Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

Edukacija iz vinogradarstva i vinarstva, rezidba i uzgoj vinove loze…

Dopušteni enološki i proizvodni postupci u proizvodnji vina

Enološki i proizvodni postupci koji se mogu koristiti u pro­izvodnji masulja, mošta, mošta u vrenju, koncentriranog mošta i mladog vina u vrenju su sljedeći: 1....

Berba vinskih sorti vinove loze

Kada je određena optimalna zrelost grožđa i obavljene sve organizacijsko – tehničke pripreme, počinje berba grožđa namjenjenog preradi, odnosno pravljenju vina i drugih prerađevina. Grožđe...

Bijela i crvena plamenka

U ovom članku predstavljamo dvije stare stolne sorte grožđa, bijelu i crvenu plamenku (na slici). Plemenka bijela Stara stolna sorta grožđa, koja je zastupljena u svim...

Razmaci sadnje stolnih kultivara

Vinova loza, kao i svaka druga biljka, za rast i razvoj te kvalitetan i obilan prinos zahtijeva određeni životni prostor. Dugogodišnja iskustva stručnjaka i proizvođača...

Berba grožđa

Vrijeme kada će biti berba u prvom redu ovisi od zrelosti grožđa, a zrelost od sorte i klime. Na zrelost grožđa utječu i načini...

Upotreba enzima u proizvodnji vina

Razgrađujući pektine u pokožici grožđa, pektolitički se enzimi koriste za bistrenje moštova u tehnologiji dobivanja većine bijelih vina. Kod maceracije bijelog grožđa sa pokožicom...

Čišćenje pljesnivih bačvi

Pljesnive bačve prepoznajemo po sivozelenoj plijesni koja se nalazi s vanjske i unutrašnje strane. Ukoliko je na bačvi malo plijesni, postupa se kao i kod...

254 medalja hrvatskih vinara na ovogodišnjem Decanteru

Hrvatski vinari osvojili su 254 medalje na najvećem i najutjecajnijem svjetskom vinskom natjecanju Decanter World Wine Awards (DWWA), 3 platinaste nagrade, 8 zlata, 80...

Upotreba hidrogela u voćarstvu i vinogradarstvu

Hidrogel je bijeli kristal različite granulacije (sličan šećeru) poznat kao spoj natrijev poliakrilat. Hidrogel ili aquagel u kontaktu s vlagom povećava 10 puta zapremninu i...

Sve što trebate znati o folijarnoj gnojidbi

Folijarna gnojidba zapravo je dodatna ishrana biljaka, i nije zamjena za ishranu kroz tlo, dakle preko korijena, jer su potrebe biljaka za hranivima (tu...

ITALIA, bijeli stolni kultivar

Ovaj bijeli stolni kultivar dobiven je križanjem kultivara Bicane x Muškat Hamburg. U početku nije bio prihvaćen, ali postupno se počeo širiti zbog izgleda grozda,...

Održavanje inox bačvi

Pranje i čišćenje posuda i bačava od inox materijala lakše je nego pranje bačava od drvenih materijala. Naime, duge na drvu bačava imaju sićušne rupice...

Grožđani savijači

U godinama kada je ljeto suho, a početak jeseni kišovit štete od grožđanih savijača (moljaca) posebno od gusjenica sivog grožđanog savijača mogu biti izuzetno...

Plamenjača vinove loze

Vinova loza je trenutno u fenofazi odvojenih i formiranih grozdića. Povećavanjem temperature i učestalim padalinama sve je veća opasnost od zaraze plamenjačom (Plasmopara viticola). Ukratko,...