Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Što trebate znati o humusu?

Na početku sezone od presudne je važnosti priprema obradivih površina odgovarajućom obradom tla i temeljnom gnojidbom mineralnim i organskim gnojivima. Organska su gnojiva, u usporedbi...

Potrebe pšenice za mineralnim hranivima

Pšenica je najvažnija krušna žitarica i najraširenija poljoprivredna kultura u svijetu, a osim toga i osnovna hrana velikom dijelu svjetskog stanovništva. Njeni najvažniji dijelovi, zrno...

Suzbijanje korova u usjevima pšenice

Kao i proteklih sezona u ovom kalendarskom razdoblju kondicija ozimih usjeva je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta,...

Obrada zemljišta u proizvodnji duhana

Za duhan obrađivanje zemljišta ima poseban značaj. On spada u ratarske kulture sa velikim zahtjevima u pogledu dubine, vremena izvođenja i kvalitete osnovne obrade. Obrada...

Bolesti duhana

Bolesti se na duhanu javljaju već u početku proizvodnje, tj. u samom klijalištu pri proizvodnji rasada, ali nastavljaju se i poslije u tijeku vegetacije. Tijekom...

Proizvodnja zobi

Predkulture za zob mogu biti zrnate mahunarke, krumpir, uljana repica. Žitarice nisu dobra predkultura za zob niti zob za druge žitarice jer zob jako...

Štete od kasnog mraza na kukuruzu

Nakon nicanja i tijekom ranog porasta kukuruza mogu se temperature zraka kraće ili dulje razdoblje spustiti ispod 10°C, tj. ispod najnižih temperatura potrebnih za...

Berba i skladištenje prosa

Proso je žitarica koja se koristi za ishranu ljudi i životinja, ali su neke vrste postale korov koji se kao samonikla biljka može pronaći...

Agrotehnika proizvodnje soje

Soja uspijeva u svim proizvodnim područjima dobrim za uzgoj kukuruza. Za normalan rast i razvoj traži područja s minimalnim godišnjim oborinama između 600 i...

Gnojidba i prihrana u ratarstvu

Gnojidba je jedan od najvažnijih načina kako biljci osigurati dovoljne količine potrebnih elemenata da bi imale neometan rast i dale prinos. Biljka prima hraniva potrebna...

Sadnja sezama

Sezam je jednogodišnja zeljasta biljka koja najviše raste u suptropskim i tropskim područjima. Ima vretenast, slabije razvijen korijen manje usisne snage. Stabljika može narasti...

Gnojidba ječma

Za točno i racionalno planiranje gnojidbe ječma potrebno je obaviti analizu tla, a isto vrijedi i kod proizvodnje i svih drugih kultura. Bitan je i...

Sjetva kukuruza kokičara

Kukuruz kokičar potrebno je saditi u točno određenom razdoblju. Osim toga, potrebno je poznavati način sadnje sjemena te odgovarajuće temperature za sadnju i uzgoj. Najpovoljnije...

Suzbijanje glodavaca na poljima

Zime kao što je ova, blage i bez puno padalina, iznimno pogoduju razmnožavanju štetnih glodavaca: poljskih miševa i poljske voluharice. Kako glodavci, u većoj ili...