Ribnjačarstvo

Ribnjačarstvo

Ribnjaci, ribnjačarstvo i slatkovodno ribarstvo

Mrijest i oplodnja konzumne pastrve

Spolna zrelost je u našim uvjetima obično u periodu studeni-veljača. Mrijest se obavlja u inkubacijskoj prostiriji u kojoj postoje potrebni uređaji za smještaj priplodne...

Hranidba šarana

Ishrana i aktivnost šarana je vezana kako za prirodne uvjete tako i za temperaturu vode.U proljeće, porastom temperature vode, riba postaje aktivnija i počinje...

Uzgoj šaranske mlađi

Uzgoj šaranske mlađi obuhvaća razdoblje od stadija larve do jednogodišnje mlađi, a traje od proljeća do jeseni iste godine. Kod nas se najviše koristi...

Uzgoj riblje mlađi konzumne pastrve

Uz pomoć plastičnih posuda ličinke se prebacuju u plastične kade-bazene na otvorenom prostoru riblje farme.U ovom procesu svakodnevno se vrši odvajanje žive riblje mlađi...

Početna ishrana pastrve

Rani stadiji u proizvodnji riba i račića često zahtijevaju poseban režim ishrane, i upotrebu umjetne hrane za ove rane stadije može biti problematična.Za vrijeme...

Uzgoj slatkovodne ribe u ribnjacima

Ribnjaci su umjetno izgrađena ili prilagođena jezera, koja se po želji mogu prazniti ili puniti vodom. U sistemu kopnenih voda zauzimaju posebno mesto, jer...

Hranidba i izlov slatkovodnih riba

Hranidba slatkovodnih riba može biti ciklična i stalna ili kontinuirana. Od cikličnih metoda najraširenija je ručna hranidba. Ova metoda se uglavnom koristi u ekstenzivnom...

Dvadeset milijuna kuna za štete na šaranskim ribnjacima

Ministarstvo poljoprivrede je izradilo prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na...

Upotreba leda u ribarstvu

Nutricionisti ubrajaju ribu među najkvalitetnije prehrambene proizvode i to prvenstveno zbog udjela bjelančevina, probavljivosti bjelančevina i udjelu nezasićenih masnih kiselina.Preporuke o njenoj redovitoj konzumaciji...

Kvaliteta vode u slatkovodnom ribarstvu

Količina dostupne vode i njezina kvaliteta je presudni parametar, kada odlučujemo o vrsti ribe koju ćemo uzgajati.Kisik je osnovni element, bez kojeg riba ne...

Ihtioftirijaza slatkovodnih riba

Trepetljikaste protozoe su među najčešćim ektoparazitima riba. Većina trepetljikaša ima jednostavan životni ciklus i razmnožavaju se binarnom diobom.Trepetljikaš može biti pokretan, prikvačen ili se...

Zašto šarani skaču?

Skakanje nekad može biti povezano s ribljim migracijama. Naime, opće je poznato da se šarani vrlo često otkrivaju skokovima na određenom mjestu.To se često...

Izbor lokacije ribogojilišta

Odabir lokacije za postrojenje za akvakulturu je često najznačajnije pitanje koje je povezano sa zdravljem i sigurnosti okoliša.Kriteriji za odabir lokacije uključuju zalihe vode...

Botriocefaloza slatkovodnih riba

Velike štete u ribogojstvu nastaju širenjem uzgajanih vrsta u nova područja jer se s njima prenose i bolesti.Tako je aklimatizacijom bijelog amura u većini...