Tjelesna kondicija krava

1022

Ocjenjivanje tjelesne kondicije krava daje dodatne korisne informacije za poboljšanje stada.

Glavni je cilj postići optimalnu kondiciju krave u vrijeme telenja to značajno utiče na njezinu proizvodnju i zdravlje u nadolazećoj laktaciji. Tjelesna kodicija pokazuje količinu tjelesnih rezervi koju krava posjeduje u obliku masnog i manje u obliku mišićnog tkiva. Tjelesna kondicija krave rezultat je njezine proizvodnje mlijeka, konzumiranja krme i sveopšteg zdravstvenog stanja.

Uzgajivač ocjenjuje tjelesnu kondiciju krava promatranjem i opipavanjem karakterističnih točaka na kravi na kojima se nakupljaju tjelesne rezerve.

Tjelesna kondicija krava u stadu daje uvid u:
1. postojeću strategiju i metode ishrane stada,
2. nivo ishrane u odnosu na nivo proizvodnje mlijeka krava pojedinačno,
3. zdravstveno stanje krava pojedinačno i čitavog stada.

Redovnim ocjenjivanjem tjelesne kondicije uzgajivač raspolaže dodatnim informacijama, korisnim za upravljanje svoga stada, ponajprije u ishrani. Optimalna tjelesna kondicija krave zavisi o stadijumu proizvodnog ciklusa (laktacije i suhostaja).

Optimalna tjelesna kondicija može se postići ako se strategija ishrane bazira na pojedinačnoj ishrani krava prema trenutnim potrebama i ako se velika pažnja pridaje sprječavanju zdravstvenih poremećaja.

Optimalna tjelesna kondicija u trenutku telenja prijeko je potrebna ako se želi postići efikasna prozvodnja mlijeka, dobro zdravlje i rasplodna sposobnost krave u nadolazećoj laktaciji. Takva krava ima nakon telenja izvrstan apetit i jede velike količine krme što je od presudne važnosti za zadovoljenje rastućih energetskih potreba u ranoj laktaciji.

Krivulja optimalne tjelesne kondicije krave tokom laktacije gotovo je potpuno suprotna laktacijskoj krivulji. To znači da nakon telenja povećanjem dnevne proizvodnje mlijeka tjelesna kondicija krave opada, a u drugom dijelu laktacije, kad se dnevna proizvodnja mlijeka smanjuje, tjelesna se kondicija krave popravlja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.