Savjeti

Savjeti

Savjeti za poljoprivrednike i sve one koje zanima poljoprivreda…

Ambrozija, jedna od najalergičnijih biljaka današnjice

Od ranoga proljeća i prve cvatnje nema mira među onima koji pate od bilo koje vrste »peludne« alergije. No, prava mora tek slijedi –...

Kamo s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja?

Nakon primjene proizvoda za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno postupanje s takvom ambalažom sastavni je dio pravilne upotrebe proizvoda za zaštitu bilja. Zbrinjavanje...

Uzgoj ananasa kao ukrasne biljke

Ananas je uistinu zanimljiva tropska vrsta koja se u našem podneblju uzgaja tek sporadično. Drugim riječima, ananas se kod nas uzgaja isključivo kao ukrasna biljka....

Tularemija

Tularemija je zoonoza koju uzrokuje mala, nepokretna, nesporulirajuća, gram negativna kokobacilarna bakterija Francisella tularensis. Na osnovi biokemijskih razlika i virulencije F. tularensis smo podijeli na...

Suzbijanje glodavaca na poljima

Zime kao što je ova, blage i bez puno padalina, iznimno pogoduju razmnožavanju štetnih glodavaca: poljskih miševa i poljske voluharice. Kako glodavci, u većoj ili...

Krpeljni encefalitis

Krpeljni encefalitis (KE) je najznačajnija krpeljima prenosiva zoonoza u Europi. Virus KE je mali (40-60 nm), kuglasti, ovijeni RNK virus koji pripada porodici Flaviviridae,...

Ekološko tretiranje protiv kovrčavosti lista breskve

Kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans (Berk.) Tul ) je najčešća, a time i jedna od najopasnijih bolesti breskve pogotovo na osjetljivim sortama. U pravilu...

Pojmovi o oranju koje treba znati

U nastavku donosimo pojmove o oranju. Prva brazda (plug ravnjak) Dubina prve brazde mora biti takva da plastica bude potpuno odrezana i odvojena po cijeloj dužini...

Objekti za preradu voća i povrća

Gospodarstva, koja se žele baviti proizvodnjom prerađevina od voća i povrća na svojim poljoprivrednim gospodarstvima, moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja...

Konzerviranje maslina

Kako bi se masline čuvale za duži period potrebno je uložiti više truda, a postoji i nekoliko različitih načina. Prvi način je da se masline...

Sve što trebate znati o zemljišnim knjigama i katastru

U RH se sustav registriranja nekretnina zasniva na dva, institucionalno odvojena registra: katastru i zemljišnim knjigama. Katastar nekretnina vodi Državna geodetska uprava, a zemljišno...

Zaštita voćaka od glodavaca

I dok ranijih godina zečevi nisu činili štetu, zahvaljujući obnovi lovišta, u posljednje vrijeme postali su prava prijetnja mladim voćnjacima. Naime, u zimskim mjesecima sve...

Odabir božićnog drvca

Svi mi znamo kako pravog Božića nema bez pomno odabranog božićnog drvca. Ustvari, sama gužva i žurba oko kupnje darova te ponovno okupljanje svih...

Pelet za čišćenje ložišta kotlova

Peleti za čišćenje ložišta kotlova za centralno grijanje, ložišta sobnih peći, kamina, kao i ložišta kotlova i kamina na pelet jednostavan su i učinkovit...