Žetva pšenice

2542

Imajući u vidu značaj žetve, kao dijela tehnološkog procesa proizvodnje, treba poduzeti sve mjere kako bi se gubici tokom samog procesa žetve pšenice sveli na najmanju mjeru.

psenica
Izvor: Wikipedia

Prije samog rada sa kombajnima treba prekontrolirati sve radne dijelove kombajna, podmazati dobro sva mesta predviđena za mazanje, zategnuti gdje je potrebno. Preporuka stručnjaka je da se kombajn najprije proba u praznom hodu a zatim se ulazi u žetvu. Ne treba počinjati žetvu sa punim hederom već povećavati radni zahvat postepeno. Izuzetno važno je da se obrati pažnja na gubitke prilikom žetve, stalno treba pratiti rad kose, vitla i slame koje iz kombajna izlazi. Ukoliko u slami ima zrna, kombajn obavezno treba zaustaviti i prilagoditi. Od pravovremene i kvalitetne žetve u velikoj mjeri zavisi količina i kvaliteta prinosa zrna pšenice.

Ukoliko se žetva obavlja poslije pune zrelosti, gubici u kvaliteti prinosa su veliki. Gubici nastaju zbog osipanja zrna, a kvaliteta zbog raznih biokemijskih procesa (disanja) i fizičkih procesa (ispiranja hranljivih tvari iz zrna).

Višegodišnja istraživanja pokazuju da je najbolji trenutak za žetvu pšenice kraj faze voštane zrelosti, odnosno kada je sadržaj vode u zrnu 21-24 %. U ovoj fazi je moguća žetva samo ako postoje sušare za dosušivanje zrna. Ova faza zrelosti najbolja je sa gledišta osiguranja prinosa i kvalitete zrna.

Ukoliko nema uvjeta za naknadno dosušivanje, onda se žetva izvodi u fazi pune zrelosti sa 14-15 % vode u zrnu, pri čemu žetvu treba obaviti brzo. Prilikom žetve treba voditi računa o zrenju pšenice, prvo treba obaviti žetvu sorata koje ranije sazrevaju. Najprije treba obaviti žetvu kod sorata koje su osjetljivije na osipanje. Proces žetve treba obaviti u što kraćem roku, jer pšenica vrlo brzo prelazi u prezrelo stanje, i tada dolazi do velikog osipanja i gubitka u prinosu.

Zrno pšenice je spremno za skladištenje kada ima do 14 % vlage. Sadržaj vlage u zrnu određuje se na dan žetve uz pomoć vlagomjera. Vlagomjerom se utvrđuje količina vode u zrnu izražena u postotcima od ukupne mase zrna.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.