Voćarstvo

Voćarstvo

Instrukcije u rezidbi voćaka, predstavljanje novih tehnologija i sorti u voćarstvu…

Japanska jabuka ili kaki

Japanska jabuka (Diospyros kaki L.) podrijetlom je iz Azije i u prirodi raste u Japanu, Kini, Burmi i na obroncima Himalaje, sve do 2500...

Mongolska borovnica

Mongolska borovnica kao najpoznatija vrsta nastala je križanjem mongolskih i prerijskih sorti pa su se tako dobili dobri kultivari, čiji se preci i smatraju...

Mediteranska voćna mušica

Mediteranska voćna muha predstavlja izrazito polifagnog štetnika jer je utvrđeno kako napada i oštećuje preko 240 biljnih vrsta. Iako je to u svijetu već zabilježeno,...

Sve što trebati znati o uzimanju uzoraka tla

Prije uzimanja uzoraka treba procijeniti ujednačenost parcele, a to se može jedino dobrim poznavanjem mikroreljefa (nagiba, depresija, uzvišenja) i teksturnih karakteristika tla. Neujednačenost parcele najlakše...

Sve o uzgoju breskve

Za breskvu su prikladna duboka, dobro drenirana tla, lakšeg teksturnog sastava i dobre strukture, te neutralne do slabo kisele reakcije. Breskve i nektarine nije dobro...

Zaštita voćaka od štetnika golobrsta

Zbog vrlo velikih šteta koje gusjenice ovih štetnika mogu pričiniti, voćnjake odnosno šume i makiju, kao glavna mjesta od kuda u najvećem broju slučajeva...

Rezidba bajama

U nas se uzgajaju uglavnom pojedinačna stabla, rijetke su skupine s više njih, a još su rjeđe veće površine (manje plantaže) s natapanjem. Općenito...

Pucanje plodova kod borovnice

Znanstvenici su otkrili nekoliko čimbenika koji utječu na pucanje bobica, značajan problem koji može uzrokovati gubitke u proizvodnji, a javlja se kod borovnice nakon...

Uzgoj kruške

Kruška, kao i druge voćke, osjetljiva je na kasne zimske mrazove početkom vegetacije. Kruška dosta rano cvate pa se preporučuje sadnja na brežuljkastim terenima od...

Najpoznatije sorte nektarina

Crimson Gold kao sorta priznata je 1967.godine. Poznata je i pod imenima Stark Crimson Gold i Zaiger. Neophodno vrijeme Crimson Golda za jarovizaciju iznosi 750...

Mušmula

Voćka koju mnogi traže kao ukras u svojim vrtovima. Osim kao listopadna voćka postoji i zimzelena. Odlikuje se otpornošću na sušu i hladnoću, pa je...

Ljepljivi pojasevi smanjuju napad štetnika

Lovni ljepljivi pojasevi su jedan vrlo učinkovit i ekološki prihvatljiv način suzbijanja mnogih kukaca koji jedan dio života provode na deblu voćaka ili im...

Palež cvijeta – opasna bolest koštičavih voćaka

Sušenje mladica očituje se u cvatnji i odmah iza cvatnje. Mladica procvate, ali tad veći ili manji broj cvjetova počinje naglo smeđiti, sušiti se...

Suzbijanje korova u kupini

Kupina se lagano i brzo razmnožava, jednostavno se uzgaja, razmjerno brzo počinje plodonositi (već u drugoj godini, a rodnost je od treće godine redovna...