Voćarstvo

Voćarstvo

Instrukcije u rezidbi voćaka, predstavljanje novih tehnologija i sorti u voćarstvu…

Čuvanje plodova šljive

Berba plodova šljive odvija se u ovisnosti od sorte, podneblja, položaja i nadmorske visine šljivika kao i od namjene plodova. Tako ukoliko ćemo plodove šljive...

Lješnjak – voćka skromnih zahtjeva

Kao što smo rekli, lijeska je voćka skromnih zahtjeva, stoga za njen uzgoj nema većih ulaganja, a opravdanost uzgoja je velika. Lijeska je voćka kojoj...

Ribizov staklokrilac

Ovaj štetnik napada crveni i crni ribiz te ogrozd. Štetnik napada izboje. Odrasli leptir ima crno tijelo sa poprečnim žutim prugama. Neprozirni dio krila je...

Sorte oprašivači u voćnjaku

U nasadima u kojima će se uzgajati autosterilne voćne vrste (jabuka, kruška, trešnje, višnja, orah, lijeska, pitomi kesten, ...) posebna se pozornost daje izboru...

Određivanje početka berbe jabuke

Kod plodova jabuke razlikuju se dva stupnja zrelosti koji su podjednako važni za određivanje vremena berbe. To su fiziološka zrelost ili dozrelost i tehnološka zrelost...

Gnojidba nasada višnje

Potrebna količina hraniva za višnju kreće se oko 50 kg/ha dušika , 30 kg/ha fosfora i 50 kg/ha kalija. Primjer gnojidbe do rodnosti: U jesen se prihrani sa 170...

Prskanje voćaka sa ureom

Jesensko prskanje povećanom koncentracijom uree bit će djelotvorno jedino ako ga pravilno i na vrijeme provedemo. Naime, ako prskanje provedemo kasno, tj. nakon što...

Uzgoj stupastih jabuka

Pod pojmom stupaste jabuke podrazumijevamo svojevrsnu biološku novinu koja omogućava uzgoj od čak deset tisuća voćaka po hektaru. Navedene jabuke se uzgajaju bez naslona što...

Nešpola ili japanska mušmula

Nešpola je suptropska voćka s vrlo širokim arealom uzgoja. Tako je nalazimo u kućnim vrtovima i parkovima uzduž čitave obale Jadranskog mora a dijelom...

Jesenska gnojidba voćaka

Jesen je period godine kada su poslovi u voćnjaku svedeni na minimum. Nakon završene zaštite bilja, potrebno je zasade pognojiti radi nadoknađivanja hranjivih elemenata...

Utjecaj suše na voćke

Uz svjetlost i biljna hranjiva, opskrba voćaka vodom jedan je od najvažnijih uvjeta za njihov pravilan rast i zdravstveno stanje. Plodovi mnogih vrsta voćaka...

Zaštita od orahove muhe

Orahova muha je štetnik podrijetlom iz Sjeverne Amerike (SAD i Meksiko). Prema literaturnim podacima može napasti breskvu i nektarinu, ali prvenstveno napada orah. U...

Vaza kao uzgojni oblik za marelicu

Kako marelica traži puno svjetla odabir uzgojnog oblika uvjetovan je klimatskim prilikama, a ponajviše osvjetljenjem. U kontinentalnom području kao uzgojni oblici najčešće se koriste...

Japanska jabuka ili kaki

Japanska jabuka (Diospyros kaki L.) podrijetlom je iz Azije i u prirodi raste u Japanu, Kini, Burmi i na obroncima Himalaje, sve do 2500...