Govedarstvo Stranica 2

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Zagorsko crveno govedo

Zagorsko crveno govedo nastalo je križanjem domaćih populacija goveda, vjerojatno u tipu buše, s austrijskim Tux-Zillertal govedima, koje je započelo početkom 19. stoljeća na...

Upotreba soje u krmnoj silaži

Zrno soje sadrži 38 % bjelančevina, 20 % ulja, više od 30 % različitih ugljikohidrata, vitamina i minerala. Bjelančevine su velike biološke vrijednosti ,...

Isplaćeno 25 milijuna kuna za uzgoj rasplodnih junica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je drugi dio nacionalne potpore korisnicima mjere „Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih...

Posavska gulja, izumrla pasmina goveda

Posavska gulja je pasmina goveda nastala u slivnom području rijeke Save. Pretpostavlja se da je pasmina oblikovana pretapanjem lokalne populacije goveda slivnog područja rijeke...

Planiranje proizvodnje krme na farmama

Kao vrlo važan čimbenik managementa je planiranje proizvodnje krme. U tom smislu nedostaje kvalitetno planiranje proizvodnje krme u odnosu na kapacitete (potrebe) staje. Primjerice kukuruzne...

Ječam, zob i raž u ishrani stoke

Energetska vrijednost ječma je 92-96% od kukuruza što ga čini trećim energetskim krmivom za perad i svinje. Suha tvar ječma sadrži 55-60% škroba, ali...

Talijanske mesne pasmine goveda

Talijanske pasmine goveda postaju sve popularnije u proizvodnji goveđeg mesa, a kao njihova prednost često se ističe veći sadržaj pigmenta u koži i sluznicama,...

Za podizanje konkurentnosti tovnog govedarstva raspisan novi natječaj

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz...

Pripremno razdoblje u proizvodnji mlijeka

Pripremno razdoblje za telenje započinje suhostajem, a završava uvodom u mliječnost, odnosno otprilike mjesec dana nakon telenja. Suhostaj Započinje zasušenjem krave metodom smanjivanja hranidbe bogatih...

Savjeti za otkrivanje tjeranja krava

Uspješno otkrivanje estrusa ili tjeranja na farmi baza je za dobre rezultate plodnosti krava, öto pozitivno utječe na ekonomiju mlječnog stada. U tom kontekstu...

Hranidba krava u zimskom razdoblju

Hrana za istu količinu mlijeka po vrijednosti mora biti jednaka ljeti i zimi za muzare jer kravi muzari treba dati za istu količinu namuženog...

Postupak s kravom prije teljenja

Uspješno teljenje jedan je od najvažnijih čimbenika u mliječnom govedarstvu. Visoka se proizvodnja mlijeka može postići samo ako je krava pažljivo njegovana prije i poslije...

Stočarima isplaćeno 20 milijuna kuna

Isplaćena je nacionalna „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina“ iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva...

Minerali u ishrani stoke

Za hranjivu vrijednost krmiva važni su čimbenici u hranidbi ugljikohidrati, bjelančevine, minerali i vitamini, što je već opće poznato, ali i makro i mikroelementi...