Govedarstvo

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Ciklus tjelesne kondicije krava

Optimalna tjelesna kondicija može se postići ako se strategija hranidbe bazira na pojedinačnoj hranidbi krava prema trenutnim potrebama i ako se velika pažnja pridaje...

Metoda postupnog zasušenja vimena

Provodi se kod krava koje u 7. mjesecu laktacije daju više od 10 kg mlijeka na dan. Kod smanjenog broja mužnji u vimenu dolazi...

Sivo dalmatinsko govedo

Sivo dalmatinsko govedo nastalo je sustavnim uzgojnim radom na području Dalmacije kojim su se nastojale unaprijediti proizvodne odlike lokalne populacije goveda. U uzgojnom radu se...

Minerali u ishrani stoke

Za hranjivu vrijednost krmiva važni su čimbenici u hranidbi ugljikohidrati, bjelančevine, minerali i vitamini, što je već opće poznato, ali i makro i mikroelementi...

Naplata upisa novorođenih ženskih grla simentalske i holstein pasmine goveda u matičnu knjigu

Ponukani dobrim primjerima govedarskih uzgajivačkih udruga zapadne i središnje Europe, Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskoga goveda i Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda u...

Evidencija o prirodnom pripustu goveda

Uzgajivač/posjednik bika u prirodnom pripustu sukladno Zakonu o uzgoju domaćih životinja (NN115/2018) treba voditi evidenciju o prirodnom pripustu i upisati podatke u Registar reprodukcijskog...

Njemačko simentalsko govedo

Proizvodnja mlijeka je najvažnije svojstvo u gospodarskoj isplativosti i uspjehu simentalske pasmine. Njoj se u uzgoju pridaje najveći značaj. Ova pasmina uz visoku mliječnost posjeduje...

Sjevernojadranski magarac

Sjevernojadranski magarac oblikovan je na području kvarnerskog otočja i sjevernog dijela jadranskog priobalja. Kao i druge pasmine magaraca, pretpostavljamo da je dospio na ova područja prije...

Soja u hranidbi stoke

Jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao brašno,...

Metoda postupnog zasušenja vimena

Metoda postupnog zasušenja vimena tj. smanjenja broja mužnji, provodi se kod krava koje u 7. mjesecu laktacije daju više od 10 kg mlijeka na...

Neke pasmine goveda

Pasmine koje prevladavaju u Hrvatskoj su većinom uvozne,dok od autohtonih domaćih sorti rijetko nailazimo na Bušu u Istri i Podolca u Slavoniji. BUŠA Jake konstitucije,niskog rasta...

Posavska gulja, izumrla vrsta goveda

Posavska gulja je pasmina goveda nastala u slivnom području rijeke Save. Pretpostavlja se da je pasmina oblikovana pretapanjem lokalne populacije goveda slivnog područja rijeke...

Osobitosti probave u preživača

Probava u preživača uvelike se razlikuje od probave ostalih domaćih životinja. Preživači su karakteristični zbog postojanja predželudaca i akta preživanja. Njih se naziva i poligastričnim...

Plodnost krava

Plodnost krava izravno određuje i planiranu dinamiku obnavljanja stada, koja je dalje povezana sa starosnom dobi junica pri telenju i prosječnim proizvodnim vijekom. Poznavanjem navedenih...