Vinogradarstvo Stranica 3

Vinogradarstvo

Edukacija iz vinogradarstva i vinarstva, rezidba i uzgoj vinove loze…

Sredstva Vinske omotnice za 2020. godinu iskorištena gotovo u cijelosti

S danom 15. listopada 2020. godine završena je još jedna „vinska“ financijska godina. Od ukupno dostupnih 10,8 milijuna eura za 2020. godinu u okviru...

Kako obaviti kvalitetnu rezidbu?

Broj zimskih pupova na jednogodišnjem drvetu koji ostaje na trsu nakon reza zove se opterećenje. Opterećenje je broj ostavljenih pupova na jednom trsu. U načelu...

Stolni kultivari vinove loze

Uzgoj stolnih kultivara s gospodarskog gledišta predstavlja vrlo unosan, ali i odgovoran posao. Naime, pri izboru sortimenta potrebno je voditi računa o mnogim čimbenicima...

Oksidacija vina

Pod ovim pojmom podrazumijevamo štetan utjecaj kisika na vino . Oksidacija se može dogoditi u svakom trenutku proizvodnje vina, od mošta do stavljanja u boce. Iako...

Ruževina ili Bjeloruža

Njezino podrijetlo nije sa sigurnošću utvrđeno, međutim smatra se autohtonom sortom Sjeverne Dalmacije. Bulić (1949) navodi da se uzgaja na području Šibenika, Drniša, Knina,...

Zašto je bolje vinograde gnojiti u jesen?

Jedan od razloga zbog kojeg je potrebna jesenska gnojidba vinograda leži u činjenici da je u jesen mnogo lakše nabaviti odgovarajuću vrstu gnojiva –...

Osigurana dodatna sredstva za mjere pomoći vinarima

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. rujna 2020. godine donesene su dodatne Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od...

Dolcin, stara istarska sorta

Podrijetlo nije utvrđeno. Pretpostavlja se da je autohtona sorta Istre, gdje se tradicionalno uzgaja u vrlo ograničenoj mjeri. Uzgaja se u središnjoj Istri, uglavnom u...

ESCA ili apopleksija vinove loze

Posljednjih godina veliku pažnju vinogradara širom svijeta, ali i kod nas u Hrvatskoj zaokuplja pojava bolesti zvane eska ili apopleksija ili apoplektično venuće. Apopleksija vinove...

Berba i dozrijevanje grožđa

Prije same berbe grožđa potrebno je obaviti pripremu za berbu. Ona se sastoji od pripreme alata i posuda, podruma i strojeva za primarnu preradu...

Filoksera vinove loze

Filoksera je sitna uš koja u velikom mnoštvu živi na sitnom korijenu vinove loze. Sisanjem sokova slabi biljku, stvarajući ozljede tj. izrasline na korijenu...

Nedostaci , mane i kvarenje vina

Negativne promjene koje se javljaju u vinu, zavisno od njihovog nastanka i intenziteta, mogu se označiti kao nedostaci, mane i kvarenja vina. Nedostatci koji se...

Priprema tla za podizanje vinograda

Vinogradi se često podižu na terenima gdje je prethodno bio posađen voćnjak, vinograd ili šikara. Na takvim površinama najprije je potrebno obaviti krčenje. Pri...

Sve što trebati znati o uzimanju uzoraka tla

Prije uzimanja uzoraka treba procijeniti ujednačenost parcele, a to se može jedino dobrim poznavanjem mikroreljefa (nagiba, depresija, uzvišenja) i teksturnih karakteristika tla. Neujednačenost parcele najlakše...