Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Radovi na travnjacima poslije zime

Prije nego počne sezona napasivanja, dobro bi bilo odraditi određene mjere njege na travnjacima. Te mjere uključuju: odvodnju suvišnih voda s vlažnih i močvarnih...

Prevencija i suzbijanje korova na pašnjacima

Korovi su nepoželjne biljke štetne ili nikakve hranidbene vrijednosti za životinje. Širokolisne biljne vrste koje konji vole pasti nazivamo zeljanicama. Mnoge su vrste korova invazivne...

Priprema za proizvodnju sadnica duhana

Rasada duhana može se proizvoditi u hladnim, polutoplim i toplim plastenicima. Koji će se plastenici koristiti zavisi od klimatskih uvjeta i mogućnosti proizvođača. Iskustva...

Proljetni štetnici uljane repice

Uljanu repicu napada oko 13 vrsta štetnika no nekoliko ih može uzrokovati ekonomski značajne štete tijekom jeseni i proljeća. Velika i mala proljetna repičina pipa Odrasli...

Predsjetvena gnojidba kukuruza

Gnojidba kukuruza pred sjetvu vrlo je važna jer se njome osiguravaju biljna hranjiva potrebna kukuruzu u vrijeme njegovog klijanja i nicanja. Ova se gnojidba obavlja...

Obrada tla za proljetne kulture

Za proljetne kulture vrlo je važna «zimska brazda» odnosno jesensko duboko oranje jer je istoj zadatak nakupljanje vode preko vlažnog razdoblja jeseni i zime...

Predsjetvena gnojidba kukuruza, soje, suncokreta i krumpira

Predsjetvena gnojidba proljetnih kultura obavlja se zajedno sa pripremom tla prije sjetve i tada se rasuto gnojivo unosi u plići sloj tla tanjuračama ili...

Gnojidba uljane repice

Kod određivanja količine i odnosa mineralnih gnojiva u ishrani uljane repice neophodno je napraviti kemijsku analizu tla. Razliku između količine hranjiva koju biljci osigurava...

Obrada i priprema tla za suncokret

Ako se suncokret sije poslije usjeva za koje je zemljište obrađeno 35 do 40 cm duboko, za njega je dovoljna dubina od 30 cm,...

Mineralna gnojiva za gnojidbu duhana

Kako bi imali zadovoljavajući prinos i kvalitetu lista duhana, potrebno je kvalitetno odraditi pripremu tla i gnojidbu. Kako odraditi gnojidbu, kojim gnojivom i u koje...

Uzgoj jarog ječma

Da bi zadovoljili postizanje odgovarajuće kvalitete i dobili ekonomičan prinos potrebno je držati se osnovnih tehnoloških normi u proizvodnji. Izbor proizvodne površine i kvalitete tla Najbolje...

Štetnici u šećernoj repi

Najznačajniji štetnici šećerne repe su kukci, nematode, stonoge, puževi, sisavci i drugi. Od kukaca se najčešće javljaju u tlu žičnjaci i grčice. No tijekom vegetacije...

Obrada tla za proljetnu sjetvu

Za proljetne kulture vrlo je važna «zimska brazda» odnosno jesensko duboko oranje jer je istoj zadatak nakupljanje vode preko vlažnog razdoblja jeseni i zime...

Kada treba obaviti prvu prihranu pšenice?

Prvu prihranu treba obaviti u proljeće čim se osjeti da dolaze aktivne temperature koje omogućuju usvajanje dušika. To su dnevne temperature zraka oko 10ºC, a...