Govedarstvo

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Novih 9,4 milijuna kuna iz PRR-a za ulaganje u tovno govedarstvo u Slavoniji

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u petak, 25. rujna 2020., prilikom svog posjeta Brodsko-posavskoj županiji nazočila potpisivanju i uručivanju 29 novih ugovora u vrijednosti...

U Križevcima za nova ulaganja u poljoprivredu i tovno govedarstvo potpisani ugovori vrijedni 12,9...

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sudjelovala je u petak, 11. rujna 2020., na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima u potpisivanju nova 42 ugovora u vrijednosti...

Mineralna krmiva u hranidbi krava

Stalan se manjak mineralnih tvari kod mliječnim životinja, prije svega, odnosi na makrominerale (kalcij, fosfor, natrij, klor, magnezij, kalij i sumpor), a zatim i...

Laktacija – izlučivanje mlijeka

Mliječna žlijezda je u času telenja razvijena i sposobna proizvoditi mlijeko. Preduvjet kontinuirane proizvodnje mlijeka je redovito pražnjenje vimena. Laktaciju možemo podijeliti na sljedeće funkcije: Stvaranje...

Pretjerano pašenje na sušom zahvaćenom pašnjaku dovodi do defolijacije i degradacije pašnjaka

Ljeto općenito donosi visoke temperature i manjak padalina. Na taj način dolazi do pada proizvodnje krme na pašnjaku. Ljetno izostajanje normalnog ciklusa vode na pašnjaku...

Proizvodnja i gospodarenje stajskim gnojem goveda

Stajski je gnoj važan nusproizvod u govedarskoj proizvodnji, a inače predstavlja vrijedno gnojivo u održavanju plodnosti tla. Svakodnevnim čišćenjem staja u kojima borave goveda nastaju...

Hipokalcemija ili mliječna groznica

Hipokalcemija nastaje zbog velikog utroška kalcija pri stvaranju mlijeka. Naglim početkom stvaranja velikih količina kolostruma i mlijeka organizam krave troši velike količine kalcija. Bez obzira...

Načini tova junadi

Kada telad dostignu tjelesnu masu od 220 kg i kada u potpunosti postanu funkcionalni preživači, započinje intenzivni tov junadi. Kod tog tova možemo razlikovati dvije...

Pšenica i ječam u ishrani stoke

Kemijski sastav pšenice je znatno varijabilniji nego drugih žitarica. Tako sadržaj proteina varira od 10 do 18%,ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja. Tako visoke temperature...

Prilikom hranidbe krava oprez pri dodavanju uree!

Istraživanja pokazuju da je mliječna krava sposobna, ukoliko konzumira više od 200 grama uree dnevno (oko 90 g čistog dušika), za godišnju proizvodnju od...

Znakovi gonjenja krava i optimalno vrijeme osjemenjivanja

Tjeranje ili gonjenje krava javlja se u proestrusu i estrusu tijekom spolnog ciklusa a može se otkriti po vanjskim znakovima. Krave su nemirne, slabije jedu,...

Zimsko držanje goveda u štali

Način držanja goveda, mliječnih i tovnih, u značajnoj mjeri utječe na proizvodnju, zdravlje, plodnost i druge važne odlike. U dobrim uvjetima držanja, smještaja i hranidbe,...

Tjelesna kondicija krava

Ocjenjivanje tjelesne kondicije krava daje dodatne korisne informacije za poboljšanje stada. Glavni je cilj postići optimalnu kondiciju krave u vrijeme telenja to značajno utiče na...

Mikropopulacija predželudaca kod preživača

U predželucima preživača obitava brojna populacija bakterija (1010- 1011 /gramu buragova sadržaja). Prilike u buragu su optimalne za život i razmnožavanje stotina vrsta bakterija koje...