Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

Edukacija iz vinogradarstva i vinarstva, rezidba i uzgoj vinove loze…

Cikade i grinje na vinovoj lozi

Postoji veći broj fitoplazmi prouzrokovača žutila i crvenila lišća vinove loze, ali je najopasnija od njih Flavence doree. Ranije se smatralo da su bolesti tipa...

Tumor vinove loze

Ova bakterija može parazitirati na mnogo biljaka, voćkama, vinovoj lozi i šumskom bilju. U Hrvatskoj je bolest prisutna, ali ne mnogo raširena. Sorte i...

Sve o proizvodnji bijelih vina

Osnovna je razlika između postupaka proizvodnje bijelih i crnih vina u tome što se bijela vina najčešće dobivaju vrenjem mošta, a crna vrenjem masulja. Moderna...

Stavljanje vina na tržište

Rješenje za stavljanje vina na tržište izdaje Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (dalje: Agencija, HAPIH) /Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo. Podnositelj zahtjeva dostavlja...

Izbor položaja za podizanje novog nasada

Pri izboru položaja za podizanje novog nasada stolnoga grožđa treba voditi računa o svim čimbenicima koji mogu utjecati na kvalitetu grožđa, a time i...

Izbor sorte za sušenje grožđa

Za proizvodnju grožđica koriste se pretežno bijele sorte bez sjemena kao što su Thompson, Sultana, Malaga, Monukka, Zante, Muscat i druge. Na našemu tržištu najpoznatija...

Teškoće u čuvanju vina

Tople proljetne i još toplije ljetne dane najbolje podnose suha vina koja su općenito manje zahtjevna tijekom čuvanja, pogotovo ako su na vrijeme pretočena,...

Kako utjecati na kakvoću vina?

Malolaktična fermentacija (MLF) je biološki proces pretvorbe jabučne kiseline u mliječnu, a vinari diljem svijeta tradicionalno je koriste u proizvodnji bijelih i crnih vina. Općepoznato...

Baboov i Oechslov moštomjer

Za određivanje sadržaja šećera u grožđu, odnosno moštu, postoje moštne vage. Kod nas se najčešće koristi Baboova moštna vaga koja pokazuje utezne postotke šećera...

Dopušteni postupci i sredstva u proizvodnji mošta i vina

U proizvodnji, doradi i njezi vina uz uobičajene tehnološke postupke (muljanje - runjenje, ocjeđivanje, prešanje, otakanje, pretakanje, prozračivanje, dolijevanje i sl.) dopušteni su i...

Dopušteni enološki i proizvodni postupci u proizvodnji vina

Enološki i proizvodni postupci koji se mogu koristiti u pro­izvodnji masulja, mošta, mošta u vrenju, koncentriranog mošta i mladog vina u vrenju su sljedeći: 1....

Berba vinskih sorti vinove loze

Kada je određena optimalna zrelost grožđa i obavljene sve organizacijsko – tehničke pripreme, počinje berba grožđa namjenjenog preradi, odnosno pravljenju vina i drugih prerađevina. Grožđe...

Bijela i crvena plamenka

U ovom članku predstavljamo dvije stare stolne sorte grožđa, bijelu i crvenu plamenku (na slici). Plemenka bijela Stara stolna sorta grožđa, koja je zastupljena u svim...

Razmaci sadnje stolnih kultivara

Vinova loza, kao i svaka druga biljka, za rast i razvoj te kvalitetan i obilan prinos zahtijeva određeni životni prostor. Dugogodišnja iskustva stručnjaka i proizvođača...