Upis uzgojno valjanih goveda u matičnu knjigu

77

Za svaku pasminu vodi se zaseban registar tj. matična knjiga uzgojno valjanih goveda. Kod pasmina za koje postoje uzgojna udruženja, ista vode matičnu knjigu, a CS HAPIH-a obavlja ažuriranje matične knjige i pripremu podataka za izdavanje zootehničkog certifikata.

Kod pasmina za koje ne postoje uzgojna udruženja, vođenje i ažuriranje matične knjige te izdavanje zootehničkih certifikata obavlja CS HAPIH-a. Matična knjiga sastoji se od glavnog i dodatnog dijela koji se dijele u razrede prema osobinama goveda.

U glavni dio upisuje se uzgojno valjano govedo čiste pasmine uzgojeno u skladu s uzgojnim programom, a koje ispunjava slijedeće uvjete: § da su roditelji i roditelji roditelja upisani u matičnu knjigu iste pasmine § da je od rođenja označeno sukladno važećem propisu o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda i uzgojnom programu § da ima porijeklo koje je u suglasju s pravilima te matične knjige. U matičnu knjigu upisuju se podaci o porijeklu uzgojno valjanog goveda (datum rođenja, roditelji, pretci), najnoviji podaci o proizvodnim osobinama, rezultati genetskog vrednovanja (mliječnost, tovnost, vanjština, fitnes), te ostali podaci koji su od uzgojnog značaja. U dodatni dio matične knjige upisuju se goveda poznatih roditelja nepotpunog porijekla ili križana goveda poznatih roditelja koja ne mogu biti upisana u glavni dio.

Uzgojno valjano žensko grlo čiji su majka i majčina majka upisane u dodatni dio matične knjige, a čiji su otac i djedovi upisani u glavni dio matične knjige, mogu se prihvatiti kao čista pasmina i upisati u glavni dio matične knjige ukoliko se radi o govedu od posebnog uzgojnog značaja. U slučaju izvornih pasmina, u glavni dio matične knjige upisuje se uzgojno valjano govedo čiste pasmine uzgojeno u skladu sa uzgojnim programom, a čiji su roditelji upisani u matičnu knjigu iste pasmine. Ženska grla koja ispunjavaju uvjete za upis upisuju se u matičnu knjigu nakon registracije, a bikovi nakon što su odabrani za umjetno osjemenjivanje ili prirodni pripust. Zbog tradicije i sljedivosti podataka, odabranim bikovima se po posebnom ključu dodjeljuje HB broj (engl. Herd Book). HB broj je dodatna identifikacijska oznaka bika (uz životni broj) koja se dodjeljuje samo za bikove koji su odabrani za korištenje u RH.

Uzgojno valjano govedo čiste pasmine porijeklom iz države članice EU ili trećih zemalja upisuje se u onaj dio matične knjige čijim uvjetima udovoljava. Dokaz o ispunjavanju uvjeta je službeni zootehnički certifikat izdan od strane uzgojne organizacije u zemlji uzgoja. Strani životni broj prihvaća se kao životni broj pod kojim se govedo upisuje u matičnu knjigu. Za pretke se također upisuju strani životni brojevi. Zootehnički certifikat izdaje se za uzgojno valjana grla upisana u glavni dio matične knjige. Sadrži podatke o porijeklu (datum rođenja, roditelji, pretci), najnovije podatke o proizvodnim osobinama, rezultate genetskog vrednovanja ako postoje (mliječnost, tovnost, vanjština, fitnes) te ostale podatke od uzgojnog značaja. Uzgojno valjano grlo u prometu mora pratiti zootehnički certifikat.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.