Vinogradarstvo Stranica 2

Vinogradarstvo

Edukacija iz vinogradarstva i vinarstva, rezidba i uzgoj vinove loze…

Izbor stolnih kultivara

Izbor kultivara stolnoga grožđa vrlo je delikatan i težak posao. U svijetu danas postoji čak nekoliko tisuća kultivara. Međutim, tek malen broj, možda ni...

Uzgojni oblik “Pergola tendone”

Riječ “tendone” u prijevodu znači nadstor ili zatvoren (pokriven) krov, a u nas se uobičajeno zove “pergola ravnog krova”. To je danas u svijetu...

Načini vezanja vinove loze

Cilj samog vezanja je da se dobije uspravno stablo i pravilni krakovi na kordunicama.  Stablo se vezuje špagom ili odgovarajućim plastičnim materijalima. Međutim, općenito...

Rez u zrelo

Rezidbom vinove loze regulira se rast, rodnost i kvaliteta priroda te održava oblik uzgoja. Ni jedna drvenasta kultura ne podnosi tako jaku rezidbu kao...

Modra kosovina

Sorta je u povijesti bila jedna od značajnih crnih sorata na području Štajerske i sjeverozapadne Hrvatske, a uzgajala se u znatno manjoj mjeri i u...

Armatura u vinogradima

Danas je podizanje modernih vinograda nezamislivo bez oslonca – armature. Armatura se sastoji od stupova, žice, sidara (ankera), različitih zatezača žice i dodatnih pomagala...

Kadarun ili Bećirska loza

Sorta je u prošlosti bila raširena od Neretve pa sve do Trebinja i Crne Gore (Bulić, 1949). Danas se smatra autohtonom sortom Konavala, gdje se...

Uskoro novi natječaji za sektor vinarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavit će Javne natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru...

Uvjeti za uzgoj vinove loze

Vinova loza ima velike zahtjeve prema toplini. Količina topline izražava se sumom aktivnih temperatura tijekom vegetacije (od travnja do rujna), a čini ju zbroj...

Siva plijesan vinove loze

Ako je vrijeme vlažno s mnogo oborina, na bobicama se pojavljuje pepeljasto siva navlaka, koja predstavlja konidiofore s konidijama koje šire zarazu s bobice...

Sredstva Vinske omotnice za 2020. godinu iskorištena gotovo u cijelosti

S danom 15. listopada 2020. godine završena je još jedna „vinska“ financijska godina. Od ukupno dostupnih 10,8 milijuna eura za 2020. godinu u okviru...

Kako obaviti kvalitetnu rezidbu?

Broj zimskih pupova na jednogodišnjem drvetu koji ostaje na trsu nakon reza zove se opterećenje. Opterećenje je broj ostavljenih pupova na jednom trsu. U načelu...

Stolni kultivari vinove loze

Uzgoj stolnih kultivara s gospodarskog gledišta predstavlja vrlo unosan, ali i odgovoran posao. Naime, pri izboru sortimenta potrebno je voditi računa o mnogim čimbenicima...

Oksidacija vina

Pod ovim pojmom podrazumijevamo štetan utjecaj kisika na vino . Oksidacija se može dogoditi u svakom trenutku proizvodnje vina, od mošta do stavljanja u boce. Iako...