Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

Edukacija iz vinogradarstva i vinarstva, rezidba i uzgoj vinove loze…

Zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze svakako je najopasnija bolest vinove loze u Europi, ne samo fitoplazmatska, nego bolest uopće. U vinogradima u kojima se pojavi brzo...

Pretakanje vina

Kada završi fermentacija, govorimo o mladom vinu. Šećer je provrio do kraja ili željenog stupnja (ostatak neprevrelog šećera u vinu). Mlado vinu zahtijeva slijedeće...

Rezidba i pravilan uzgoj mlade vinove loze

Rezidba vinove loze prvih 4-5 godina poslije sadnje vinograda presudna je za njegov uspješan razvoj i što ekonomičnije iskorištavanje u godinama pune redovite rodnosti. U...

Zimski pak za zaštitu voćaka i vinove loze tijekom zime

I tijekom zime na mnogim voćnim vrstama i vinovoj lozi su prisutni razni štetni organizmi. Premda ti štetni organizmi u zimskom razdoblju, u pravilu,...

Esca ili apopleksija

Posljednjih godina veliku pažnju vinogradara širom svijeta, pa i kod nas, zaokuplja pojava bolesti zvane eska ili apopleksija ili apoplektično venuće ili sušenje vinove...

Prihrana vinograda

Prvu dušičnu prihranu putem tla trebalo je obaviti Ureom N 46 ili Petrokemijasom 20 N + 24 S rano u proljeće prilikom prve obrade...

Medič ili medna rosa na vinovoj lozi

Medič ili medna rosa je produkt metabolizma većega broja insekata (lisne i štitaste uši, štitastih moljaca, lisne buhe i dr.). Medna rosa pretežno se...

Prava nove sadnje vinograda

U slučaju kada države članice dodijele prava nove sadnje za područja namijenjena novoj sadnji koja se provodi na temelju mjera za komasaciju ili mjera...

Koliko često treba gnojiti voćnjake, maslinike i vinograde?

Redovita gnojidba mineralnim gnojivima višegodišnjih nasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovne gnojidbe i prihrane. U osnovnoj gnojidbi primjenjuje...

Sumpor u moštu i vinu

Današnja proizvodnja vina nezamisliva je bez sumpornog dioksida koji se koristi od berbe do punjenja vina u boce, naravno u umjerenim dozama. Naime, do...

Opća pravila vezana uz uzgoj kultivara vinove loze

U slučaju kad dopušteni kultivari nisu ujedno i kultivari preporučeni za uzgoj u pojedinim regijama od njih je dopušteno proizvoditi samo vino bez ZOI...

Vrijeme je za sadnju voćaka i vinove loze

Vrijeme je da se nabave cjepovi za podizanje novog vinograda ili za nadosadnju. Rigola se ručno ili mehanizacijom gdje dopušta teren. Nabavlja se materijal za...

Gnojidba vinograda poslije berbe

Uzgoj vinove loze zahtjeva redovitu gnojidbu kojom vinovoj lozi nadoknađujemo hranjiva iznesena prinosom odnosno berbom grožđa, a isto tako stvaraju se zalihe svih onih...

Bistrenje vina

Mnoga vina nakon prvog pretoka nisu dovoljno izbistrena. Mutnoću u vinu uzrokuju različite koloidne čestice, koje slobodno lebde. Stupanj bistroće je puno veći kod vina...