RATARSTVO

Štetnici suncokreta

Na suncokretu se također javljaju, pored polifaga i razni štetnici nadzemnog dijela biljke. Šturci, popci Najčešće štete pričinjavaju u proljeće na različitim kulturama. Šturci imaju podešene...

Žetva sirka

Sirak za proizvonju zrna žanje se u punoj zriobi. Ravnomjerno dozrijeva i ne osipa se. Žetva se obavlja adaptiranim žitnim kombajnom. Zrno treba sušiti...

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

POVRTLARSTVO

Uzgoj graha

Grah ima veće potrebe za toplinom, ali zahvaljujući kratkoj vegetaciji može se uzgajati u širokom rasponu klimatskih uvjeta. Minimalna temperatura klijanja i nicanja graha jest...

Uvijanje listova rajčice

Prilikom dolaska toplijih dana i nešto većih dnevnih temperatura često dolazi do uvijanja donjih djelova rajčice. Postavlja se, međutim, pitanje o čemu se tu radi? Prije...

VOĆARSTVO

Fenološke faze jabuke i kruške

Fenologija je znanstvena disciplina unutar biologije koja se bavi proučavanjem životnog ciklusa, tj. ciklusa rasta i razvoja biljaka i životinja potaknutih klimatskim i okolišnim...

MASLINARSTVO