Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Sjetva i agrotehnika uzgoja raži

Uzgoj u plodoredu omogućuje stabilne prinose raži. Premda ona ima moćan korjenov sistem, pa dobro iskorištava hranjiva iz svih tipova zemljišta, ipak su i...

Stajski gnoj je vrlo kvalitetno gnojivo

Stajski gnoj je vrlo kvalitetno gnojivo koje sadrži dušik, fosfor, kalij, kalcij i magnezij. Dobro pripremljen zreo stajski gnoj sadrži do 35% humusa. Zanimljivo je da...

Analiza tla

Za izradu pedološke analize uzimaju se uzorci tla s terena na kojem namjerava uzgojati ratarska, povrćarska ili voćarska kultura i to prema standardnoj metodi. Za...

Siva pjegavost suncokreta

Siva pjegavost suncokreta bolest je koju uzrokuje gljiva Diaporthe helianthi. D. helianthi označava savršeni peritecijski stadij, dok ime Phomopsis helianthi označava nesavršeni stadij ove...

Uzroci zakiseljavanja tla

Vapneni materijali koji se kalcifikacijom dodaju i miješaju s tlom poslije otapanja popravljaju kiselu reakciju tla - povećavaju pH-vrijednost. Reakcija prirodnih tala varira u rasponu...

Kukuruzni moljac

Kukuruzni moljac, odnosno njegove gusjenice oštećuju sve nadzemne dijelove biljaka: list, metlicu, stabljiku i klipove. U stabljikama, gusjenice buše uzdužne hodnike. Biljke s oštećenom stabljikom...

Štetnici na lucerni

Postoji nekoliko vrsta štetnika na lucerni koji uz samu lucernu napadaju i druge ratarske kulture. Najpoznatiji među njima je lucernina pipa. Lucernina pipa Rasprostranjen je štetnik....

Kukuruzna pipa

Masovnom razmnožavanju kukuruzne pipe pogoduje obično toplo i suho proljeće, umjereno vlažno ljeto i velike površine pod kukuruzom (naročito u monokulturi). Kukuruzna pipa opasna je...

Štetnici suncokreta i njihovo suzbijanje

Najčešći štetnici suncokreta su različite vrste lisnih ušiju, žičnjaci te sovice pozemljuše. Najjači napadi lisnih ušiju su, najčešće, krajem svibnja i početkom lipnja kada napada...

Tehnička zrelost i berba duhana

Veoma je važno da proizvođači znaju kada je vrijeme za berbu duhana. Često se događa da se lišće obere prije ili poslije "tehničke zrelosti". U...

Zaštita suncokreta od korova

Korovi značajno umanjuju prinos suncokreta, a njihovo kemijsko suzbijanje u ovom usjevu je otežano zbog nedostatka efikasnih herbicida za suzbijanje širokolisnih korova i za...

Simptomi nedostatka dušika, fosfora i kalija na kukuruzu

Kod nedostatka dušika kukuruz ima svjetlo žućkastu zelenu boju listova, te žućenje počinje od vrha lista i širi se uzduž središnje žile lista u...

Uzgoj stočnog graška

Grašak se ne smije na istom tlu uzgajati nekoliko godina uzastopce, jer se prirodi mogu smanjiti i za 50%. Obrada tla za uzgoj graška na...

Mikrobiološka gnojiva u ratarstvu

Kako povećati proizvodnju bez prekomjerne upotrebe mineralnih gnojiva i pesticida? Sve alternativne metode i postupci stavljaju proizvodnju bilja i tlo u nezavidan položaj, iz...