Poslovi prije nasađivanja ribnjaka

1360

Proizvodnja ribe se kontrolira tijekom cijelog vegetativnog razdoblja pokusnim ribolovima svakih 15 dana od početka svibnja do konca rujna. Riba se lovi sačmaricom na hranidbenim mjestima, vaganjem se utvrđuje prosječna težina i prirast, kondicija, količina utrošene dodatne hrane, te zdravstveno stanje ribe i stanje planktona u ribnjaku.

Prije nasađivanja ribnjaka treba:
1. pripremiti ribnjak za proizvodnju ( isušivanje dna ribnjaka, mehanička obrada tla kad je to moguće, premrzavanje, vapnjenje, prema potrebi izmuljivanje dna ribnjaka, uništiti zaostalu divlju ribu, pripremiti rešetke odgovarajućih profila, koje sprečavaju ulazak divlje ribe na napustu ribnjaka)
2. nasaditi ribnjak ( utvrđivanje broja komada temeljem prosječne težine i ukupne količine ribe, obaviti eventualne ljekovite kupke prema preporuci veterinara)
3. izvršiti kontrolu nasađivanja( iza nasađivanja obilazimo ribnjak radi utvrđivanja uginulih riba o čemu tijekom cijele godine treba voditi evidenciju. Nasađivanje je obavljeno uspješno, ako nema uginuća i ribe se kreću prirodnim pokretima. Ako riba pliva uz obalu neprirodnim pokretima i zijeva znači da smo ribu oštetili prilikom nepravilnog transporta i istovara.

Proizvodnja ribe se kontrolira tijekom cijelog vegetativnog razdoblja pokusnim ribolovima svakih 15 dana od početka svibnja do konca rujna. Riba se lovi sačmaricom na hranidbenim mjestima, vaganjem se utvrđuje prosječna težina i prirast, kondicija, količina utrošene dodatne hrane, te zdravstveno stanje ribe i stanje planktona u ribnjaku. Riba se počinje hraniti kada se temperatura vode trajno poveća iznad 12ºC, tako da se riba tijekom kalendarske godine u našim klimatskim uvjetima uzgaja od travnja do konca listopada.

Utrošak hrane za kg prirasta je od 2,0 do 3,5 i jedina je stočarska proizvodnja, koja bjelančevine, vitamine i minerale koristi iz produktivnog sloja mulja ribnjaka preko planktona, bentosa i vodenog bilja.

Ribnjak se lovi ispuštanjem vode do kraja u jesenskim mjesecima od listopada do konca studenog i u proljeće od veljače do konca ožujka ili travnja ovisno od vremenskih prilika. Radi snabdijevanja tržišta ribom tijekom ljetnih mjeseci na visokoj vodi « ljetnim odlovom» riba se lovi mrežama mamljenjem na hranu. Prakticira se također i ljetni izlov ribe ispuštanjem vode do kraja.

Nakon izlova riba se skladišti u zimnjacima sa stalnim dotokom svježe vode, gdje se riba odmori i očisti probavni trakt od hrane, kako bi se moglo lakše s njom manipulirati na tržište. Izlovljeni ribnjak se ponovo nasađuje mlađem veličine 3 do 5 cm, koji do kraja uzgojne sezone postaje jednogodišnji mlađ, tako da u jednom ribnjaku ostvarujemo « dvije žetve « godišnje.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.