Ribnjačarstvo

Ribnjačarstvo

Ribnjaci, ribnjačarstvo i slatkovodno ribarstvo

Uzgojni ciklusi proizvodnje šarana

Ishrana i aktivnost šarana vezana je kako za prirodne uvjete tako i za temperaturu vode. U proljeće, porastom temperature vode, riba postaje aktivnija i...

Kavezi za uzgoj lubina i komarče

Ribe u intenzivnom uzgoju zatočene su u ograničenom volumenu, gdje uzgajivač nastoji stvoriti najbolje uvjete za njihov rast i razvoj. U tehnologiji kaveznog uzgoja...

Priprema ribnjaka za uzgoj šarana

Pažljiva priprema mrijestilišta, mjesečnjaka, rastilišta, mladičnjaka, tovilišta i zimovnika je od velike važnosti sa proizvodnog i zdravstvenog stajališta. Priprema počinje odmorom tla tokom zime, a...

Tko se bavi slatkovodnim ribnjačarstvom?

Donosimo vam popis svih pravnih osoba koje se trenutno bave uzgojem toplovodnih i hladnovodnih vrsta ribe. Toplovodni (šaranski) ribnjaci   DEM TRADE d.o.o, Rudešinkin brijeg 5...

Mrijest i oplodnja konzumne pastrve

Spolna zrelost je u našim uvjetima obično u periodu studeni-veljača. Mrijest se obavlja u inkubacijskoj prostiriji u kojoj postoje potrebni uređaji za smještaj priplodne...

Hranidba šarana

Ishrana i aktivnost šarana je vezana kako za prirodne uvjete tako i za temperaturu vode. U proljeće, porastom temperature vode, riba postaje aktivnija i počinje...

Uzgoj šaranske mlađi

Uzgoj šaranske mlađi obuhvaća razdoblje od stadija larve do jednogodišnje mlađi, a traje od proljeća do jeseni iste godine. Kod nas se najviše koristi...

Uzgoj riblje mlađi konzumne pastrve

Uz pomoć plastičnih posuda ličinke se prebacuju u plastične kade-bazene na otvorenom prostoru riblje farme. U ovom procesu svakodnevno se vrši odvajanje žive riblje mlađi...

Početna ishrana pastrve

Rani stadiji u proizvodnji riba i račića često zahtijevaju poseban režim ishrane, i upotrebu umjetne hrane za ove rane stadije može biti problematična. Za vrijeme...

Uzgoj slatkovodne ribe u ribnjacima

Ribnjaci su umjetno izgrađena ili prilagođena jezera, koja se po želji mogu prazniti ili puniti vodom. U sistemu kopnenih voda zauzimaju posebno mesto, jer...

Hranidba i izlov slatkovodnih riba

Hranidba slatkovodnih riba može biti ciklična i stalna ili kontinuirana. Od cikličnih metoda najraširenija je ručna hranidba. Ova metoda se uglavnom koristi u ekstenzivnom...

Dvadeset milijuna kuna za štete na šaranskim ribnjacima

Ministarstvo poljoprivrede je izradilo prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na...

Upotreba leda u ribarstvu

Nutricionisti ubrajaju ribu među najkvalitetnije prehrambene proizvode i to prvenstveno zbog udjela bjelančevina, probavljivosti bjelančevina i udjelu nezasićenih masnih kiselina. Preporuke o njenoj redovitoj konzumaciji...

Kvaliteta vode u slatkovodnom ribarstvu

Količina dostupne vode i njezina kvaliteta je presudni parametar, kada odlučujemo o vrsti ribe koju ćemo uzgajati. Kisik je osnovni element, bez kojeg riba ne...