Ratarstvo Stranica 2

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Plamenjača soje

Plamenjača soje (Peronospora manshurica) se sjemenom raširila diljem svijeta, a u našoj je zemlji opisana od 1983. godine i od tada se javlja gotovo...

Zaštita soje od korova

Korovi su konkurentne biljne vrste soje u pogledu hrane, vlage, svijetlosti i utječu na smanjenje prinosa. Korovska flora je raznovrsna. Korovi se lako prilagođavaju...

Virus mozaika duhana

Mozaik duhana je bolest koju uzrokuje virus mozaika duhana - TMV (tobacco mosaic virus). Kako se radi o virusnoj bolesti, točnu dijagnozu nije moguće...

Zaštita i gnojidba sirka

Zbog sporog početnog porasta sirak treba zaštititi od korova herbicidima koji se upotrebljavaju za zaštitu kukuruza (na bazi aktivne tvari atrazina i sl.), ali...

Planiranje plodoreda u ratarstvu

Plan plodoreda ne može se preuzeti ni kopirati, već se mora u potpunosti prilagoditi uvjetima svakog pojedinog gospodarstva, vrijednosti usjeva za održavanje plodnosti, sposobnosti...

Mineralna gnojiva za gnojidbu duhana

Kako bi imali zadovoljavajući prinos i kvalitetu lista duhana, potrebno je kvalitetno odraditi pripremu tla i gnojidbu. Kako odraditi gnojidbu, kojim gnojivom i u koje...

Smeđa pjegavost lista šećerne repe

Simptomi smeđe pjegavosti lista šećerne repe su malene, relativno okrugle pjege na listu (promjera 2 – 3 mm), u središtu svijetlosmeđe boje, okružene crvenosmeđim...

Obrada tla za uzgoj kukuruza

U osnovnoj obradi tla za kukuruz posebno je važno: optimalna dubina osnovne obrade i strojevi za izvođenje osnovne obrade. Dopunska obrada tla dalje preuzima...

Sideracijom do povećanja dušika u tlu

Zaoravanjem zelene mase određenih biljnih vrsta povećavamo sadržaj organske tvari u tlu, popravljamo kemijsko fizikalna svojstva tla i mikrobiološku aktivnost u tlu. Sideracija ima značaj...

Zaštita soje od štetnika

Napad štetnika u usjevu soje utječe na kvalitetu i količinu prinosa zrna soje. Najvažniji štetnici soje su: žičnjaci iz porodice lat. Elateride, gusjenice podgrizajućih...

Zaštita pšenice od štetnika

Najvažniji i najčešći štetnik koji se pojavljuje u uzgoju pšenice je žitni balac ili lema, a u pojedinim godinama mogu se pojaviti i lisne...

Sve o uzgoju crvene djeteline

Crvena djetelina za svoj rast traži dosta vode i umjerenu toplinu, a sušu i visoke podzemne vode te duže plavljenje vodom ne podnosi. Optimalne količine...

Utjecaj ekstremnih vremenskih i klimatskih uvjeta na urod kukuruza

U ekstremnim uvjetima rasta i razvoja kukuruza primarni utjecaj na prinos imaju klimatski i vremenski uvjeti. Ove vegetacijske sezone vremenske prilike tijekom vegetacije, prije svega...

Plodored za raž

Raž se uzgaja u plodoredu, posebno na slabo plodnim tlima. Uzgoj u plodoredu omogućuje stabilne prinose raži. Premda ona ima moćan korjenov sistem, pa...