Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

Edukacija iz vinogradarstva i vinarstva, rezidba i uzgoj vinove loze…

Nedostaci , mane i kvarenje vina

Negativne promjene koje se javljaju u vinu, zavisno od njihovog nastanka i intenziteta, mogu se označiti kao nedostaci, mane i kvarenja vina. Nedostatci koji se...

Priprema tla za podizanje vinograda

Vinogradi se često podižu na terenima gdje je prethodno bio posađen voćnjak, vinograd ili šikara. Na takvim površinama najprije je potrebno obaviti krčenje. Pri...

Sve što trebati znati o uzimanju uzoraka tla

Prije uzimanja uzoraka treba procijeniti ujednačenost parcele, a to se može jedino dobrim poznavanjem mikroreljefa (nagiba, depresija, uzvišenja) i teksturnih karakteristika tla. Neujednačenost parcele najlakše...

Željezo je važan element u uzgoju vinove loze

Željezo ima važnu funkciju u stvaranju klorofi la, fotosintezi disanja, izmjeni tvari u biljci. Poseban problem kod nekih naših tala je nedostatak željeza. Nedostatak željeza...

Cvatnja vinove loze

Cvatnja počinje odvajanjem latica na osnovi cvijeta a ne pri vrhu kao kod većine drugih biljaka. Vrhovi latica savijaju se prema gore u obliku...

Siva plijesan vinove loze

Najčešće siva plijesan zarazi vinograd u fenofazi završetka cvatnje. Posebno se jako razvije u uvjetima slabog čišćenja grozdića (zbog kiše ili rose), kad se...

Octena mušica grožđa

Octena mušica ploda (Drosophila suzukii, Matsumura, 1931.) potječe iz Azije. Štetnik je prvi put uočen u Japanu 1916. godine. Kasnije se pojavljuje u Kini,...

Bogdanuša ili Vrbanjka

Podrijetlo sorte nije dokazano. Smatra se autohtonom sortom otoka Hvara jer ju izvan otoka rijetko susrećemo. Bulić (1949) navodi kao sinonim Mladinku, ali je ista...

Teran ili Istrijanac

Teran je vrlo stara sorta, o čemu govore i mnogobrojni povijesni podaci. Prvi pisani tragovi o vinu Teran datiraju krajem 14. stoljeća s podrucja Udina...

Gnojidba vinograda u rodnosti

Redovitom gnojidbom unose se u tlo hraniva koje je vinova loza iznijela prinosom, a i stvaraju se zalihe svih onih hraniva koji nedostaju u...

Kisela trulež grožđa

Osim sive plijesni, na bobama grožđa u jesen, mogu se naći i druge gljivice. Tako je poznato da se na bobama poslije tuče naseljava...

Oprezno s pljevidbom vinove loze

Optimalna temperatura za razvoj vinove loze kreće se između 25 i 35 °C. Ali, kada temperature porastu iznad te granice javljaju se i prve...

Zaštita vinove loze u vrijeme cvatnje

Za početak cvatnje i završetak cvatnje, za suzbijanje bolesti, moraju se svakako koristiti kombinirani fungicidi sistemično-kontaktnog djelovanja koji će se nakon prskanja rasporediti po...

Podignut matičnjak bezvirusnih, autohtonih sorti Zlatarice i Trnka

Vrgorac, 29. travnja 2020. - U vrgorskom vinogorju, jednom o najvećih u Hrvatskoj po broju zasađenih čokota vinove loze, jučer je podignut matičnjak dviju...