Voćarstvo

Voćarstvo

Instrukcije u rezidbi voćaka, predstavljanje novih tehnologija i sorti u voćarstvu…

Pogreške u rezidbi voćaka

Rezidba je važan uzgojni zahvat o čijoj pravilnoj izvedbi ovisi rast i rodnost voćke. Pravilno obavljena rezidba osobito je važna za mlade voćke, jer...

Sadnja sadnica jabuke i kruške

Budući nasad uvelike ovisi o samoj kvaliteti sadnog materijala. Valja saditi jednogodiönji sadni materijal visoke kvalitete tj. sadnice s dobro razvijenim korijenovim sustavom i...

Zastiranje zemljišta u voćnjacima

Na razvoj reproduktivnih organa i početak rodnosti voćaka dobro utječe zastiranje zemljišta. Osobito je korisno u krajevima u kojima godišnje padne manje od 550...

Breskvin moljac

Breskvin moljac prvenstveno pravi štete na breskvi i nektarini, premda je uočeno kako napada i ostale koštičave voćke-šljivu, marelicu, višnju i trešnju. Do sada je...

Zaštita voćaka od kasnog mraza

U nekim krajevima česti kasni proljetni mrazevi mogu znatno smanjiti prinose voćaka. Pri temperaturi -1 do -2 °C stradaju zametci plodova, a pri temperaturi od...

Antraknoze malina

Simptomi antraknoze maline pokazuju se po čitavoj dužini mladih izdanaka u proljeće na kojima se razvijaju sitne purpurne, sporadično raspoređene pjege. S vremenom te pjege...

Rezidba stabla višnje

Višnje se najčešće režu u obliku vaze. Visina je debla od 50 do 70 cm. Taj uzgojni oblik nema provodnice. Karakteristično je da tri...

Jednostavnost uzgoja kupine

Kupina predstavlja cijenjeno voće koje obiluje visokovrijednim hranjivim sastojcima kao što su šećeri, organske kiseline, pektini, celuloza, mineralne tvari i vitamini. Plodovi su posebice bogati...

Količina kalija i dušika utječu na boju plodova jabuke

Općenito gledano, suvišak dušika iz tla ili folijarno apliciranog negativno djeluje na proizvodnju antocijana i bojanje jabuka. Višak dušika nakon oplodnje može pomoći, kako bi...

Suzbijanje čađave krastavosti na jabukama i kruškama

U suzbijanju fuzikladija najvažnije je spriječiti primarnu infekciju. Te primarne infekcije traju od početka vegetacije pa sve do fenofaze ploda starosti 6 tjedana. Vremenski...

Kalemljenje trešanja

Kada smo s provjerenih i pomno odabranih stabala uzeli kalem grančice vršimo njihovo kalemljenje na postojeća stabla trešanja unutar nasada. Na taj način u voćnjak...

Tehnologija uzgoja jagoda

Sadnja jagoda vrši se u ljeto ili ranu jesen. Proizvodnja na istoj površini obično traje tri godine i nakon toga jagoda na istu tu...

Ljeskova strizibuba

Posljednjih godina uzgoj lijeske postaje sve popularniji te su podignuti i još uvijek se podižu brojni mladi nasadi. Novopečene voćare vrlo često tijekom ljetnih mjeseci...

Sadnja borovnica

Za sadnju treba koristiti sadnice stare 2-3 godine čija je visina oko 50-60 cm sa dobro razvijenim korijenom. Ukoliko je moguće treba koristiti kontejnerske sadnice...