Ribnjačarstvo

Ribnjačarstvo

Ribnjaci, ribnjačarstvo i slatkovodno ribarstvo

Hranidba i izlov slatkovodnih riba

Hranidba slatkovodnih riba može biti ciklična i stalna ili kontinuirana. Od cikličnih metoda najraširenija je ručna hranidba. Ova metoda se uglavnom koristi u ekstenzivnom...

Upotreba leda u ribarstvu

Nutricionisti ubrajaju ribu među najkvalitetnije prehrambene proizvode i to prvenstveno zbog udjela bjelančevina, probavljivosti bjelančevina i udjelu nezasićenih masnih kiselina. Preporuke o njenoj redovitoj konzumaciji...

Kvaliteta vode u slatkovodnom ribarstvu

Količina dostupne vode i njezina kvaliteta je presudni parametar, kada odlučujemo o vrsti ribe koju ćemo uzgajati. Kisik je osnovni element, bez kojeg riba ne...

Ihtioftirijaza slatkovodnih riba

Trepetljikaste protozoe su među najčešćim ektoparazitima riba. Većina trepetljikaša ima jednostavan životni ciklus i razmnožavaju se binarnom diobom. Trepetljikaš može biti pokretan, prikvačen ili se...

Zašto šarani skaču?

Skakanje nekad može biti povezano s ribljim migracijama. Naime, opće je poznato da se šarani vrlo često otkrivaju skokovima na određenom mjestu.To se često...

Izbor lokacije ribogojilišta

Odabir lokacije za postrojenje za akvakulturu je često najznačajnije pitanje koje je povezano sa zdravljem i sigurnosti okoliša. Kriteriji za odabir lokacije uključuju zalihe vode...

Kvaliteta vode u uzgoju slatkovodne ribe

Toplovodne ribe (šaran, linjak i dr.) uzgajamo u ribnjacima s temperaturom vode tijekom ljeta iznad 20°C. Riba se uzgaja u ribnjacima s bogatim sadržajem...

Eritrodermatitis šarana

Eritrodermatitis šarana (EŠ) je bolest kože toplovodnih riba akutnog do kroničnog tijeka, koja može prijeći u septikemiju. Bolest je u SAD-u i nekim drugim državama...

Botriocefaloza slatkovodnih riba

Velike štete u ribogojstvu nastaju širenjem uzgajanih vrsta u nova područja jer se s njima prenose i bolesti. Tako je aklimatizacijom bijelog amura u većini...

Ribnjaci za sportski ribolov

Na osnovi procjene ribolovne vode i njenih mogućnosti odabiru se glavne i dopunske vrste za poribljavanje. Kao glavna ciprinidna vrsta odabire se šaran (Cyprinus carpio),...

Zimovanje riba

Uspješno zimovanje jedna je od garancija proizvodnje za sljedeću proizvodnu godinu. Mlađ i konzumna riba se na kraju uzgojne sezone izlovljava i nasađuje u zimovnike....

Poslovi prije nasađivanja ribnjaka

Proizvodnja ribe se kontrolira tijekom cijelog vegetativnog razdoblja pokusnim ribolovima svakih 15 dana od početka svibnja do konca rujna. Riba se lovi sačmaricom na...

Suzbijanje vodenog bilja u ribnjacima

U ribnjacima su prisutne sve tri skupine makrofita: nadvodno bilje, bilje koje pliva na površini s lišćem na površini vode (emerzno bilje) i podvodno...

Priprema šaranskih matica za mrijest

Postoji više različitih metoda mrijesta i uzgoja ličinaka. Neke se metode nisu mijenjale stotinama godina. Pored starijih postoje i novije metode koje se provode...