Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Uzgoj krmnog kelja

Krmni kelj traži duboku obradu. Ako dolazi nakon ozimih usjeva, duboko se ore za ozimi usjev.Nakon skidanja ozimog usjeva u proljeće tlo se ore...

Palež klasa pšenice

Cvatnja pšenice traje oko 10-tak dana i ako u tom periodu prevladava promjenjivo vrijeme sa čestim oborinama i višim temperaturama, tada postoji velika opasnost...

Štete od kasnog mraza na kukuruzu

Nakon nicanja i tijekom ranog porasta kukuruza mogu se temperature zraka kraće ili dulje razdoblje spustiti ispod 10°C, tj. ispod najnižih temperatura potrebnih za...

Agrotehnika proizvodnje soje

Soja uspijeva u svim proizvodnim područjima dobrim za uzgoj kukuruza. Za normalan rast i razvoj traži područja s minimalnim godišnjim oborinama između 600 i...

Plamenjača duhana

Plamenjača duhana jedna je od najčešćih i najštetnijih gljivičnih bolesti duhana kod nas.Može zaraziti duhan od samog klijališta pa sve do odraslih biljaka u...

Gnojidba uljane repice

Uljana repica treba mnogo hranjivih tvari, naročito kupusna uljana repica. Za formiranje srednjeg prinosa uljanim repicama potrebno je oko 140 kg/ha dušika, 60 kg/ha...

Polijeganje pšenice

Usjev pšenice može poleći usljed različitih uzroka. Manifestira se tako što biljke manje ili više polegnu.Obično pšenica poliježe između klasanja i zriobe, rjeđe ranije....

Gnojidba jarog ječma i zobi

Prilikom odluke za uzgoj jarog ječma i zobi valja odabrati tlo dobre strukture, najbolje je da to bude srednje teško tlo koje je dobro...

Folijarna prihrana šećerne repe

Za proizvodnju visokih prinosa dobre kvalitete korijena šećerne repe tlo, pored ostalog, treba imati dobre zalihe bora i magnezija, jer ih šećerna repa iznosi...

Korištenje dušičnih gnojiva

Gnojiva s dušikom se unose u tlo u vrijeme pogodno za agrotehničke zahvate, osim u slučajevima kada je to Pravilnikom zabranjeno.Na područjima koja su...

Sjetva kukuruza

Osnovna obrada tla ovisi o pretkulturi. Osnovno oranje treba izvesti u jesenskom razdoblju na dubinu 25-30 cm, a zajedno s oranjem treba obaviti i...

Predsjetvena gnojidba okopavina

Okopavine su poljoprivredne kulture koje se siju ili sade na šire međuredne razmake u proljetnom razdoblju.U ove poljoprivredne kulture, koje se proizvode u Hrvatskoj...

Predsjetvena gnojidba kukuruza, soje, suncokreta i krumpira

Predsjetvena gnojidba proljetnih kultura obavlja se zajedno sa pripremom tla prije sjetve i tada se rasuto gnojivo unosi u plići sloj tla tanjuračama ili...

Sjetva i uzgoj soje

Prilikom izbora sorte, prednost treba dati sortama koje formiraju prve mahune višlje na stabljici, zatim kod kojih se prilikom sazrijevanja mahuna listovi i stablo...