28.5 C
Zagreb
24 . srpanj 2024
Govedarstvo

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Tjelesna kondicija krava

Ocjenjivanje tjelesne kondicije krava daje dodatne korisne informacije za poboljšanje stada. Glavni je cilj postići optimalnu kondiciju krave u vrijeme telenja to značajno utiče na...

Savjeti za spremanje sjenaže

Nakon zime, svaki uzgajivač nužno treba utvrditi stanje na parcelama koje koristi za proizvodnju voluminozne krme i hranidbu krava. To se odnosi na travnjake/djetelišta/lucerišta za...

Posavska gulja, izumrla pasmina goveda

Posavska gulja je pasmina goveda nastala u slivnom području rijeke Save. Pretpostavlja se da je pasmina oblikovana pretapanjem lokalne populacije goveda slivnog područja rijeke...

Upis uzgojno valjanih goveda u matičnu knjigu

Za svaku pasminu vodi se zaseban registar tj. matična knjiga uzgojno valjanih goveda. Kod pasmina za koje postoje uzgojna udruženja, ista vode matičnu knjigu,...

Odlazak goveda s gospodarstva

Prilikom odlaska goveda s gospodarstva posjednik ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji dostavlja ispunjeni Obrazac prijave premještanja goveda 'Odlazak'. Ovlaštena veterinarska organizacija u Jedinstvenom registru odjavljuje životinju s...

Narudžba ušnih markica za goveda

Povjerenstvo za odabir ušne markice određuje kriterije kojima mora udovoljavati ušna markica za goveda, a Ministarstvo poljoprivrede raspisuje javni poziv za dodjelu ovlaštenja za...

Mikropopulacija predželudaca kod preživača

U predželucima preživača obitava brojna populacija bakterija (1010- 1011 /gramu buragova sadržaja). Prilike u buragu su optimalne za život i razmnožavanje stotina vrsta bakterija koje...

Planiranje proizvodnje krme na farmama

Kao vrlo važan čimbenik managementa je planiranje proizvodnje krme. U tom smislu nedostaje kvalitetno planiranje proizvodnje krme u odnosu na kapacitete (potrebe) staje. Primjerice kukuruzne...

Talijanske mesne pasmine goveda

Talijanske pasmine goveda postaju sve popularnije u proizvodnji goveđeg mesa, a kao njihova prednost često se ističe veći sadržaj pigmenta u koži i sluznicama,...

Higijena muznih uređaja

Pranje je potrebno obaviti odmah nakon prestanka mužnje. Sisne čaše treba temeljito oprati hladnom ili mlakom vodom, nikako vrućom vodom (jer se bjelančevine mlijeka...

Pripremno razdoblje u proizvodnji mlijeka

Pripremno razdoblje za telenje započinje suhostajem, a završava uvodom u mliječnost, odnosno otprilike mjesec dana nakon telenja. Suhostaj Započinje zasušenjem krave metodom smanjivanja hranidbe bogatih energetskih...

Savjeti za otkrivanje tjeranja krava

Uspješno otkrivanje estrusa ili tjeranja na farmi baza je za dobre rezultate plodnosti krava, što pozitivno utječe na ekonomiju mlječnog stada. U tom kontekstu...

Hranidba krava u zimskom razdoblju

Hrana za istu količinu mlijeka po vrijednosti mora biti jednaka ljeti i zimi za muzare jer kravi muzari treba dati za istu količinu namuženog...

Ječam, zob i raž u ishrani stoke

Energetska vrijednost ječma je 92-96% od kukuruza što ga čini trećim energetskim krmivom za perad i svinje. Suha tvar ječma sadrži 55-60% škroba, ali...