalim strnim žitaricama. Nnapada plojku i rukavac lista, ponekad se javlja na stabljici i klasu....

Suzbijanje korova na strništima

Problem zakorovljenosti usjeva je sve izraženiji s obzirom na to da se našim poljima šire nove vrste korova ali i da postojeće postaju manje...

Zaštita ječma od korova

Korovi utječu na kvalitetu i prinos ječma. Da bi se spriječio njihov negativan utjecaj, potrebno je primijeniti odgovarajuća sredstva za zaštitu bilja. Pri tome...