Govedarstvo

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Evidencija o prirodnom pripustu goveda

Oplodnja u goveda obavlja se umjetnim osjemenjivanjem ili prirodnim pripustom. U mesnih i izvornih pasmina dominira prirodni pripust, jer se prvenstveno uzgajaju u sustavu...

Povijest pasmine Angus

Vrlo je malo poznato o porijeklu pasmine goveda koja je danas poznata kao Aberden-Angus. Smatra se da su na područje današnje Škotske došli s putujućim...

Održana 13. Godišnja izborna skupština HUSIM-a

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković se s ravnateljicom Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Darjom Sokolić u srijedu, 30. lipnja 2021. godine, pridružila 13. Godišnjoj...

Utjecaj visokih temperatura na domaće životinje

Toplotni udar nastaje uslijed povećanog stvaranja topline u tijelu i smetnji u njenom odavanju. Znači, nije riječ o lokalnom djelovanju uslijed izravnih sunčevih zraka...

Stanje u sektoru govedarstva u Republici Hrvatskoj

Posljednjih desetljeća govedarstvo prolazi kroz značajne strukturne promjene, što se može pratiti kroz podatke o prosječnoj veličini stada te broju gospodarstava u govedarstvu. Ukupan broj...

Plansko sparivanje goveda

Plansko sparivanje goveda jedan je od glavnih alata u unapređenju uzgoja. Uključuje planski odabir bika za pojedinu kravu, odnosno junicu, a cilj je dobivanje...

Osobitosti probave u preživača

Probava u preživača uvelike se razlikuje od probave ostalih domaćih životinja. Preživači su karakteristični zbog postojanja predželudaca i akta preživanja. Njih se naziva i poligastričnim...

Pomagala za otkrivanje estrusa u krava

Na tržištu u Hrvatskoj postoje pomagala za otkrivanje tjeranja kod krava koje nisu na vezu. Radi na principu kartice na grebanje. I to na principu...

Proizvodnja i gospodarenje stajskim gnojem goveda

Stajski je gnoj važan nusproizvod u govedarskoj proizvodnji, a inače predstavlja vrijedno gnojivo u održavanju plodnosti tla. Svakodnevnim čišćenjem staja u kojima borave goveda nastaju...

Hranidba krava u ranoj laktaciji po modificiranoj metodi razdoja

Po ovoj se metodi krave ti suhostaju hrane obrokom koji osigurava hranjive tvari za uzdržnu hranu i dnevnu proizvodnju mlijeka od 8 litara. Obrok od...

Respiratorne bolesti goveda

Respiratorne bolesti goveda su bolesti koje nastaju međusobnim djelovanjem više različitih čimbenika među koje spadaju predispozicija životinje, okolišni čimbenici i različiti mikroorganizmi. Najčešće okolišni čimbenici...

Tipovi tova goveda

Proizvodnja goveđega mesa ubraja se u onu stočarsku proizvodnju koju prati velika različitost, kao što su različiti sustavi uzgoja, različite završne klaoničke tjelesne mase...

Paša u ishrani preživača

Paša je kvalitetan i najjeftiniji izvor hranjivih tvari u proizvodnji mlijeka tijekom ljetnih mjeseci, od sredine travnja do sredine listopada. Pašu je moguće organizirati na...

Isplaćeno više od 53 milijuna kuna potpore u sektoru govedarstva

Ovaj tjedan isplaćeno je više od 53 milijuna kuna korisnicima Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za zadnju godinu...