Prilikom hranidbe krava oprez pri dodavanju uree!

1995

Istraživanja pokazuju da je mliječna krava sposobna, ukoliko konzumira više od 200 grama uree dnevno (oko 90 g čistog dušika), za godišnju proizvodnju od 200 kg sirovih proteina.

krava

Prije nego se pristupi dodavanju NPN materija obroku potrebno je valjano procijeniti hraniva u pogledu sadržaja i kvaliteta proteina.

Najuspješnije dodavanje je kod kukuruza i kukuruzne silaže kao visokoenergetskih, a niskoproteinskih hraniva (Oprez: kukuruzna silaža od biljaka pogođenih sušom i od jako gnojenog kukuruza može sadržavati znatne količine NPN-a!!!). Preporučena količina uree u smjesi koncentrata je 1 % a 0,5 % u kukuruznoj silaži (5 kg/t). Ako se silaži doda 0,5 % uree treba smanjiti količinu zrnaste hrane.

Dodavanje 5 kg uree po toni kukuruzne silaže povećat će sadržaj proteina od 8 na 11-12 % na bazi suhe tvari. U prosjeku, grlu se daje 180-230 grama uree dnevno. Pošto nije ukusna treba je temeljno izmiješati sa koncentratom, silažom ili melasom. Nije ju preporučljivo posipati po drugim hranivima zbog gorčine.

Tijekom perioda privikavanja grla potrebno je 7-10 dana postepeno povećavati količinu uree te neće doći do smanjenja konzumiranja hrane odnosno proizvodnje. U ranoj laktaciji treba grlu ograničiti količinu uree. međutim, važno je napomenuti I prvu pomoć u slučaju trovanja grla ureom: kod pojave prvih simptoma, grlu ulijte u burag 5 ili 10 % rastvor octene kiseline, a 2-3 sata poslije ponoviti tretman sa polovinom prvobitne količine rastvora.

Da bi izbjegli ovakve neugodnosti uputno je u hranidbu ishranu grla uvesti, bar povremeno, domaći jabukovi ocat.

Primjer smjese koncentrata s industrijskim NPN dodatkom

Navedeni primjer smjese odnosi se na hranidbu priplodnih junica od šestog mjeseca starosti pa do partusa. Smjesa 1 / 2 sadrže u postocima: mljeveni kukuruz 61,5/70,0; pogače suncokreta 10,0/0,00; sačma uljane repice 15,0/11,0; suhi kvasac 0,00/2,0; NPN dodatak 2,5/6,0; pšenične mekinje 8,0/8,0; premiks minerala 2,0/2,0 i premiks vitamina 1,0/1,0.

Interesantan je ogledni tov dvije grupe zebu junadi glavama i lišćem šećerne repe s dodatkom 1,8 kg suhe tvari NPN preparata te smjesom lista šećerne repe i kukuruza (40:60) sa istovjetnim dodatkom. Na prvom obroku, prosječan dnevni prirast grla je bio 125 g, na drugom 708 g.

Primjena NPN dodataka je uspješna i u tovu ovaca za proizvodnju mesa. Hranidba preživača može se vršiti dodatkom NPN tvari obroku, uz dovoljno prisustvo lakoprobavljivih ugljikohidrata (koji su prekursori keto kiselina za sintezu mikrobnih proteina) i mineralnih materija. Ne treba zaboraviti ulogu grubih, biljnih vlakana u obroku za pravilan motilitet predželudaca – redovno davanje sijena a junadima u intenzivnom tovu bar 1-2 kg dnevno. Kod komponiranja obroka treba obratiti pažnju na sadržaj sumpora u hranivima i njegov odnos prema dušiku.

Pažljivim balansiranjem obroka može se postići rentabilna i sigurna proizvodnja mlijeka i mesa, za što treba upotrijebiti provjerena znanstvena saznanja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.