Govedarstvo

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Proizvodnja i gospodarenje stajskim gnojem goveda

Stajski je gnoj važan nusproizvod u govedarskoj proizvodnji, a inače predstavlja vrijedno gnojivo u održavanju plodnosti tla. Svakodnevnim čišćenjem staja u kojima borave goveda nastaju...

Hipokalcemija ili mliječna groznica

Hipokalcemija nastaje zbog velikog utroška kalcija pri stvaranju mlijeka. Naglim početkom stvaranja velikih količina kolostruma i mlijeka organizam krave troši velike količine kalcija. Bez obzira...

Načini tova junadi

Kada telad dostignu tjelesnu masu od 220 kg i kada u potpunosti postanu funkcionalni preživači, započinje intenzivni tov junadi. Kod tog tova možemo razlikovati dvije...

Pšenica i ječam u ishrani stoke

Kemijski sastav pšenice je znatno varijabilniji nego drugih žitarica. Tako sadržaj proteina varira od 10 do 18%,ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja. Tako visoke temperature...

Prilikom hranidbe krava oprez pri dodavanju uree!

Istraživanja pokazuju da je mliječna krava sposobna, ukoliko konzumira više od 200 grama uree dnevno (oko 90 g čistog dušika), za godišnju proizvodnju od...

Znakovi gonjenja krava i optimalno vrijeme osjemenjivanja

Tjeranje ili gonjenje krava javlja se u proestrusu i estrusu tijekom spolnog ciklusa a može se otkriti po vanjskim znakovima. Krave su nemirne, slabije jedu,...

Zimsko držanje goveda u štali

Način držanja goveda, mliječnih i tovnih, u značajnoj mjeri utječe na proizvodnju, zdravlje, plodnost i druge važne odlike. U dobrim uvjetima držanja, smještaja i hranidbe,...

Tjelesna kondicija krava

Ocjenjivanje tjelesne kondicije krava daje dodatne korisne informacije za poboljšanje stada. Glavni je cilj postići optimalnu kondiciju krave u vrijeme telenja to značajno utiče na...

Mikropopulacija predželudaca kod preživača

U predželucima preživača obitava brojna populacija bakterija (1010- 1011 /gramu buragova sadržaja). Prilike u buragu su optimalne za život i razmnožavanje stotina vrsta bakterija koje...

Higijena muznih uređaja

Pranje je potrebno obaviti odmah nakon prestanka mužnje. Sisne čaše treba temeljito oprati hladnom ili mlakom vodom, nikako vrućom vodom (jer se bjelančevine mlijeka...

Zagorsko crveno govedo

Zagorsko crveno govedo nastalo je križanjem domaćih populacija goveda, vjerojatno u tipu buše, s austrijskim Tux-Zillertal govedima, koje je započelo početkom 19. stoljeća na...

Upotreba soje u krmnoj silaži

Zrno soje sadrži 38 % bjelančevina, 20 % ulja, više od 30 % različitih ugljikohidrata, vitamina i minerala. Bjelančevine su velike biološke vrijednosti ,...

Isplaćeno 25 milijuna kuna za uzgoj rasplodnih junica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je drugi dio nacionalne potpore korisnicima mjere „Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih...

Posavska gulja, izumrla pasmina goveda

Posavska gulja je pasmina goveda nastala u slivnom području rijeke Save. Pretpostavlja se da je pasmina oblikovana pretapanjem lokalne populacije goveda slivnog područja rijeke...